Nyílt levél,

Harrach Péter úrnak a KDNP frakcióvezetőjének

 

Tisztelt Harrach Péter úr !

 

 

Azért fordulok önhöz, mert úgy érzem, hogy ön és KDNP-s képviselőtársai az utolsó békés mentsvára a Magyar Köztársaságnak és a magyar embereknek.

Véleményem szerint ön és képviselőtársai lehetnek az utolsó esélye Magyarországnak, és a magyar embereknek arra, hogy a FIDESZ pár – elferdült és istentől eltávolodott – vezére által keltett őrületspirál beszippantsa ezt az országot, és a teljes káoszba, – rendvédelmi lázadások, valamint az ellehetetlenített emberek által kirobbantott – polgárháborúba sodorja.

Nyílt levél

Ön megfontolt, világi és teológiai szinten is tapasztalt hívő ember, aki moráli s elhivatottságával képes véget vetni a Fidesz vezetők mérhetetlen, embereket semmibe vevő arroganciájának, önteltségének. ami úgy keresztyén körökben, mint a világi életben az egyik legmegvetendőbb és legvisszataszítóbb emberi jellemhibák. Minden, amit ennek tükrében tesznek – még ha akár jó is a cél – bukásra van ítélve.

Abban, hogy önnek sikerül ennek az ámokfutásnak véget vetni, abban egészen biztos vagyok, mivel képviselő társai is istenhívő jó szándékú keresztyén emberek lehetnek. Továbbá azt sem tudom elképzelni, hogy mindegyik Fidesz -es képviselő agyatlan zombi lenne, akik képesek ész, és megfontolás nélkül tántorogni, az őket és hazánkat a biztos összeomlásba vezető, Orbán Viktor után. Szerintem a Fidesz képviselői, meg vannak félemlítve, és ebből a ledermedt cselekvésképtelen állapotukból ön tudná kirántani őket. Ezért úgy gondolom, hogy az ön keresztyén és egyenes jelleme mögé felsorakozva újra emberré válhatnának – a Fideszes képviselők, akikben még maradt szemernyi emberség, józan ész – és ráébredhetnének arra, hogy az állam, de inkább az ország fennmaradása a Jogállamiság betartásán múlik, amely nem változtatható a hatalmon lévő pártok kénye kedve szerint. Ha nincs jogbiztonság, az ország szétzüllik, majd menthetetlenül a porba hull. Megszűnik minden bizalom a jogban, a törvényekben, – amik egy közösséget irányítanak, útmutatást adnak, és összetartják azt – aminek igazságosságában bízhatnak, ami garantálja, hogy az elfogadott szabályok szerint a jövő ugyan olyan biztos, mint a múlt vagy a jelen. Ez tartja össze az országot. Ha a jogbiztonság megszűnik a pánik lesz úrrá, az emberi értékek elvesznek, és az egykori nagy közösségben élő emberek kis létszámú csoportokra, családokra esnek szét, Ezek a csoportok emberi mivoltukat félredobva, abból kifordulva, immáron morálisan elvadulva, valamint megkeseredve, a jogból kiábrándulva és abban tovább nem bízva – egymásnak vetett háttal kifelé vicsorogva, ütve, rúgva próbálnak a felszínen maradni túlélni, vagy nagyobb hordákba verődve – próbálják megsemmisíteni azt a tényezőt ami, – vagy aki, – a létbizonytalanságba jutatta őket. És ez már a lázadás, a polgárháború, és a teljes anarchia, valamint a kiskirályok rezsimje. Én biztos vagyok benne, hogy – már csak a koránál fogva is – meglévő bölcsessége miatt valamint teológiai tanulmányai és világi munkássága okán is tudja, és megérti, hogy miről beszélek. Nem lehet egy ország igen jelentős hányada – mert itt nem csak az egyes személyeket, hanem azok közvetlen rokonait, családtagokat, kisgyermekeket is bele kell venni, akik ennek másodlagos károsultjai – alól kihúzni a talajt büntetlenül, következmények nélkül.

És ennek a megakadályozása, az ön feladata és felelőssége is! Tudom nem kevés ez a felelősség, de biztos vagyok abban, hogy Önt a tanulmányai valamint keresztyén mivolta nem kevés értelemmel és moralitással ruházták föl. Mivel nem ismerem személyesen. nem tudhatom, hogy érezte-e már azt, hogy esetleg az országért és az emberekért tenni akarása – valamint Orbán, Lázár és Balsai lázálmos vízionációiból építkező, meggondolatlan, és esztelen “minél hamarabb legyen meg, még ha nem is jó” törvények alkotása – miatt talán elsiklott olyan törvényhozási, törvényalkotási szabályok felett, amik felett nem kellett volna.

Ha számos teendője miatti fáradtságából adódóan nem jelentkezett volna ez az érzés, egy megfogható gondolatként önnél, akkor is bizonyos vagyok abban, hogy belül érzi, azt a nem túl kellemes nyomást “hogy valami nem stimmel”.

Azt, hogy változtatni akarnak, meg átalakítani dolgokat az rendben van és lehet azon is gondolkodni, hogy milyen törvények, intézkedések vinnék előre az országot a jövőre nézve, hiszen ez lenne a dolguk, ezért vannak ott, de ha ezt mindenkin átgázolva akarják véghezvinni és cselekedetük minden emberi értelmet, etikát és morált nélkülöz az nem járható út.

A szerzett jogok sárba tiprása elfogadhatatlan. hisz – mint már írtam – ez a jogállamiság teljes elvetését jelenti, még akkor is, ha ezeket a cselekedeteket, – hirtelenjében kreált, párbeszédet és egyeztetési nélkülöző, hatalmi pozícióból való – törvények meghozásával akarják is igazolni, legalizálni.

Kérem, Harrach úr vegye észre, hogy egy egész ország él rettegésben a Kormány ámokfutása miatt. Több százezer emberről és azok családjairól van szó.

A kormány kiemel egy csoportot, – egy ügyeletes.bűnbakot, akik most a rendvédelmisek – talán azt, amelyiktől a legjobban fél és szívből utálja őket. Ezt a csoportot egzisztenciálisan teljesen ellehetetleníti, nyomorba dönti mindenféle gazdasági okokra hivatkozva, hogy ne legyenek útban, amikor majd a civil társadalom elesettjei következnek. Mert következni fognak Harrach úr, …. következni fognak. Amikor azokat az embereket, akik – már nem esküjüket követve, hanem szimplán azért mert így gondolják helyesnek; és mert bennük van még a becsület, – a gyengébbekért felszólalhatnának a társadalom civil tagjaként megalázzák, és teljes nyomorba döntik családtagjaikkal együtt – és ez a családtagjaikkal együtt nagyon fontos, mert édesanyákról, feleségekről, férjekről, gyermekekről is beszélünk – akkor bizony jön a többi csoport elleni totális támadás. Láttunk már-ilyet más diktatúrákban. A Fidesz csak és kizárólag uszítja egymás ellen az embereket, hogy saját megalomán hatalmi törekvéseit megvalósítsa. Az pedig, hogy egy kormány rámutat egy csoportra, és azt mondja, neked nem jár a másiknak meg igen, azért mert neked ez meg ez volt a foglalkozásod, élethivatásod, vagy azért, mert te ennyi meg annyi éves vagy, az azt hiszem teljes egészében kimeríti a hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció fogalmát. És mindezt egy kormánytól, …azoktól az emberektől, akiknek az a kötelességük, hogy a jogállamiságot követve olyan törvényeket, szabályokat hozzanak, amelyek biztonságérzetet adnak a közösségnek, a népnek, azoknak az embereknek, akik bizalmukkal tisztelték meg, és vezetői pozícióba emelték őket. Az pedig már teljes diktatúra, ha valakit, aki jóhiszeműen szerez jogot, attól a jogától visszamenőlegesen megfosztanak. Vagy sorolhatnám a bírói kar elleni támadást, az alkotmánybíróság elleni támadást. A gazdaságot kell élénkíteni, nem adókból, és megszorításokból építkezni. Mert ez már nem megy! Orbán, Lázár és a FIDESZ szerint egy maga korabeli ember már nem képes bíróként megbízható ítéletet hozni, mert szenilis. Szerintem meg, tud. Jobbat is mint ők. Véleményem szerint önnek nehezére eshet egy Orbánnal, Lázárral, Balsaival egy légtérben tartózkodni is. Ezt csak azért tudja megtenni, mert arról a nyugalomról és megfontoltságról, ami önből árad lepattannak ezek a kis despoták. Legyen ön az, aki ki meri mondani: “Na most aztán állj! És ne tovább! Itt nem lesz több – belső és nemzetközi – jogsértő törvénykezés!”

Bízva bölcs ítélőképességében, kívánok sok erőt és a jóisten áldását – önnek és képviselőtársainak valamint az összes még értelemmel, és felelősséggel bíró képviselőnek ahhoz, hogy jogállamiságunkat megvédjék, és ez által visszaállítsák, egy nép hitét a törvényekben, és a Parlamentben.

Aláírásomat nem adom, mert féltem a családom életét és létét a jelenlegi kormánytól. Csak és kizárólag önnek árulom el a nevem, ha arra a médián keresztül jelzést ad, vagy akkor, ha a FIDESZ jelenlegi vezetői kicserélődnek.

Amíg ez meg nem történik, addig maradok tisztelettel: egy rendőr

 

 

TMRSZ-hez érkezett 2011. május 21.