Bohóckirályság

A Magyar Köztársaság
I. Bohóc Kormányának tervezett intézkedéseiről

Nem olyan rég történt, hogy az Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László az ürülékhez hasonlította a rendvédelmi dolgozókat és a rendvédelmi szakszervezetek vezetőit.

Az eredetileg május 30-ra tervezett, de később 2011. június 2-re a miniszterelnök dolgozószobájába tervezett szakszervezeti vezetőkkel történő egyeztetésre alig egy héttel ezelőtt személyesen Lázár János adta át Orbán Viktor meghívását a TMRSZ főtitkárának, mint a rendőrség legnagyobb létszámú szakszervezetének vezetőjének.


Erre figyelemmel a TMRSZ 3 fős tárgyaló delegációja a mai napon egy órával a megbeszélés kezdete előtt megjelent, ahol is kiderült, hogy az Országgyűlés mai házelnöke, egykori MSZMP bizalmi főmunkatárs, jelen állás szerint a Fidesz egyik befolyásos politikusa intézkedett arról, hogy a TMRSZ delegációja nem teheti be a lábát az Országgyűlés épületébe, a miniszterelnök nem hajlandó tárgyalni – még a nemzeti együttműködés keretében sem, de még a szociális konzultáció indokoltságával sem – a rendőrség legnagyobb szakszervezetével.

Telefon telefont követett, megjelent egy-két öltönyös, „Virág elvtárs” hangulatot árasztó nagyon fontos beosztású személy és értetlenkedtek, hogy mit nem ért a TMRSZ küldöttsége.

Mint kiderült, a miniszterelnök 7 fős delegációt tudott csak fogadni a tárgyalójában, az Árok Kornél vezette Sztrájkbizottság pedig úgy döntött, hogy ez a hét személy név szerint:

Árok Kornél
Bárdos Judit,
Powell Pál,
Holecz Gábor,
Pongó Géza,
Fabók Ferenc,
Czövek János.

Azt, hogy hogyan került kiválasztásra ez a 7 személy, a mai napig rejtély. Mint ahogy rejtély az is, hogy Kövér László szavait alapul véve a miniszterelnök szívesebben fog kezet ürülékhez hasonlított szakszervezeti vezetőkkel, mint olyan szakszervezet vezetőjével, akik 2006-ban és azt követően sem lapítottak, mint az a bizonyos a gazban.

A tárgyalásnak nevezett bohóckodásra nem jutottunk ugyan be, de a Kossuth téren összegyűlt munkavállalók előtt rögtönzött és Árok Kornél által tartott tájékoztatóból megtudhattuk, hogy a szakszervezetek azon igényére, miszerint a miniszterelnökkel közösen tartsanak tájékoztatót az elhangzottakról, dr. Orbán Viktor azt mondta, hogy majd szól a „bohócügyi államtitkárának”, hogy eleget tegyen a szakszervezetek igényének.

Ebből látható, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke milyen komolysággal vélekedik a munkavállalók követeléséről, illetve a megjelent tárgyalódelegációt értékén kezeli. Arra azonban már nem terjedt ki a miniszterelnök figyelme, hogy ezzel a freudi elszólásával egyben bohóckodásnak is minősítette az aznapi tárgyalást.

A megjelent 7 szakszervezeti vezető valószínűleg nem érzékelte azt, hogy bohóckormány vezetője abszolút nem veszi őket komolyan és a Blikk-nek megígért már egyeztetett időpontra megjelenés szükségessége fontosságában felülírja a szakszervezeti vezetőkként megjelent bohócokkal folytatott beszélgetés fontosságát.

Árok Kornéltól csupán annyit lehetett megtudni, hogy a kormány szándéka továbbra is fennáll, azaz a szolgálati nyugdíjasok tízezrei mondjanak le a nyugdíjukról, tulajdonukról, mert ha nem, akkor a mosolygós bohóc pszichopata rémmé változik és erővel fogja elvenni a fennmaradás lehetőségét több tízezer embertől és családjától.

A bohóckormány vezetője ezt követően utasította a belügyminisztert, hogy az addigi megbeszélés lényegét összefoglalandó készítsen el a BM egy megállapodás tervezetet, amelyet csatoltan ezúton tájékoztatónk mellékleteként közzé teszünk. A tervezet a délután 13 órától folytatott „informális” egyeztetés egyetlen napirendi pontja volt.

Az egyeztetés megkezdése előtt az ott megjelent szakszervezeti vezetők egy részének fő ügyrendi problémája az volt, hogy a TMRSZ főtitkára jól látható módon diktafonon kívánta rögzíteni az elhangzottakat, amellyel kapcsolatban aggályoskodott egy sort Powell Pál Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakszervezeti vezetője, „főigazmondó”, noha a RÉF ügyrendje is rögzíti, hogy az ülésekről hangfelvétel készül.

A jelek szerint egyes szakszervezeti vezetőknek a mai napon a legnagyobb problémát az okozta, hogy esetlegesen a TMRSZ rendelkezik olyan objektív bizonyítékkal, amely utólag alkalmas lehet arra, ha a BM falai mögött a belügyminiszterrel zajló megbeszélés és a tagság felé kommunikált tájékoztató között a TMRSZ lényeges különbséget vélne felfedezni, akkor rendelkezésre álljon a megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy ki és mit mondott.

Ebben a tervezetben világosan látható a kormány azon elképzelése, miszerint mondj le a tulajdonodról, a nyugdíjat átminősítik szociális ellátássá. Emellett „önként” lemondhatsz a már csak járadékodról és visszamehetsz dolgozni „senior” státuszba.

A járadék és a nyugdíj közötti markáns különbség, hogy a járadék bármikor, bármilyen indokra hivatkozva elvonható, csökkenthető és adóztatható.

A járadékot tehát – amely egy nettó fizetési összegből képzett 65-83% mértékű nettó összeg – a kormány további 16%-kal kívánja megadóztatni.

Ez a kormányzati elképzelés került ezek szerint megvitatásra a bohóckormány vezetőjének dolgozószobájában.

A BM-ben tartott délutáni egyeztetésen a munkavállalói oldal részéről különböző felvetések, kérdések fogalmazódtak meg. Úgy tűnt, mint a kérdéseket megfogalmazók komolyan akarnának hinni abban, hogy a dolgok menete a tárgyalóasztal mellett befolyásolható, illetve megváltoztatható.

Kinn az utcán ugyanakkor a különböző szakszervezeti tagok, munkavállalók, nyugdíjasok várták a zuhogó esőben, hogy érdemi előrelépés történjen az ügyükben.

Sajnálattal kell tájékoztatnunk benneteket arról, hogy a fenti meddő vita és eredménytelenség láttán egy óra elteltét követően a TMRSZ elhagyta az egyeztetést. Ezt megelőzően azonban a TMRSZ főtitkára kérte jegyzőkönyvileg rögzíteni, hogy a tervezetben foglaltak abszurdak és elfogadhatatlanok, ezt a TMRSZ semmilyen körülmények között nem hajlandó aláírni és nem mondunk le az utcai nyomásgyakorlás további folytatásáról sem, továbbra is követeljük, hogy az ezzel kapcsolatos Lázár, Balsai Alkotmánymódosítási javaslatot vonják vissza.

A TMRSZ következő demonstrációját hétfőn, 2011. június 6-án hétfői napon tartja, amelyre a gyülekező 13.00 órától 15.00 óráig a Bp. V. Kossuth téren elhelyezett TMRSZ sátornál van meghirdetve.

Álláspontunk szilárd és következetes: A TMRSZ szerzett jog elvételéhez nem járul hozzá. Tiltakozik az ilyen törekvés ellen. Követeljük, hogy Lázár és Balsai vonják vissza alkotmánymódosító javaslatukat és a kormány fejezze be a korkedvezménnyel rendelkező munkavállalók és nyugdíjasok fenyegetését. Ezzel egyidejűleg pedig a munkavállalók bérének EU szintre történő felzárkóztatását.

Kérünk minden munkavállalót és nyugdíjast, hogy következő demonstrációkra minden mozgósítható ismerősüket hozzák el, tiltakozzunk együtt és mutassunk rá a bohóckormány ténykedésének veszélyeire, elfogadhatatlanságára.

TMRSZ