Figyelem! Népszavazási kezdeményezés!

Tisztelt Választópolgárok!

 

FONTOS TUDNIVALÓ: munkahelyen a dolgozók nem
gyűjthetik az aláírásokat, nem fejthetnek ki ezzel
kapcsolatos propagandát és a hivatásos állományúak
munkaidejükön túl, munkahelyen kívül
sem gyűjthetnek aláírást!

 

 

Ezt a levelemet magánszemélyként jegyzem, előzetesen megkérve a legnagyobb rendőrségi szakszervezet a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete illetékes vezetőinek a felhatalmazását arra, hogy magánszemélyként Önökhöz fordulhassak a szakszervezet honlapján.

Magyarország lakosságának túlnyomó többsége a rendszerváltás veszteseként élte, éli meg az elmúlt 20 évet. A jelenlegi kormányzópárt erkölcstelen és gátlástalan politikusai utolsó megélhetési forrásainkra is rá kívánja tenni a kezét, miközben hazuggá vált korábbi ígéreteik szerint a nemzet, a nép, a lakosság érdekében fognak majd kormányozni. Ne legyen kétsége senkinek arról, hogy ha nem állítjuk meg a kormánypárt 50-es éveket idéző jogi és gyakorlati padláslesöprési folyamatát, az ország kivéreztetése, a senkinek minősített lakosság földönfutóvá tétele rövid időn belül ténykérdéssé válik.

Nem az történt amit ígértek. A 20 év a jelek szerint tovább folytatódna az elit politikusok harácsolásával, további vagyongyarapodásával, ahol egyes gátlástalan politikusok már azzal dicsekednek, hogy kiskorú gyermekeik is svájci bankszámlával rendelkeznek, és ezek után a nyilatkozataik után senki nem számoltatja el őket, hogy honnan, miből szerezték ezeket az elképesztő magánvagyonokat. Miközben az országban gyermekek tízezrei éheznek, állástalan fiatalok százezrei nem kapnak munkát, a nők többségének választania kell a megélhetés és a gyermekvállalás között, eközben Orbn Viktor miniszterelnök és néhány száz fős csapata a hatalom ölükbe hullását követően ma már odáig süllyedtek ezek a jelenleg jogilag felelősségre nem vonható luxus hazudozók, hogy családok tízezreit kívánják leplezetlenül és gátlástalan módon földönfutó tenni.

Az utóbbi 7 évem arról szólt, hogy rendőrként, szakszervezeti vezetőként a rendőrségen belüli megtisztulást, a korrupt és embertelen viszonyok megszüntetését, a munkavállalók helyzetének javítását tűztem magam és munkatársaim elé egyik fő célként. Az eltelt 7 év azonban felismertette velem azt, hogy önmagában a rendőrségen belüli anomáliák a felelőtlen és felelősséget nem vállaló mindenkori kormányzati hatalomra, a kormányerőt biztosító országgyűlési többség ténykedésére vezethető vissza.

Az állam működésének egyik kritikus eleme ugyanis ma az a szabadosság, ahogy a 4 évente alakuló országgyűlési szavazások után a kiéhezett kormánypárti politikusok rávetik magukat a közösre, a közvagyonra, azt szétrabolják, ujjal mutogatnak politikai riválisaikra és ezekben a színjátékokban az ügyészség, a rendőrség és sok esetben a bíróságok is kézivezérelten hajtják végre az aktuális hatalom szája íze szerinti játszmákat a meghatározott koreográfia mentén. A szétrablás különböző formái közismertek, képviselői költségtérítés, közbeszerzés, pártfinanszírozás, privatizálás, az állam pilléreinek a lebontása, a párt komisszárok, rokonok, haverok pozíciókba helyezése, bankok konszolidálása, jogszabályi kiskapuk megteremtése. Az ezek ellen fellépő erők üldözése, a társadalom immunrendszerének a gyengítése, az önszerveződésekkel kapcsolatos riogatás, félelemkeltés, társadalmi csoportok, alrendszerek egymásnak ugrasztása, a véleménynyilvánítás elfojtása, szájzár törvények megalkotása, a szabad gondolkodás büntethetővé tétele.

Szakszervezeti vezetőként ezeket a politikai játszótereket megzavartam, munkatársaimmal megzavartuk és erre több nemtelen és aljas válaszlépést kaptunk. 2-3 havonta tételes APEH vizsgálatok, ügyészségi vizsgálatok, fegyelmi és méltatlansági eljárások, politikusi hőbörgések, és az új kormány hivatalba lépését követően a rendőrök, katonák és titkosszolgálatok hivatásos állományú tagjainak és 3 évnél nem régebben nyugállományba vonult tagjainak a passzív választójogától megfosztása.

Úgy gondolom, hogy a szakszervezet élén végzett munkám, a szakszervezet terjeszkedése megrettentette ezt az elit politikusi hordát és ennek tudható be, hogy a számonkérés, és a valódi politikai megmérettetéstől való félelmükben, a felhatalmazásukkal visszaélve hozták meg azt a döntésüket, amely nyíltan demokrácia, és szabadságjog ellenes lépésként értékelhető.

Magánszemélyként, választópolgárként azonban a demokráciának nevezett jelenlegi rendszerünkben továbbra is megvannak még azok az eszközök, amelyek segítségével működőképesebbé tehető, javítható, az egyszerű emberek – a kormányzópárt prominensei által a „senkiknek”, a „panelproliknak”, vagy éppen „ürüléknek” nevezettek – által a jelenlegi rendszer. Minden gazdasági és társadalmi bajunk gyökere ugyanis abban ered, hogy felelőtlen, tapasztalatlan, kapzsi és élősködő életmódra berendezkedni akaró képviselők ülnek sok esetben az iskolapadból az Ország Házának padsoraiban, anélkül hogy tudnák mi fán terem az empátia, a szociális érzékenység, vagy éppen az adott szó szentsége.

Először ezen kell változtatnia az ország választópolgárainak. A népképviselet elvéből következően nem 4 évente kell mérlegelni és dönteni, hanem a népnek, a választópolgároknak ezt a jogát folyamatosan biztosítani kell a hatályos jogrendnek. Legyen szó az Alkotmány módosításáról, vagy bármely sarkalatos törvény megalkotásáról.

Véget kell vetni a politikusi felelőtlenségnek, a felelősségre vonás lehetősége ellehetetlenítésének, a számonkérés hiányának. Olyan képviselők ülhessenek csak az országgyűlésben, akik bármikor számon kérhetők a demokrácia szellemében, a népképviselet, gyakorlatban is megmutatkozó hatalma érvényre juttatásában.
A választók számonkérési jogát nem lehet 4 évenkénti 30 napos kampányra korlátozni. Meg kell teremteni a számonkérés garanciális elemeit, annak figyelembe vétele mellett, hogy az országgyűlés törvénykezési munkája se kerülhessen veszélybe.

A barátaimmal és eszmetársaimmal közösen az Országos Választási Bizottság elé terjesztünk 4 olyan kérdést, amelyek hitelesítése esetén kérek minden magyar állampolgárt, hogy a honlapon majd megjelenő aláíróív letöltése, kinyomtatása és a szükséges számú aláírás beszerzését követően jutassa el a Szekszárd 7100, Tanya u. 4. szám alatti lakóhelyemre eredetben, vagy adja oda olyan barátjának, akiről tudja, hogy velem ismeretségben áll. Koordinálni, összesíteni fogom és a szükséges számú aláírás beérkezését követően be fogom azt nyújtani abból a célból, hogy a népképviseletet ellátó országgyűlési képviselők engedelmeskedjenek végre a választói akaratnak, hozzanak elfogadható törvényeket, vagy írjanak ki népszavazást az adott kérdésben.

Ezek a kérdések lényegre törően azokat a neuralgikussá vált kérdéseket vetik fel, ahogy meggyőződésem szerint a jelenleg hatályos szabályozások a népképviselet elvét felrúgva, figyelmen kívül hagyva a jelenlegi kormánypárt hatalmának a bebetonozását, a társadalom vesztes csoportjának kiszolgáltatottságát, törvényesnek beállított kirablását, földönfutó tételét teszi lehetővé.

Hangsúlyozom, hogy az újonnan megalkotott Alkotmány szerint nem hogy a szolgálati nyugdíjak vonatkozásában, de úgy általánosságban is megszűnik az állam szociális gondoskodási kötelezettsége. Nem lesz alaptörvényben meghatározva a betegek, idősek, elesettek, úgy általánosságban a társadalmi szolidaritás, mint állami kötelezettség. Ennek belátható következménye a 3 millióról a 8-9 millió koldussá válás lehetősége, a tulajdon bármikor, bármilyen jogcímen történő államosítása, amely aztán a politikai és gazdasági hatalmat kézben tartók érdekeinek megfelelően kerül megfogalmazásra.

Az embereknek látniuk kell, hogy a jelenlegi kormányzat nem csupán a rendészeti dolgozók és a szolgálati nyugdíjasok, hanem úgy általánosságban a teljes magyar nemzet elleni ténykedést és ármánykodást folytat, amely ellen minden hazáját szerető és féltő állampolgárnak fel kell lépnie.

A félelemre, a nyomorra, az egymás érdekeinek ellentétekké szítására építő kormányzati kommunikációt a nemzetnek el kell utasítania, amelynek egyik jelentős, kényszerítő erejű formája a nép szavának, akaratának megismerése. Az aláírásokkal eleget kívánok tenni a kormányzati kommunikációnak, miszerint a Nemzeti Együttműködés kereteibe bele kell férnie olyan konzultációnak is amelyet nem közpénz milliárdokból, nem haveri nyomdák megrendelésével és nem vonalkódos beazonosítással végzünk.

Ki kell állni valamennyi állampolgárnak a szerzett jogaink, a társadalmi szolidaritás vívmányainak a megőrzéséért, az egymás ellen hangolás elvetéséért. Ez minden, magát eddig vesztesnek érző, és az elmúlt egy év alapján becsapottnak érző magyar választópolgár jól felfogott érdeke kell hogy legyen.

Felhívom valamennyi rendvédelmi és fegyveres szervnél dolgozó munkavállaló figyelmét arra, hogy az aláírásgyűjtő íveket munkahelyükre ne vigyék be, aláírást ott ne gyűjtsenek. A hivatásos állományú munkavállalók ezen kívül se vegyenek részt még munkaidőn kívül és munkahelyen kívül sem az aláírásgyűjtésekben. Kérjék erre meg családtagjaikat, gyermekeiket, szüleiket, barátaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket.

Hazánk elemi érdeke, hogy a választásokon szemünkbe hazudó, alaptalan és betarthatatlan ígéreteket tevő csaló szélhámosok ne ülhessenek az Országgyűlés padsoraiban.

A népképviselet elve alapján olyan magatartásra kell szorítani a jelenlegi felelőtlen kormányzati ténykedést meghatározó országgyűlési képviselőket, hogy ne az alcsúti pártközpontban tegyenek hűségesküt a képviselői párt-, és frakciófegyelem szellemében, a kiválasztási rózsaceremónia keretében, hanem a képviselői esküjükhöz híven a népet, a választóikat képviseljék. Amennyiben pedig ennek a fogadalmuknak a választók szerint nem felelnek meg, visszahívhatók legyenek a népképviseleti többség és a mandátumszerzés elve alapján.

Kérem a fentiekhez támogatásukat, és meggyőződésem szerint ekkor, és csak ebben az esetben kezdhetjük el Magyarország újjáépítését közösen, egymás méltányolható érdekeinek tiszteletben tartásával.

 

 

Tisztelettel előre is megköszönöm támogató segítségüket.

 

 

Szima Judit választópolgár

 

 

ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

 

 

Budapest,
Arany János utca 25.
1051

 

Dr. Bordás Vilmos elnök úr részére

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

 

Alulírott Szima Judit választópolgár (állandó lakcíme: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-a alapján az alábbi indítványt terjesztem a Tisztelt Országgyűlési Választási Bizottság elé:

Kérem, hogy az alábbi kérdések vonatkozásában engedélyezze az aláírásgyűjtést, illetve a melléket aláírásgyűjtő íveket hitelesítse.

A feltenni kívánt kérdések az alábbiak:

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a jelenleg hatályos 1949. évi XX. törvényben kihirdetett Alkotmányt, hogy az alapján korlátozni lehessen a már megszerzett nyugdíjakból eredő jogosultságot?

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy az 1949. évi XX. törvényben kihirdetett Alkotmányt, az Országgyűlés hatályon kívül helyezze?

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők mentelmi joggal rendelkezzenek?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy a képviselők visszahívhatók lehessenek úgy, hogy azt a képviselőt, aki egyéni választókerületből, vagy megyei listáról vagy kompenzációs listáról kapott szavazattal szerez mandátumot, ugyanezen körön belül nyilvántartott szavazók visszahívhassák, amennyiben egy hónap alatt annyival több választópolgár követeli a visszahívását mint amennyi szavazat eredetileg a mandátumát eredményezte a megválasztásakor?

 

Jelen levelemhez mellékelten csatolom a fenti kérdések alapján megszerkesztett aláírásgyűjtő íveket.

 

Szekszárd, 2011. május 20.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit

 

 

Kedves látogatóink! A hitelesített aláírásgyűjtő ívek a hitelesítést követően elérhetőek, letölthetőek lesznek honlapunkon.