Így szabják át a rendőrnyugdíjakat – Célkeresztben a rokkantak

Forrás: Pénzcentrum.hu – Dutka Noémi

Mégsem kellene az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozniuk a rendőröknek. Hatvanéves korukban, 30 év szolgálati viszony után rendelkezési állományba kerülhetnének, s csak katasztrófahelyzet vagy rendkívüli állapot esetén mozgósítanák őket – derül ki a Pénzcentrum.hu birtokába került életpályamodell-tervezetből. Mindezért az alapilletményük 80 százalékát kapnák meg. A visszahívott szolgálati nyugdíjasok többsége a különleges állományba kerül. Rokkantnyugdíjazás helyett tartalékállományba helyezik azokat, akik egészségügyi, vagy egyéb, önhibájukon kívüli ok miatt nem tudják ellátni a hivatásos szolgálatot.

Nyugdíj

Korábbi cikkünk a titkos életpályamodellről: így nő a rendőrök fizetése – KATTINTS!

December végén megszűnik a szolgálati nyugdíj jelenlegi rendszere. A hivatásos állomány tagjai is csak az öregségi korhatár elérésekor kapnak nyugdíjat. A változtatás nyomán új megoldásokat kell kialakítani a hivatásos életpálya lezárására vagy az arra való felkészülésre – áll a dokumentumban.

Rokkantnyugdíj és korkedvezmény helyett tartalékállomány

A jövőben tartalékállományba kerülnek azok, akik nekik fel nem róható okból alkalmatlanná válnak a hivatásos szolgálatra, de tudásukat, tapasztalatukat a közszféra más területein még hasznosítani lehet. A kormány- és köztisztviselőknél már működő szisztémától eltérően a hivatásos szolgálati viszonyban állók közül nemcsak azok kerülnének a tartalékos állományba, akik a felmentési idejüket töltik, hanem azok is, akik számára előreláthatólag nem tudnak megfelelő szolgálati beosztást felajánlani.

Azoknak is továbblépési lehetőséget jelentene a tartalékállomány, akik önszántukból úgy döntenek, hogy le kívánnak lépni a hivatásos életpályáról, s a fegyveres szerven kívül, más közszolgálati területen szeretnének dolgozni.

Tartalékállományba kerülnének azok is, akik legalább 25 év hivatásos szolgálati idővel rendelkeznek, és – nekik fel nem róható okból – egészségi állapotuk miatt könnyített szolgálatban sem tudnak munkát végezni rendvédelmi szerveknél. Esetükben elhalasztanák a felmentést. A tervek szerint az érintettek meghatározott ideig – aktív álláskeresés mellett – úgynevezett ideiglenes szolgálati járandóságot kapnak. Ennek mértéke az alapilletményük 70 százaléka, vagy a részükre megállapítható nyugdíjjal egyenértékű lesz.

Cserében vállalniuk kell, hogy részt vesznek a tervezett új munkakörre felkészítő átképzési, felkészítési programokban. Ha ennek nem tesznek eleget, illetve a felajánlott munkakört nem fogadják el, megszüntetik ezt a jogviszonyukat, és nem kapják többé az ideiglenes szolgálati járandóságot.

Könnyített szolgálat a kiszuperált rendőröknek

Az új életpálya-modell elismeri: a hivatásos pálya sajátossága, hogy – különösen a végrehajtói szolgálatban eltöltött hosszabb szolgálat során – 50-55 éves kor között erőteljesen megkopik az állomány tagjainak egészégi állapota, munkavégző képessége, szolgálatukat nem vagy csak kevésbé tudják olyan szinten ellátni, mint fiatalabb kollégáik. Tudásukra, tapasztalatukra, aktív munkavégzésükre azonban a szervezetnek továbbra is szüksége van.

Lehetővé kell tenni, hogy a 25 év hivatásos szolgálattal rendelkező, 52. életévét már betöltött hivatásos állományú – ha ezt a szolgálat, munkakör sajátosságai lehetővé teszik – a beosztásában, vagy erre kijelölt munkakörökben könnyített feltételekkel láthassa el a munkáját.

A könnyített szolgálatban lévő állomány heti munkaidejét 35 órában kell meghatározni. Este 10, és reggel 6 óra között csak az érintett személy beleegyezésével lehet szolgálatra beosztani. Jelentős fizikai, pszichikai megterheléssel járó szolgálatot nem láthat el.

“Relaxációs” rendelkezési állomány nyugdíj előtt

A könnyített szolgálatot ellátók legalább 30 év hivatásos szolgálat esetén a 60. életévük betöltésekor kérhetik, hogy nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezzék őket. Az érintetteket csak vészhelyzetek (például árvíz, jelentős katasztrófahelyzet, közbiztonságot jelentősen veszélyeztető helyzet felszámolása), vagy rendkívüli állapot kihirdetése esetén lehet majd szolgálatra kötelezni. Önkéntes alapon részt vehetnek olyan programokban, amelyek a pályára irányítást, oktatást, társadalmi kapcsolatok erősítését, bűnmegelőzést szolgálják.

A nyugdíj előtti rendelkezési állományba tartozók illetménye az utolsó évi átlagkeresetük 80 százaléka, de legalább a részükre szolgálati idő alapján megállapítható nyugdíjjal egyenértékű lesz.

Teljes nyugdíj csak 65 éves korban

A hivatásos állomány felső korhatára a jövőben megegyezik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjkorhatárral és a nyugdíj megállapítás rendjére is a társadalombiztosítási nyugdíjra vonatkozó szabályok érvényesülnek.

A 2011. december 31-ig megszerzett jogosultságok alapján megállapított, illetve rögzített szolgálati nyugdíjjogosultság az öregségi korhatár elérésekor feléled. Az érintett ekkor választhat, hogy az akkor megállapításra kerülő társadalombiztosítási nyugdíjat, vagy az időközi emelésekkel növelt szolgálati nyugdíjat kéri.

Különleges (szenior) állományba kerülnek a visszahívott szolgálati nyugdíjasok

Jövő év január 1-től szolgálati járandósággá változnak át az öregségi korhatár előtti szolgálati nyugdíjak, ezzel együtt az érintettek elveszítik nyugdíjas státuszukat. Mint azt a Pénzcentrum.hu is többször megírta korábban, e személyi kör választhat: vagy ismét felveszi az egyenruhát, vagy személyi jövedelemadót kell fizetnie a járandósága után.

NÉZD MEG korábbi cikkünket! Szorul az adóhurok a nyugdíjas rendvédelmisek nyaka körül

Az életpályamodell-tervezetből kiderül: alapesetben lehetőséget kell teremteni arra, hogy a szolgálati nyugdíjasok visszatérhessenek a hivatásos szolgálatba. Ha viszont erre nincs mód, akkor az érintetteket különleges hivatásos jogviszonyban (szenior állomány) fogják továbbfoglalkoztatni.

A rendvédelmi szakszervezetek tapasztalatai szerint ritka, mint a fehér holló az üres álláshely a kapitányságokon, sőt, kormányzati körökből olyan információk érkeztek, hogy valójában nincs is szándék arra, hogy a visszahívott szolgálati nyugdíjasokat az eredeti helyükre helyezzék vissza. Így az érintettek szinte száz százalékban a szenior állományba kerülnek majd.

A visszahívott nyugdíjasoknál felfüggesztik a szolgálati járandóság folyósítását. Az életpályamodellű-tervezet szerint a szenior állományba kerülők nettó illetménye a szolgálati nyugdíjukkal (szolgálati járandóságukkal) megegyező lesz. A fizetésük viszont nem a közszférában meghatározott illetménytábla szerint, hanem a nyugdíjakra vonatkozó szabályok alapján emelkedik majd.

A szenior állomány könnyített szolgálatot lát el, ennek megfelelő alkalmassági követelményekkel és felszereléssel. A heti munkaidő 35 óra lesz, az érintetteknek túlmunkát nem kell végezniük. A szolgálatot reggel 6 és este 10 óra közötti időszakban látják el. Kihirdetett veszélyhelyzet esetén a hivatásos szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok teljes egészében vonatkoznak rájuk, annak megfelelően kötelezhetőek szolgálatra.

Közmunkásokat is ellenőriz majd a különleges állomány

Rendvédelmi szakszervezetek értesülései szerint a közmunkásokat a visszahívott szolgálati nyugdíjas rendvédelmisek felügyelnék. A szakszervezetek és Pintér Sándor belügyminiszter között május közepén zajlott megbeszélésekről az érdekképviseletek által készített jegyzőkönyv szerint a miniszter úgy tájékoztatott, hogy a visszarendelt kollégákat könnyített szolgálatra osztanák be. Elsősorban szervezői munkát kellene végezniük, például a közfoglalkoztatás feladatkörében, illetőleg munkavezetői, felügyelői, irányítói munkakört tölthetnének be.

A Szolgálat és Becsület szolgálati nyugállományúak érdekvédelmi mozgalmának értesülései szerint a debreceni stadionépítésnél 1300 visszahívott szolgálati nyugdíjas rendőr vesz majd részt a szervezési és közbiztonsági feladatok végrehajtásában. A Beregi-víztározó megépítésén 2500-an, a kulcsi löszfal megerősítésénél pedig 350-en teljesítenek majd szolgálatot. A Római-parti gáterősítést 150, a Tisza-gát építését 1200, a főútvonalak felújítását pedig 1400 nyugdíjasból aktívvá váló rendőr segíti majd.