Jogerős pernyerés bevetési pótlék ügyben – Zala megye

Tagunk a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysághoz benyújtott szolgálati panaszában kérte a 2008. január 1. valamint a 2009. június 30. közötti időszakra vonatkozó különleges bevetési pótlék megfizetését.


Bevetési pótlék

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tagunk szolgálati panaszának nem adott helyt, és az Országos Rendőr-főkapitány részére felterjesztette, aki tagunk igényét ugyancsak megalapozatlannak találta.

Ezt követően tagunk keresettel fordult a Zalaegerszegi Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy kötelezze a munkáltatót a fenti időszakra vonatkozó különleges bevetési pótlék megfizetésére.

A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 2011. február 22. napján kelt ítéletében elutasította felperes keresetét arra hivatkozva, hogy jelen esetben vizsgálni kell, hogy a Bevetési Alosztályon foglalkoztatottak betöltenek-e olyan munkakört, amely a különleges bevetési illetménypótlásra való jogosultságot megalapozza-e. A lefolytatott bizonyítási eljárás során a bíróság megállapította, hogy felperes nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek a különleges bevetési pótlék folyósításhoz szükségesek. Ezért a bírósága a keresetet, mint megalapozatlant, elutasította.

Az elsőfokú ítélet ellen tagunk képviseletében fellebbezéssel éltünk, amelyben kértük az elsőfokú ítélet megváltoztatását.

A Zala Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság, a 2011. július 1. napjára kitűzött fellebbezési tárgyaláson fellebbezésünknek helyt adott, az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a kötelezte alperest a fenti időszakra kért 695 7000 Ft. különleges bevetési pótlék megfizetésére.

A másodfokon eljárt tanács elnöke szóbeli indokolásában kifejtette, hogy az első fokon eljárt tanács rossz ténybeli következtetést állapított meg, és egyetértett az általunk hivatkozott Legfelsőbb Bíróság döntésben foglalt indokolással, hogy 20/1997. (III.19.) BM rendelet 2. mellékletének 2009. június 30. napjáig hatályos rendelkezése nevesíti a megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alosztályait, amely értelmében 100%-ban jár a különleges bevetési pótlék. Így aki a megyei-rendőrfőkapitányságok bevetési alosztályán fejti ki tevékenységét, az jogosult a különleges bevetési pótlékra, mert az ott betöltött beosztásokhoz kötődik e jogosultság. Ennek következtében már önmagában a beosztás megalapozza a pótlékra való jogosultságot.

TMRSZ