Postaládánkból

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Kérem, hogy az alábbi nyilatkozatomat fogadni szíveskedjen.

E levelet a Dr. Horváth Sándor Ágoston úr szolgálati nyugdíjhoz kapcsolódó
http://szolgalatinyugdij.hu/forum/ honlapján tettem közzé:

Nyílt levél az Orbán Viktor miniszterelnökkel ma tárgyaló szakszervezeti vezetőknek:

Tisztelt Szakszervezeti Vezetők!

Név szerint: Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete (BRDSZ), a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ), a Honvéd Szakszervezet (HOSZ), a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ), a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége (FBVSZOSZ), a Nemzetbiztonsági Szolgálatok Szakszervezete (NBSZSZ) és a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) vezetői!

Alulírott Kovács Levente nyá.r.szds. kijelentem, hogy amennyiben a mai 2011.06.02-án illetve az azt követő szakszervezeti megbeszélésen, melynek témája a szolgálati nyugdíjakhoz kapcsolódik, bármilyen olyan megállapodás születik önök és a miniszterelnök úr, illetve a képviselete alatt álló kormány között, ami az én szolgálati nyugdíjhoz kapcsolódó jogaimat csorbítja, elveszi vagy ellehetetleníti, nekem, illetve a családomnak közvetlenül vagy közvetve jelentős kárt okoz, önöket teszem felelőssé és ezen jogaim csorbulása esetén önökkel szemben feljelentéssel fogok élni az illetékes megyei bíróságon!

Indoklás:

Én a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) tagja vagyok, amely szakszervezet nem vehet részt a mai tárgyalásokon. E miatt a sorsom és a családom sorsa az önök kezében van. Mivel a miniszterelnök úrral folytatott tárgyalást az önök részére engedélyezték, jó okom van feltételezni, hogy jogaim csorbulása elkerülhetetlen lesz, hiszen ezt megelőzően nem egyeztettek más szakszervezeti vezetőkkel.
Kijelentem továbbá, hogy e levelet megküldöm e-mail útján Szima Judit asszonynak a TMRSZ Főtitkára részére!

Békéscsaba. 2011. 06.02.

Tisztelettel: Kovács Levente sk.

_________________

“Határőrség a biztonságért!”

A továbbiakban figyelemmel kísérem az eseményeket és bármilyen negatív hatás ér azonnal megteszem a feljelentést az illetékességgel rendelkező szervezetek útján.

Köszönöm eddig is tett áldozatos munkáját és készen állok a további küzdelemre.

Üdvözlettel és szeretettel: Kovács Levente sk.

Postaláda