Szima Judit 30-i beszéde

Üdvözöllek Benneteket!

Köszönöm, hogy újra itt vagytok, köszönöm, hogy újra itt lehetek Veletek.

Hetek óta egyedül a TMRSZ tiltakozik a szakszervezetek közül az utcán. Az elmúlt héten Hódmezővásárhelyen, a rettegés, és félelem városában jártunk. Abban a városban, ahol az a Lázár János a polgármester, aki a nevét adta mindahhoz az alkotmánymódosítási javaslathoz, amely a magyar nemzet sírja megásásának egy újabb állomását jelenti.

Miért mondom azt egy egyszerű jogszabály módosítási javaslatról, hogy az a nemzet halálának a megvalósítására törekszik, célja egy ezeréves nemzet kivéreztetése, annak egy újabb fejezete?

Azért, mert ez a beterjesztett javaslat hű tükörképe a kormánypárt valódi arcának, valódi törekvésének, és azért, mert ezzel az alkotmánymódosítással minden, amit eddig sajátunknak, a tulajdonuknak tekintettünk, néhány politikai kalandor elrabolhatja, a tulajdonunkal, szerzett jogunkkal szabadon rendelkezhetne.

Ez kormány – ki kell mondani – megalakulása első percétől tudatosan készíti elő a magyar nemzet kirablásának a folytatását. Tudja, hogy mire készül és arra is számított, hogy ezt egyes személyek, szervezetek nem hagyják majd szó nélkül.

Ez a kormány saját nemzete ellen kezdett el fegyverkezni, már a megalakulásakor, amikor létrehozta saját magánhadseregét.

Ez a kormány tudta, hogy a nemzet rendőrségén belül létezik egy szakszervezet, amely ki fogja mondani, meg fogja nevezni, ha a kormány nemzetellenes tevékenységet fog folytatni.

Ez a kormány első intézkedéseinek egyikeként úgy módosította az alkotmányt, hogy magyar rendőr még véletlenül se lehessen a hazaáruló politikai elit kihívója, még véletlenül se jusson eszébe magyar rendőrnek, hogy egy hazaáruló rendszerváltó politikai párttal szemben kívánja megmérettetni magát.

Ez a kormány elvette a néptől azt a jogot, hogy a nép saját maga dönthessen korlátozás nélkül arról, hogy ki képviselje az érdekét a törvényalkotásban, hogy megválaszthassa ki üljön a helyi önkormányzati képviselőtestületben.

A jelenlegi kormány megalakulása óta nem él, hanem visszaél az állampolgároktól kapott felhatalmazással.

Ez a kormány hátat fordít saját nemzetének, a rendszerváltás veszteseinek – mint ahogy ők mondják – a panelproliknak, a senkiknek, a nyuggereknek.

Ez a kormány a mostani alkotmánymódosítással tehát megmutatta igazi arcát. Megmutatta, hogy ők valójában nem a nemzet, hanem a nemzethalált akaró multinacionális és globális tőke magyarországi helytartói csupán. Nem államférfiak, hanem strómanok, kufárok, a nemzet elárulói.

Mondhatják, hogy ezek elragadtatott, túlzó minősítések. Legyen, mondják. Ebben az esetben viszont nézzük tovább a tényeket és tényekből vonjunk le logikus, okszerű és tiszta következtetéseket.

A mostani kormány azt hazudja éjjel-nappal, hogy a gazdaságban nincs pénz a korkedvezményes nyugdíjra. Ma már tudjuk, hogy ez is egy a kormánypárti hazugságok sorában. A kormány és annak vezetője Orbán Viktor azt hazudja a népnek, hogy nincs pénz, miközben százmilliárdokkal tőzsdézik az ország pénzével két focimeccs látogatás között.

A minap egy évig fel nem használt 500 milliárd forintból vettek MOL részvényt, csak azért, hogy pár pártkomisszár, vagy rokon újabb zsíros igazgatósági, vagy felügyelő-bizottsági helyet kapjon, vagy éppen, ha kedvük úgy tartja, játszadozzanak pár száz milliárd értékben a globális nagytőke szerencsejáték-asztalánál.

Senki sem mondhatja, hogy a TMRSZ nem kísérelte meg békés úton megtartani a szerzett jogaitokat.

Amikor a TMRSZ Lázár János frakcióvezetőn keresztül elfogadta Orbán Viktor meghívását a mai napra, sajnos ez is egy újabb fideszre jellemző hazugság volt, mert hivatalos megkeresésünkre, hogy hol és mikor kíván tárgyalni, nem adott választ. Már a meghívás pillanatában tudták, hogy eszük ágában sincs komolyan venni több százezer munkavállaló jogos igényét, hiszen egy igazi államférfinak mi lehet fontosabb annál, mint hogy minden ereje, törekvése a munkabéke helyreállítása legyen.

Orbán Viktor számára sokkal fontosabb egy focimeccs a Wembleyben, mint hogy kísérletet tegyen akár egy hétvégi napon is arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a munkavállalók érdekeit valóban képviselő szakszervezettel, a TMRSZ-szel.

Nem miniszterelnök, hanem helyette egy focidrukker vezeti ezt az országot, aki felelőtlen, akarnok és nem ismeri a demokrácia írott és íratlan szabályait sem. Különben nem cinikus módon Londonba utazott volna meccset nézni, hanem hazájában az elvtársai által okozott drámai helyzet kezelésére tett volna törekvést. Ez is mutatja, hogy Orbán Viktor elsősorban focidrukker és nem államférfi. Meg az is mutatja, hogy számára egy focistadion megépítése is fontosabb, mint munkavállalók százezreinek a megnyugtatása, hogy nem akarják meglopni őket fideszék.

Nyilvánvaló tehát, hogy már a meghívás bejelentésekor trükk volt a hétfőre szóló egyeztetés. Már ekkor tudták, hogy hazudnak, és eszük ágában sincs emberszámba venni a tiltakozó magyar rendészeti dolgozók és szolgálati nyugdíjasok érdekeit, az ő érdekeiket képviselő szakszervezetek tiltakozását, vagy tárgyalási készségét.

Időt akarnak nyerni, hogy zavartalanul gátlástalanul és rájuk jellemző módon erkölcstelenül azokkal fizettessék meg a tőzsde-játékszenvedélyüket, a mohóságukat akik már dolgoztak és teljesítették a tőlük elvártakat. A kormány nem félkarú, hanem kétkarú rablóként akarja ellopni több százezer korkedvezményre jogosult munkavállaló jogos jussát.

Az elmúlt 20 évben a politikai pártok által meghozott törvények jelentős része már régóta nem a Nemzet és a Haza érdekeit védik, nem a rendszerváltás „senkijeinek” az érdekeit védik, nem az ő helyzetüket javítják. Ezek a törvények a Lázárok, Orbánok, Kövérek, Pokornik, Répássyk, Balsaik megmaradását, helyzetük bebetonozását elősegítő törvények.

Az ő tehetségtelenségük, hozzá nem értésük, és luxus igényeik az oka az ország eladósodásának és pofátlan módon még mindig mások zsebében kotorásznak és pofátlan módon jogegyenlőségre hivatkoznak.

Ők a mentelmi joggal rendelkezők, ők a visszahívhatatlanok szónokolnak jogegyenlőségről. Ők, akik többségében még életükben egy percet dolgoztak, de szemmel láthatóan luxus életszínvonalon élnek meg a hazudozásból és az állampolgárok kifosztásából, földönfutóvá tételéből.

Ezek a törvények, amelyeket az elmúlt 20 évben saját érdekeik szerint hoztak meg a megélhetési kormánypolitikusok, a rendszer olyan alapjai, amelyeket fel kell törni, össze kell zúzni és abba az új betonba kell beleönteni, amely egy erős Magyar Nemzet felépítését szolgáló társadalmi alapok lerakását jelenti.

Azt a politikust pedig, aki a 20 év rablást kívánja továbbra is a munkavállalókkal megfizettetni, aki gátlástalanul szembe megy a nemzet akaratával, szintén össze kell zúzni, el kell kergetni, mert ha nem így teszünk, még a közélet közeléből is el kell tiltani a nemzet vesztére törekedő politikusi garnitúra tagjait, mert különben újra köpönyeget váltanak és azt mondják amit hallani szeretnének a választók.

Az egykori KISZ titkárok és MSZMP funkcionáriusok egyik napról a másikra liberálisok lettek, majd liberálisból konzervatív nép-nemzetiek, miközben mindvégig gátlástalan, erkölcstelen élősködő megélhetési politikusokként rontottak a magyar nemzetre, hazudtak a szemünkbe.

A mostani felépítmény a Lázárok, Orbánok kiváltságairól és a kiváltságot megteremtő nemzet tagjainak kizsigereléséről szól. A mai társadalmunk berendezkedése egy 21. századi rabszolgatársadalmat mutat, ahol jelenleg a fáraót Orbánnak, a főpapokat, földesurakat, tanácsadókat pedig Lázárnak, Balsainak, Répássynak, Kövérnek nevezik.

A kormánypárti erkölcstelenség egyik alapszabálya az oszd meg és uralkodj. A kormánypárt a rendészeti dolgozókat ingyenélőknek, haszonlesőknek minősíti.

Nézzük meg hogyan él ma egy nyugdíjas rendőr, katona, tűzoltó, börtönőr és a többiek, és hogyan él 35 évesen egy gátlástalan és erkölcstelen életvitelre berendezkedett fidesz kormánypolitikus. Nézzük meg mit ért el 25 évnyi rendőri katonai, tűzoltói, börtönőri szolgálattal egy szolgálati nyugdíjas és mit ért el 12 év pártpolitikusi tevékenységgel Lázár János.

Az a Lázár János, aki 35 évesen politikai strómanként nevét adja egy olyan elképzeléshez, hogy a szolgálati nyugdíjasokat megfosztani kívánja a politika a szerzett joguktól, tulajdonuktól. Csak azért, hogy Gáspár, Menyhért, és Boldizsárka a jövő háromkirályai részére, tömjént, mirhát és aranyat tudjanak majd felhalmozni, vagy esetleg svájci bankbetétet.

Mert ma Magyarországon kiskirályok, strómanok hajtják rabigába a több ezer éves múlttal rendelkező nagyszerű magyar nemzet tagjait. Orbán, Lázár, és társaik szép szóval, nyájassággal behízelegték magukat a nemzet bizalmába, megtévesztették a rájuk szavazókat és most a küldetésüknek megfelelően gyalázatos lépéseket tesznek sorban egymás után, ha a nemzet, mi magyarok ezt eltűrjük és hagyjuk, hogy megtegyék.

Övék a politikai hatalom. Övék a gazdasági hatalom. Tőzsdézhetnek, hazudozhatnak, lophatnak. Egy dologgal azonban nem számolnak.

Azzal, hogy az erő és az igazság velünk van. A nyers, tiszta, ősi erő és az az igazság, hogy ebben a társadalomban nekünk és a mi gyermekeinknek is joguk van élni. És aki ezt veszélyezteti, aki az életlehetőségeinket veszélyezteti, az a nemzet ellensége, azt el kell kergetni. Annak ne maradjon más lehetősége, mint hogy fusson!

Ma egy magyar embernek mindenki más embernél kevesebb joga van ebben az országban. A magyarok jogát mindenki más joga előzi ilyen-olyan egyéb tulajdonságra hivatkozva. Ebből elegünk van.

Mindenki, aki magyarnak vallja magát, magyarként él, gyermekeit ennek szellemében neveli, joga van ebben az országban emberhez méltó körülmények között élni és joga van számonkérni, vagy ha úgy szükséges elkergetni a bizalomra méltatlanná vált politikusokat, kormányt, ha kiderül, hogy idegen érdekek képviselete mentén a magyar nemzet vesztére törnek.

Minden gazdasági és morális válság eredője az, hogy ezt az országot évtizedek óta sehonnai bitang és erkölcstelen politikusok vezetik, akik olyan törvényeket hoznak, amelybe belerokkan az egész ország.

Olyan politikusok vesznek részt az ország irányításában, akik lehetővé tették az ország vagyona jelentős részének az ellopását a mai napig büntetlenül.

A mostani kormánypárt annyival rosszabb az elődeinél, hogy a korábbi tolvajok úgy loptak, hogy közben élni is hagyták az embereket.

A jelenlegi kormány azonban pusztulásra ítélte magyarok százezreit, csak azért, mert 2006-ban a rendőrök fenntartották a rendet.

Répássy Róbert – aki szintén az iskolapadból került nulla munkagyakorlattal és tapasztalattal Fidesz pártkáderként az Országgyűlésbe – a munkájukat végző rendőröket Kádár-huszároknak nevezte, miközben 120 négyzetméteres szolgálati lakást bérelnek neki az adófizetők pénzéből havi több százezer forintért. Hol itt a jogegyenlőség? Sehol. A Répássy és a Lázár félék vizet prédikálnak és bort isznak. Mit isznak…….Vedelnek!

A mostani kormány úgy ténykedik, hogy miközben saját maga kiváltságait teremti meg költségtérítés, szolgálati lakás, vagy éppen bennfentes közbeszerzések által, mindemellett megkérdőjelezi azt, hogy nekünk állampolgároknak van-e egyáltalán jogunk élni ebben az országban.

Megkérdőjelezik, hogy az évtizedek során tanúsított munka ellentételezéseként törvényben biztosított jogos járandóságunkat sem várhatjuk, a Lázár féle hazudozók pedig jogegyenlőségre hivatkozva akarják megtagadni az állam helytállását. Aljas, sunyi, amolyan igazi lázáros érveléssel azt hazudják a társadalom többi tagjának, hogy erre nincs ereje az országnak, miközben nap, mint nap láthatjuk, hogy mi mindenre jut pénz.

Jut pénz libamájas és kaviáros állófogadásra 6 hónapon keresztül.

Jut pénz focira. Csak a debreceni focistadion 20 milliárdba kerül. Korábban milliárdokat költöttek a focistadionok beléptető rendszerére. Jut pénz tőzsdézésre.

Most költöttek el 500 milliárdot, amit majd nekünk kell visszafizetni, miközben aki a bennfentes információkkal rendelkezik, az milliókat kaszálhat egy-két nap alatt a tőszdei spekulációkkal.

Jut pénz a bankok megsegítésére.

Jut pénz etnikai alapon nyújtott munkahelyteremtésre, lakásosztogatásra, kárpótlásokra.

Évente tízmilliárdok folynak el értelmetlenül olyan támogatásokra, amelynek nincs látszatja, viszont ebben a fertőnek minősülő közéletben a megélhetési politikusok vagyona egyre csak nő.

Mindenre jut pénz, ami az ő szórakozásukat az ő vagyongyarapodásukat szolgálja, amire idegen megbízóik utasításokat adnak ennek a magyarnak mondott politikusi stróman-rétegnek.

Náluk az erkölcs és az igazságosság csak fogalom szintjén létezik, csak a szónoklatokat teszik vele hangzatosabbá, de eszük ágában sincs a lázárjános féle megélhetési politikusoknak, hogy magukra nézve is kötelezőnek tekintsék az ezeknek való megfelelést.

Az erkölcs náluk nem előzi meg a jogot, erre egyetlen egy politikai párt sem tett hitvallást. Jogállamban nem léteznek kiskapuk, amikkel kijátszható bármi törvényi rendelkezés.

Ha azt nézzük, hogy Magyarország az első helyen állt a “rendszerváltó” volt szocialista országok között és jelenleg a sereghajtó “megtisztelő” cím birtokosaivá tettek minket az eddig hatalmon levők, akkor ki kell végre mondani: a parlamenti pártok visszaéltek a Nemzet bizalmával és nemzetellenes cselekedeteikkel elősegítették az ország gazdasági lezüllesztését, adós rabszolgaságba taszítva Hazánkat.

A pártok, mint bűnszövetkezetek működtek és működnek. Maffiamódszerek jellemzi őket, és a közigazgatást, a politikai vezetést zsákmányszemlélettel gyakorolják. A rendszerváltó politikai pártok működésére és hatalmi struktúrájára jobban illik a bűnszervezet-szerű működés jelzője, mint a törvényességé.

Lopnak, csalnak, hazudnak, kitartatják magukat és a pofátlanság netovábbja, hogy ők akarják megszabni nekünk, tisztességben és becsületben élő embereknek, hogy hogyan kell őket – ingyenélő, élősködő politikusokat és pereputtyukat – eltartani, kitartani.

A 8. kerületben élő stricikben több tisztesség és jóérzés van, mint azokban a politikusokban, akik elfogadnak egy olyan alkotmánymódosítást, amely korkedvezményben részesülő százezrek szerzett jogát vonná el, miközben ők továbbra is dőzsölnek, habzsolnak. Ennek véget kell vetni!

Ezt nem lehet megengedni, ez a javaslat a nemzet elárulását jelenti.

Jogállamban ezek a pártok és funkcionáriusaik már az életfogytos rabigájukban sínylődnének nemzetárulás, bűnszövetkezet működtetése, pénzmosás, korrupció, hivatali visszaélés, csalás minősített esetei, lopás miatt.

A magyar társadalom nagyon nagy bajban van, folyamatos lepusztulási lejtőn vagyunk, a gazdaság folyamatosan roncsolódik. Reálbérünk 30 évvel ezelőtti szinten van, emögött erkölcsi és lelki válság van, amelynek a fidesz féle megélhetési politikusok az elkövetői, az okozói. Nem pedig azok a munkavállalók, akik évtizedekig, esküjükhöz híven szolgálták nemzetüket, hazájukat.

Ép lelkű közösség nem hagyja és nem szolgáltatja ki idegen erőknek a gazdaságát.

Ez a rendszer nem tartható fenn, mert hazugságra épül, nem az, aminek mutatja magát.

Arról beszélnek, hogy hazánkban szabadság, demokrácia, és gazdasági felemelkedés van, de ennek éppen az ellenkezője valósult meg. Ez a rendszer, így a FIDESZ politikai párt sem váltotta be az ígéreteit. Mire felébredtünk és rájöttünk, hogy újra és újra becsaptak bennünket, egy olyan állomásra érkeztünk el, ami kijózanítólag hatott ránk magyar emberekre, mert már az életünkön kívül a jövőnket is követelik, gyermekeink jövőjének elvételével riogatva.

Látni kell, hogy minden politikai erő a választások előtt tett ígéret formájában kinyilatkozott hazugságaira épít.

A gazdaságban a profit bezsebelésének a lehetősége túlnyomórészt idegen erők kezében van, a politika pedig folyamatosan kiszolgáltatja a magyar népet, mert ezek az erők az idegen erők érdekeltek a profitjuk megtermelésében.

Nézzetek szét, hogyan lehet az, hogy az EU országaiban a minimálbér 1000-1500 euró, addig hazánkban a 25-30 évet dolgozók esetében jó ha a 250-300 euró fizetést hazaviszik. Aztán nézzük tovább. Szomszédos országainkban a nyugdíj 1500-3000 euró között mozog. Tőlünk pedig ennek a töredékrészét is elakarják venni. Ha a politikai elit a magyar nép érdekét szolgálná, akkor a jelenlegi hatalomnak ez az eszébe sem jutott volna, hogy újra összeugrasszon a magyarok között rétegeket és elvegyen mindent.

Itt az idő, hogy politikai pártoktól elvonatkoztatva megszervezzük életünket, felismerjük végre a hazug szót, és bátran képviseljük érdekeinket.

Iszonyú erejűnek tűnő, de valójában erőtlen csapásokkal – jogszabály módosításokkal – akarnak most eltaposni bennünket. Előtte évszázadokon keresztül erővel, fegyverrel akartak bennünket eltiporni, nem engedték, hogy magyarságunkra büszkék legyünk, lelki, erkölcsi sorvadást akartak előidézni. Sajnos sokaknál ez eredményre vezetett. Kigúnyoltak és kigúnyolnak bennünket magyarokat a mai napig, történelmünket meghamisították.

Erővel soha nem tudták a magyar nemzetet letörni, megtörni. Most sem fog sikerülni. Az erő velünk, magyarokkal van.

Félelem, szorongás, lefojtott indulatok, apátia, enerváltság van országunkban, tudatosan lebénítanak bennünket. Már két ember is öngyilkos lett az elmúlt napokban, egyik a csekkjei felett vetett véget életének. Ezt nem lehet épeszű embernek eltűrni, ezért ebből a bénultságból kell kiszabadulnunk.

Mi, akik egyre többen vagyunk, már felébredtünk és várnunk kell a többiekre is, hogy ők is felébredjenek és lássanak, halljanak. A hazugsággal, aljassággal és sunyi ármánykodással működtetett hazug kormány-propaganda, hiába ölnek bele milliárdokat és hiába alkalmaznak élethivatás-szerűen hazudozó sajtószóvivőket, nem fog eredményre vezetni, mert lehullt a lepel.

Látjuk, hogy meztelen a király.

Elvették a múltunkat, a jelenünket, folyamatosan kifosztottak és kifosztanak bennünket. Most a jövőnk kell nekik, a gyermekeink jövője, de ezt már nem engedhetjük!

Szellemi és fizikai erőinket egyesíteni kell, bizalmi hidakat kell kialakítanunk, mert mi magyarok együvé tartozunk, egy nemzethez tartozunk.
Mindenkinek a teremtő a kezébe adott egy kis lámpást, hogy ezzel a lámpával világítson tévelygő önmagunknak és a küldetésünket teljesíteni kell!

Mi magyarok kirobbanó személyiségekből állunk, az eredeti néplélek, a magyar ilyen, képekben gondolkodunk és költői lelkek vagyunk. Eltérő értékek, érzelmek jellemeznek bennünket. A lelki adottságunkból származik az, hogy sokkal nehezebb összehangolni szándékainkat, mivel a természetes belesimulás lehetősége idegen tőlünk.
Itt az idő az egységes cselekvésre, össze kell tartanunk. Ha ezt meg tudták tenni távoli őseink, ha meg tudták tenni Szent István korától Mátyás király koráig, szemben az utóbbi 500 évvel, és mégis fennmaradtunk, akkor most is képesek vagyunk rá.

Az elmúlt 200 év a francia forradalom óta politikai pártokból áll, politikai pártokra épül a közélet, akikre nincs igazán szükség, mondhatjuk azt, hogy ez egy zsákutca. Ebből ki kell jönni és egészen másfajta szerkezetűvé kell tenni a közéletet.
Rendszerváltás nem volt, ez egy és ugyanaz a rendszer. Hamis rendszer van, korábban szocializmusként, most kapitalizmusként üzemel.

Tolvajok, hazugok, rablók alakítják a társadalmi szabályokat, és ha hamiskártyásokra, gagyizókra és megélhetési politikusnak mondott hazudozók életszemléletére alapozunk egy társadalmat, az együttélés szabályainak a kialakítását, az a társadalom romlásra, züllöttségre van ítélve.

Ezek a csalók pedig úgy alakítják ki a társadalmi kereteket, hogy aki a rend, a tisztesség, az egyenlő jogok mentén kívánná kiseprűzni őket az ország templomából eleve olyan szabályokat hoznak, amellyel nem teszik lehetővé, hogy ostorral legyenek kikergetve az általuk megszentségtelenített közéleti templomból.

Ezért aztán meg kell tennünk azokat a lépéseket, amelyekkel világosan tudtukra lehet adni, hogy az amit művelnek, az elfogadhatatlan, nincs helye ennek a szemléletnek a Kárpát-medencében. És ha a nemzet, a nép szavát nem hallják, nem akarják meghallgatni, akkor nem fog más maradni Orbán Viktor kormányának, mint hogy fusson. Akkor az erőnket meg kell mutatnunk.

Folyamatosan hamis, hazug nyelven beszélnek, összeugrasztanak bennünket, konfliktusokat generálnak, gyűlölködnek. Hamisságokkal, hazugságokkal birodalmi kifosztás folyik, melyet tudatosan jobb és baloldalra szakítottak. Ma a politikai eliteket ez határozza meg.

Jelenleg a jobb és baloldali politika működése tulajdonképpen egy gazda kezében van, ez pedig a globális hatalom, aki mindkét oldalt mozgatja. Politikai pártok, annak tagjai a fegyvereik. Mondhatjuk, hogy Gyurcsány, Orbán vagy Lázár mint fegyver a hibás, de annak volt egy felbujtója, valaki megbízta őket, mint bérgyilkost, népgyilkost. A fegyver hatályon kívül helyezésével egyidejüleg pedig be kell azonosítani, hogy kik a globális megbízóik.

A jobb oldal és a baloldal hatalmon lévőknél van egy háttérhatalom, mint egy bábjátékos, na ezt a bábjátékost kell kiiktatni.

Tehát a fegyvert hiába iktatjuk ki, mert a bérgyilkos, népgyilkos azaz a megbízó továbbra is fedésben marad.

Hergelnek bennünket. Azt gondoltuk, hogy Gyurcsány és bandája aroganciáját semmi nem múlhatja felül és fellélegezhetünk. Nem így történt.

Most itt van a nyakunkon Orbán és bandája, Lázár, Répássy, Kövér, Balsai, Szíjjártó és még sorolhatnám. Minden nap hoz valami iszonyatot az életünkbe. Nyugdíjelvétel, kollektív büntetés, pénzbehajtóvá silányított rendőrség, a magyar emberek alázása nap, mint nap, aztán hab a tortán, hogy Orbán úr azt üzente a magyar népnek Párizsból 2011. május 25.-én szerdán a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) megalakulásának 50. évfordulóján rendezett ünnepségen, hogy ajánljuk fel 1 havi fizetésünket, a nyugdíjunkat, életünket, gyerekeinket, a jövőnket.

Megindult a gyarmatosításunk eléggé nyilvánvalóan. Már sem jog, sem törvény nem érdekli őket. Azon túlmenően, hogy az életünkre törnek és eladnak bennünket, a tulajdonunkra, megszerzett javainkra is igényt tartanak. Igy a nyugdíjunkra, házunkra, bankbetétjeinkre, gyermekeink életére is.

Válaszúthoz érkeztünk. Választási lehetőségünk még mindig van. Rabszolgák leszünk saját hazánkban, és a politikusok akaratának megfelelően a külső láthatatlan de mégis ismert birodalom kiszolgálását választjuk, vagy összeszedjük magunkat és az idegen rabigát levetjük.

Mi magyarok ugyanazon folyamat áldozatai vagyunk ugyanannak a pusztító erőnek. Fél nemzet nem egész, mi együvé tartozunk, mi munkavállalók, mi vagyunk a nemzet, ezért egyesítsük a nemzetünket. Összefogással bontsuk le a pusztító ellentéteket és ne egymást pusztítsuk, hanem a minket kifosztó globális erők ellen forduljunk.

Tehát vagy összefogunk, vagy elbukunk!

Az erő velünk van! Köztes út nincs. A szemetet pedig el kell takarítani az útból. Ez a szemét ezen az úton a jelenlegi kormánypárt, vele együtt a sehonnai bitang kormánypárti politikusaikkal.

Újra emelkedő egységes nemzet leszünk kellő bátorsággal, a tudásunkkal, erkölcsi tartásunk helyreállításával.

A kormányváltás szükséges, de nem elégséges feltétel. Az új kormányt a népnek arra kell rábírni, hogy eszükbe ne jusson, hogy folytassa a bábjátékos globális hatalom kiszolgálását.

Azért jöttem ide, hogy ezt elmondjam nektek. Azért jöttem ide, hogy ezt tovább adjátok, azoknak akiket ismertek, akikben megbíztok, akikben hisztek. Fel kell támasztani a társadalom immunrendszerét. A vakcinát megkaptátok. Láthatjátok, hogy a TMRSZ irtja a hazugságot, a képmutatást, a becstelenséget.

A TMRSZ védi az érdekeiteket és kiáll minden munkavállaló, és a magyar nemzet védelmében.

Elindultunk az úton, azon az úton, amely arra szólít téged, hogy döntsd el: csendesen beletörődsz abba, hogy elvegyék a jövőnket, hogy gyarmatosítsák hazánkat az idegen erők, beletörődsz, hogy a jelenlegi hatalom az idegen erők szálláscsinálójaként először kivéreztessen téged, majd a többieket, így a magyar nemzetet, vagy teszel azért, hogy mindezt visszafordítsuk, hogy az ország túlnyomó része ellenálljon a hódító hazug kormánypropagandának.

A kormánypárti hamis próféták lelepleződtek. A kormány gyáva arra is, hogy elénk, elétek álljon. Gyáva és lapít, mint az a bizonyos a gazban.

Nem mi lapítunk, mert mi ma is itt vagyunk bátran, félelem nélkül láncainkat levetve, egyenes derékkal.

Mi itt vagyunk tettrekészen és ha arra kényszerít minket a hazug kormánypropaganda, akkor tenni is fogunk céljaink eléréséért.

Nem tűrhetjük tovább orbán és elvtársai hazudozását, tőzsdézését, a nemzet tönkretételét. Ez eskünkben vállalt kötelességünk is.

Megtesszük, megteszem, amit megkövetel a haza. Isten engem úgy segéljen!

Isten Áldd meg a Magyart!

Szima Judit
Szima Judit