Szolidaritási nyilatkozat

Nyilatkozatunk a közhatalom megalázó módszere ellen!

Mi – a Magyarok Szövetségének Csongrád Megyei Szervezete, a Közvagyon Résztulajdonosai PJT tagjai, s rajtuk keresztül hozzávetőleg 8 millió szavazópolgár – megdöbbenéssel és értetlenséggel vettük tudomásul a közhatalom diktatórikus irányba mutató lépését, amely az ártatlanság vélelmének teljes arculcsapása, egy valóban joguralmi államban.


Szolidaritás
Szolidaritás

A rendvédelem egy neves személyiségét – Szima Judit érdekképviseleti vezetőt – az elmúlt pénteken gyanúsítottként hallgatták ki, amiről maga így nyilatkozott: “Olyasmivel vádolnak, amit nem követtem el”.

Már az is a jó ízlés határát súrolja, hogy éppen az általa vezetett érdekképviselet aktív fellépésének időszakában kezdenek nyomozásba olyan ügy miatt, amely alkalmas mind a személy, mind a szakszervezet lejáratására, s ezzel a tárgyalási helyzetük gyengítésére. Azt ugyanis nem lehet elképzelni, hogy egy évek óta működő szervezetet, amelyet minden pénzügyi ellenőrző szerv átvilágított már, éppen most lenne szabálytalan. Vagy az eddigi felügyelet nem volt elég alapos? Akkor eddig hogyan működött a rendőrség, az ügyészség, az APEH, stb?

De az, hogy a kihallgatást követően őrizetbe vették hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt, majd szabadlábra helyezik ugyan, de „röghöz kötik” lakhelyelhagyási tilalommal, s így a (TMRSZ) szakszervezet és a hatalom tárgyalásain ezért nem vehet részt – egy bátor és a közösségéért kiálló vezető -, ez sajnálatos módon az 1950-es évek hatalmi túlkapásait idézik.

A “konkrét adatokkal alátámasztott feljelentés alapján” foganatosított intézkedés időzítése minden jóérzésű magyar emberben visszatetszést kelt, s egy olyan szintű hiba, amelynek a felelőseit meg kell keresnie a kormánynak! Mert: „Bűnösök közt cinkos, aki néma”

Mindezt még akkor is meg kell tennie, ha Szima Judit esetleg valóban elkövetett volna szabálytalanságot. Hiszen nem a törvényes felelősségre vonás lehetőségét kérdőjelezzük meg, hanem a rákosista időzítést és lejárató technikát!

Megszólalunk, mert számunkra teljesen átlátható az a háttér, amely különböző pártoknak a rendvédelmi szervek irányába történő befolyásolását próbálják elérni. Felhívjuk a közvélemény, a kormány és az Országgyűlés alsóházának a figyelmét arra, hogy a karhatalom lehet bármelyik intézmény felügyelete alatt, de az ellenőrzés, csak a pártonkívüliekből álló felsőház joga lehet! Ha valóban visszatértünk volna a magyar jogrendhez, a történeti alkotmányunk elveihez, ilyen esetek nem fordulhatnának elő!

2011-06-09

A fenti nemzeti szervezetek nevében: Dr. Bene Gábor S.