Pernyerés a Fővárosi Bíróságon

Tagunk a Budapesti Rendőr-főkapitányhoz benyújtott 2010. május 25. napján kelt szolgálati panaszában kérte az 1986. szeptember 1. valamint 1989. június 01. közötti időszak a Magyar Néphadsereg 6. Középiskolai Honvéd Kollégium, Balassagyarmati intézményében töltött növendéki idő szolgálati időként történő elismerését, és ez alapján a szolgálati ideje kezdő időpontjának módosítását.


Fővárosi Bíróság

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője tagunk szolgálati panaszának nem adott helyt, és az Országos Rendőr-főkapitány részére felterjesztette, aki tagunk igényét ugyancsak megalapozatlannak találta.

Ezt követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy a katonai szakközépiskolában eltöltött tanulmányok idejét jogszerző szolgálati időnek ismertje el és ennek megfelelően kötelezze a munkáltatót a szolgálati idő módosítására.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2011. június hó 29. napján kelt ítéletében a Szakszervezet kereseti kérelemben kifejtett érvelésével teljes mértékben egyetértett és a növendéki időt szolgálati nyugdíjra jogosító időszaknak ismerte el és kötelezte a munkáltatót ezen időszak beszámítására.

Megjegyezzük, hogy a BRFK gyakorlata több éve jogszabályt sértő, hiszen a Hszt egyértelműen kimondja, hogy a növendéki időt be kell számítani a szolgálati időbe.

Megfigyelhető ezzel együtt az is, hogy meglepő módon e téren a rendőri szervek gyakorlatában különbségek mutatkoznak. Mint már annyi esetben tapasztalhattuk talán a saját bőrünkön is- indokolatlanul diszkriminálnak a rendőri állomány körében. Vannak elsőrendű , és másodrendű rendőrök: egyes kiemelt helyen kezelt szervezetekben – mint például a TEK, vagy az NNI – dolgozó kollégáink esetében a munkáltató a növendéki időt alanyi jogon beszámítja. A többieknek azonban a mai napig- bírósági úton kell, hogy érvényesítsék jogos érdekeiket.

Reméljük, hogy a bíróság ítéletének fényében a Budapesti Rendőr-főkapitányság megváltoztatja jogsértő gyakorlatát, és elismeri bíróság előtti igényérvényesítés nélkül is- szolgálati nyugdíjra jogosító időszaknak a növendéki időt kollégáink számára.

TMRSZ