A Bíróság kimondta: „a Zala-megyei Főkapitány jogsértést követett el”.

Áttörés a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróságon szakszervezeti kifogás tárgyában!

A Bíróság kimondta: „a Zala-megyei Főkapitány jogsértést követett el”.

(Tájékoztatás)

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez kérelmet juttatott el, melyben a 2011. május 23. napján tartott demonstrációnkon történő szakszervezeti teendők ellátása végett kikérte egyik tisztségviselőnket, az őt törvényesen megillető munkaidő-kedvezmény terhére.


A bíróság kimondta

A Zala-megyei Főkapitány – sajnos nem példa nélküli – döntést hozott. Szakszervezetünk jogait, autonómiáját, és működését veszélyeztető, tisztségviselőink munkáját, és végeredményében a demonstrációnkat akadályozó határozatot hozott: megakadályozta, hogy tisztségviselőnk részt vegyen demonstrációnkon.

Kifogást nyújtottunk be a döntés ellen, melynek hatására – sietősen – egyeztetésbe kezdtek, ami azonban – nem meglepően – nem hozott sikert.

Ezt követően a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének jogászai keresettel fordultak a Zalaegerszegi Munkaügyi Bírósághoz és kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy döntésével a Főkapitány jogsértést követett el.

A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 2011. június hó 15. napján kelt ítéletében a Szakszervezet kereseti kérelemben kifejtett érvelésével teljes mértékben egyetértett és megállapította, hogy a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője jogsértést követett el.

Reméljük, hogy a bíróság ítéletének fényében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének autonómiáját felszámoló, munkáját akadályozó lépésektől a rendőri vezetők a későbbiekben tartózkodni fognak, és nem akadályozzák szakszervezetünket feladatainak ellátásában, abban, hogy tagjaiért minden körülmények között kiálljon.