Kérdés és válasz

Szám: Kü.217/2011.

 

 

Dr. Kövér László
Országgyűlés elnöke részére

 

Budapest

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

 

Alulírott Szima Judit a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) – a továbbiakban: TMRSZ – főtitkáraként az alábbi megkereséssel, közérdekű adatkéréssel fordulok Önhöz:

Ezúton kérem, hogy hivatalos tájékoztatást adni szíveskedjen a jelenlegi parlamenti képviselőkre vonatkozóan az alábbi közérdekű adatok tekintetében:

A parlamenti képviselők névsorának egyidejű megküldésével kérem, tájékoztatni szíveskedjen, hogy képviselőink melyik párt színeiben, illetve frakció tagjaként működnek, valamint kizárólag magyar, vagy kettős állampolgárok-e. Kettős állampolgárság esetén kérem tájékoztatását arra vonatkozóan is, hogy képviselőink melyik egyéb ország állampolgárai.

Felhívom figyelmét, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez való jog az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított alapjog. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés, azok megismerhetőségének biztosítása a közéletben való részvétel fontos feltétele.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. § (1) bekezdése értelmében közérdekű adat megismerésére bárki igényt nyújthat be. A kért adatokat legfeljebb 15 napon belül meg kell küldeni a kérelmezőnek, ennek elmaradása esetén az igénylő a határidő lejártától, illetve a megtagadás közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Szekszárd, 2011. május 19.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára

 

Az OGY válasza PDF formátumban