Egy feljelentés érkezett hozzánk is

Nemzetközi Antikorrupciós és Civilkontroll Iroda

9024. Győr,
Répce u. 50.

2011. június 4.

Dr. Polt Péter
Legfőbb Ügyészség

Kapja még a Katonai Föügyészség, a Tolna Megyei Föügyészség, Kaposvári Nyomozó Ügyészség, továbbá a Központi Nyomozó Ügyészség, és a TMRSZ.

Büntetőfeljelentés hivatali visszaélés megalapozott gyanúja miatt


Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!

A televízió híradása és a TMRSZ honlapja alapján ismeretlen tettesek ellen hivatali visszaélés büntette és más bűncselekmények miatt büntető feljelentést teszek!

Indoklás: a Tv hírműsora szerint a rendőrség ház kutatást tartott hűtlen kezelés gyanúja miatt.

A vád hamis, s az eljárás rendjét súlyosan megsértő valójában a rendőri állomány személyi adatainak megszerzésére irányuló tevékenység melyet a Munka törvénykönyve tilalma miatt az 1992. évi LXIII. tv széndékos megsértése a Btk. 228/A § alapján személyi adatokkal való visszaélésnek, valamint a Mt. 4. § (1) (2) és (3) rendelkezéseinek súlyos megsértése, továbbá a Mt. 21. § (1) (2) megsértése miatt továbbá Mt. 23. § (1) és (2) szakszervezeti tevékenység akadályozása miatt, mivel az eljárásban intézkedő rendőrők magatartása erre utal és ezt eredményezi.

Mivel a Be. Rendelkezése a feljelentés kiegészítése során a törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló ügyész előzetes vizsgálata után lehetséges. Azonban jogerős bírósági ítélet szerint a szakszervezeti tevékenység nem minösül gazdasági tevékenységnek így az elkövetett cselekmény gyanúja hiányzik, nincs gazdasága ezért nincs is vagyona, tehát nem lehet sajátjaként kezelni senki által, mert de jure nem létezik. Továbbá a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész nem folytatott le vizsgálatot annak a hatáskörét elvonták. Éppen ezért a nyomozás vezetőjét a házkutatási parancs kibocsátóját, feljelentem. Ugyanis a feljelentés nem a törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló ügyésztől származik így annak hatáskörét elvonták. Továbbá, rendőr nem vehet részt rendőri szakszervezet ellen folytatott házkutatásban. Szakszervezet tevékenységének akadályozásában nem vehetnek részt ezért parancs megtagadási kötelezettségüket elmulasztották. Így az akcióban részt vett személyek egyben katonai büntettet is végrehajtottak, amely során a parancsot kiadó személy elöljárói hatalmával visszaélt. Hiszen Önös céljaira foglalkoztatta a rendőröket. Egyben a cselekményben a feltüntetett Kaposvári Nyomozó Ügyészek is hivatali helyzetükkel visszaéltek, ugyanis a szakszervezet mely műkődése független megfelelő bizottságokkal rendelkezik s a gazdálkodásért egyértelműen a felelősség nem terhelheti Szima Juditot. Mivel a Legfőbb Ügyész utasítását súlyosan megsértették ezért kérem a Kaposvári Nyomozó Ügyészség tagjainak hivatali visszaélés miatt a hivatalvesztési eljárásuk megindítását. Rájuk is vonatkozik a 13/1994 legfőbb Ügyészi utasítás. Így az eljárás színlelet, látszólag hivatalos, amely alapján viszont hamis közokiratok keletkeztek.

Mivel az eljárásban katonai bűncselekmények is történtek, ezért a teljes ügy kimenetelét illetően hivatali visszaélés tárgyában bűnszövetség jött létre melyre tekintettel a Kartonai Ügyészség rendelkezik hatáskörrel. Ugyanis rendőri vezetö katonai bűncselekményében bűntársként vettek részt az ügyészek is.

Tisztelettel,

Nagy Zoltán
ügyvezető

Feljelentés
Feljelentés