TMRSZ Vezetőségi Testület határozata

A TMRSZ Vezetőségi Testülete a mai napon (2011.06.08.) megtárgyalta a szakszervezet főtitkára szabad mozgásának akadályoztatására,(lakhelyelhagyási tilalom) a TMRSZ további lehetetlenítésére is figyelemmel az elmúlt napok történéseit. A Vezetőségi Testület értékelte a 2011.06.06-i demonstráció tapasztalatait.

A demonstráción Hortobágyi István szolgálati nyugdíjas, maga által is bevallottan nem tagja a szakszervezetünknek – aki a közelmúltban köztudomásúlag MSZP képviselőjelölt volt az országgyűlési választásokon – azzal a kéréssel fordult a demonstráció szervezőjéhez, hogy szeretne felszólalni. Hortobágyi úr azzal a figyelmeztetéssel kapott lehetőséget, hogy pártpolitikai jellegű üzenetet és közlést ne fogalmazzon meg a beszédében, erre Hortobágyi szóban ígéretet is tett a TMRSZ szervezőjének.
Hortobágyi István ennek ellenére arra hívta fel a demonstrálók figyelmét, hogy ideje lenne leülni Mesterházy Attila MSZP elnökkel és tárgyalni vele a kialakult helyzetről.

Ezt a jellegű MSZP rátelepülési kísérletet a TMRSZ vezetősége határozottan elutasítja.

A TMRSZ 2 évvel ezelőtt szakmai együttműködést ajánlott fel valamennyi politikai pártnak, így az MSZP-nek, is, akik nem támogatták a TMRSZ szakmai törekvéseit, sőt 8 éven keresztül folyamatosan ellehetetlenítették a rendészeti munkavállalók helyzetét.

Hortobágyi István megnyilvánulása nem szakmai, nem a munkavállalók érdekében, hanem az MSZP politikai térnyerésének elősegítésére irányult.

Ezt a TMRSZ elfogadni nem tudja, és a leghatározottabban el is utasítja, nem támogatja azt, hogy a rendészeti munkavállalók, szolgálati nyugdíjasok kiszolgáltatott helyzetét bárki, vagy bármely politikai párt is egyéni haszonszerzés céljára használja fel.

A TMRSZ a fentieket megtárgyalta és 8 fős TMRSZ Vezetői Testületéből jelenlévő 6 fő vezetőségi tag egyhangú igen szavazatával megszavazta, hogy bármely jövőbeli TMRSZ rendezvényen az említett személy nem szólalhat fel.

Ezt a határozatot a TMRSZ honlapján is közölni kell.

Határozat