Pernyerés első fokon – Bács-Kiskun megye

a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ellen
a Kecskeméti Munkaügyi Bíróságon
napidíj és költségtérítés ügyében

Tagunkat 2010. februárjától hat hónapra szolgálati érdekből Bácsalmásról Hercegszántóra vezényelték, azonban a vezénylés idejére munkába járás céljából történő saját gépjármű igénybevétele kapcsán sem napidíjat, sem költségtérítést nem állapítottak meg, csupán a 9 Ft/km összeget térítették részére. Tagunknak napi több mint 100 km-t kellett megtennie saját gépkocsijával naponta, hogy szolgálatát elláthassa, tömegközlekedési eszközzel pedig aránytalanul sok időt vett volna igénybe az utazás.


Pernyerés

Tagunk 2010. október 25. napján kelt szolgálati panaszt nyújtott be, amelyet másodfokon a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány elutasította arra hivatkozva, hogy a jogszabályi feltételek hiányában nem részesülhet napidíjban és teljes utazási költségtérítésben.

Szakszerveztünk a megyei főkapitány elutasító határozata ellen keresetet nyújtott be a Kecskeméti Munkaügyi Bíróságon. A per folyamán tartott két tárgyaláson bebizonyítottuk, hogy tagunkat a napidíj és a teljes költségtérítés is megilleti a vezénylés idejére, mivel az ennek következtében felmerült költségek negatívan és hátrányosan érintették. Alperes a Dél-alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság egyik osztályvezetőjét kérte szakértő tanúként meghallgatni, arra vonatkozóan, hogy tagunknak miért nem jár napidíj és költségtérítés, azonban a bíróság nem fogadta el magyarázatát és nem találta megalapozottnak az általa elmondottakat, és úgy ítélte meg, hogy kereseti kérelmünk jogszabályi feltételei fennállnak.

A bíróság az általunk kért összesen 220 ezer forint napidíj és költségtérítés összegét egyaránt megítélte tagunk részére, a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatokkal együtt.

A megyei főkapitányság figyelmen kívül hagyta több vonatkozó jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek egyértelműen arról szólnak, hogy a hivatásos állomány tagjainak szolgálati érdekből történő vezénylése esetén meg kell téríteni a vezényléssel kapcsolatos költségeket, mivel az a törvények szerint sem terhelheti az állományt.

TMRSZ