A TMRSZ levele Pintér Sándor belügyminiszterhez

Szám: Kü.II-15/6-3/2011.

 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter részére

 

Budapest

 

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete már több alkalommal is kéréssel fordult Ön felé, hogy a (rendészeti) munkavállalókra vonatkozó kormányelképzelésekkel kapcsolatban tájékoztatását kérjük. Indítványoztuk továbbá a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumának – az ügy komolyságára és sürgősségére való tekintettel – rendkívüli összehívását.

Ennek ellenére a munkavállalók jogfosztásával kapcsolatos tervezett kormányintézkedésekről, elképzelésekről a mai napig nem érkezett hozzánk dokumentáció.

Jelen megkeresésünkben ismét felkérjük, hogy szíveskedjen soron kívül tájékoztatni szakszervezetünket a kormányzat jövőbeni elképzeléseiről a rendőrségi munkavállalók jogainak csorbításával kapcsolatban, illetve a tervezett és tett intézkedésekről, melyekkel a jogfosztásokat foganatosítani, végrehajtani kívánják.

Kérjük tehát azon dokumentumok soron kívüli megküldését, melyek a kormány jövőbeni elképzeléseit, terveit tartalmazzák a rendőrség munkavállalóinak jogaira és kötelezettségeire, valamint életpályájukra vonatkozóan.

Fentieken kívül észrevételezzük még, hogy annak ellenére sem tettek soron kívüli intézkedést a RÉF ülés rendkívüli összehívására, hogy azt a munkavállalói oldal képviselői, nem egy alkalommal, szorgalmazták.

Tisztelt Belügyminiszter Úr, ismételten, immár sokadjára kérem, hogy szakszervezetünk részére soron kívül küldje meg a fentiekben részletezett témakörben keletkezett dokumentumokat.

 

 

Szekszárd, 2011. május 5.

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkár