Összefoglaló

A 2011. május 6-ai rendvédelmi demonstráción, a Kossuth téren szolgálatban lévő rendőrök intézkedtek a demonstráción résztvevő, szolgálatot nem teljesítő, békésen felvonuló kollégáikkal szemben. Az intézkedés egy előállítással zárult, mivel jelentés szerint két alezredes szemmel kiszúrta a TMRSZ pólót viselő kollégánkat és megállapította, hogy tiltott tárgyakat birtokol a hátizsákjában. Az igazoltatást követően csomagátvizsgálást hajtottak végre, állításuk szerint utasításra, melynek eredményeként az intézkedő rendőrök szemrevételezéssel megállapították, hogy a kollégájuk hátizsákjában olyan termékek vannak, amelyek birtoklása jogszabályba ütközik. Így kb. délután öt órakor az V. Kerületi Rendőrkapitányságon előállították.


Összefoglaló
Összefoglaló

Miután szakszervezetünk értesült az eseményről, hogy tagunkat bevitték, haladéktalanul intézkedtünk tagunk jogi képviseletéről. Alig az esemény után egy órával jogi képviselőnk megjelent a kapitányságon, ahol akkor már ott tartott az ügy, hogy kezdeményezték tagunk előzetes letartóztatását. Jogi képviselőnk azonban a meghallgatáson kifejtette, hogy egyelőre még a szabálysértés tényét sem bizonyították be, úgyhogy jogtalan fogvatartásnak minősül, ha szabálysértési őrizetbe helyezik. Ezen érvelés eredményesnek bizonyult, mivel a vizsgálatot vezető főhadnagy lemondott erről a tervéről és ezért “csak” szabálysértési eljárás indult tagunk ellen, polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt.

A lefoglalásról rendelkező határozat szerint a talált termékek birtoklása jogszabályba ütközik, ugyanakkor a hatóság szakértői vizsgálatot kért annak megállapítására, hogy a lefoglalt dobozok milyen anyagot tartalmaznak. Magának az eljárást folytató hatóságnak sem volt egyértelmű fogalma arról, hogy mit foglalt le, de már – jó szándékúan -, előre megállapította, hogy ennek birtoklása jogszabályba ütközik.

A meghallgatáson az eljárás alá vont tagunk elmondta, hogy a termékeket tartalmazó szatyrot az utcán találta, többekkel együtt, majd a táskájába tette, hogy bevigye a legközelebbi rendőrkapitányságra, mivel az véleménye szerint veszélyes anyagot tartalmazhat. Azonban a Szalay utcában lévő rendőrkapitányságra már nem jutott el, mert két szolgálatot teljesítő kollégája fent említett módon előállította. Tagunk a Kossuth téren lévő tömeg védelmében kívánt eljárni, saját testi épségét is kockáztatva, azonban cselekedetét a hatóság kis híján bűncselekménynek nyilvánította.

Hosszadalmas meghallgatás és az erről készült jegyzőkönyv kiadása után, tagunk este tíz órakor “szabadult” a kapitányságról. Ennek ellenére feljelentés készült tagunk ellen. Az előtalált tárgyakat lefoglalták.

Több védői indítvány és két különböző szakértői vélemény mondta ki, hogy az előtalált dolgok kiskereskedelmi forgalomban kapható termékek. Védőnk az eljárás elején jelezte ezt a tényt.

Az utolsó szakértői vélemény kimondta, hogy a kamin szmog nem pirotechnikai termék, mivel a 1907/2006 EK REACH Biztonsági Adatlap alapján nem minősül azzá.

A szabálysértés elkövetése alól tagunkat felmentették szabálysértést nem követett el terminussal, tehát nem bizonyítottság hiányában.

Tagunk az eljárás időtartama alatt pszichikailag megrendült, kollégái között negatív érzéseket vett észre, parancsnoka magához kérette anyagát.
Ennek következménye fegyelmi eljárás is lehetett volna, amely méltatlanság miatt megszünteti szolgálati jogviszonyát. Szüleivel, családjával kapcsolata feszültté vált, pszichológus igénybevételével próbálja lelki egyensúlyát és traumáit feldolgozni.
Vagyoni és nem vagyoni kártérítésre tart igényt, melyben kéri a szakszervezetünk segítségét.

Ez volt az egyetlen eset, amikor TMRSZ tüntetésen tagunk ellen eljárás indult, de mint látható az is felmentéssel zárult.

Budapest, 2011. június 9.

TMRSZ