TMRSZ Vezetőségi Testület határozata 2

A TMRSZ Vezetőségi Testülete a mai napon (2011.06.08.) megtárgyalta a 2011. június 16-i budapesti szakszervezeti megmozduláson való esetleges TMRSZ részvétel indokoltságát.

A TMRSZ – tapasztalva egyes politikai pártok rátelepülési kísérletét a szakszervezeti megmozdulásokra – azt a határozati javaslatot tárgyalta meg, miszerint nem jelent be demonstrációt június 16-án.

A már bejelentett demonstrációk deklarált céljaival maradéktalanul egyetért.

A visszamenőleges hatályú kormánypárti jogalkotás alapján a visszamenőleges hatályú szavazások végeredménye alapot teremthet a népképviseleti elv maradéktalan érvényre jutására, akár visszamenőleges hatállyal is.

Erre figyelemmel a TMRSZ szolidaritását fejezi ki a demonstráción résztvevő munkavállalók, nyugdíjasok és munkanélküliek, tanulók irányában.

Saját tagjaink demonstráción való részvételét fontosnak és indokoltnak tartjuk, azonban a TMRSZ irányában megvalósult és a főtitkár őrizetbe vételével és politikai fogolyként kezelésével kicsúcsosodott, továbbá a tervezett provokációkra figyelemmel, – a TMRSZ hosszú távú működőképességének megőrzése céljából – a TMRSZ működése veszélyeztetésének elkerülésére, a demonstráción a TMRSZ szervezett formában nem vesz részt.

A TMRSZ eddig is nyíltan, demonstráció sorozat önálló megszervezésével, a politikai pártok kizárásával állt ki a munkavállalók érdekében, amelyet a jövőben is gyakorolni kíván, amennyiben a június 16-i demonstráció nem éri el a célját.

A fentiek alapján megfogalmazott deklaráció-határozatot a TMRSZ saját honlapján is el kell helyezni.

A fenti számú határozatot a TMRSZ Vezetőségi Testülete megtárgyalta a és 8 fős TMRSZ Vezetői Testületéből jelenlévő 6 fő vezetőségi tag egyhangú igen szavazatával megszavazta.

Határozat
Határozat