Átsorolásra kötelezte a munkáltatót

Tagunk képviseletében 2010. októberében keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Közterület-felügyelet ellen a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon, mert tagunkat annak ellenére nem sorolták át az I. besorolási osztályba, hogy felsőfokú (egyetemi) végzettséget szerzett.


Kötelezte a bíróság

Tagunk közterület-felügyelőként dolgozik alperesnél, akivel tanulmányi szerződést kötött felsőfokú végzettség megszerzésére. Miután teljesítette a szerzősédből eredő kötelezettségét kérte a munkáltatót, hogy sorolja át a magasabb besorolási fokozatba, de a munkáltató arra hivatkozott, hogy végzettsége nem minősül szakirányúnak, így megtagadta az átsorolást. Ezzel párhuzamosan többen is megszerezték ugyanezt a végzettséget, akik esetében teljesült az átsorolás, míg tagunk tekintetében ez elmaradt.

Ezek után szakszervezetünk keresetet nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon. A per folyamán tartott két tárgyaláson sikeresen hivatkoztunk arra, hogy a köztisztviselőkre, illetve a közterület-felügyelőkre vonatkozó képesítési jogszabályok nem kötik szakirányú végzettséghez az átsorolást, így maga a felsőfokú végzettség megszerzése megalapozta az átsorolást.

A bíróság ítéletében kimondta, hogy fennállnak az átsorolás törvényi feltételei, és ezek alapján kötelezte alperest tagunk I. besorolási osztály 10. fizetési fokozatba történő átsorolására, valamint az általunk kért illetménykülönbözet 1.207.800 Ft. és annak kamatainak a megfizetésére. Ezeken túlmenően a bíróság kötelezte alperest perköltségeink megfizetésére.

TMRSZ