TMRSZ tájékoztató – 2011.05.01.

TMRSZ általános tájékoztató,
valamint a Gyöngyöspatán lévő kollégák helyzetéről, ellátmányáról és
a TMRSZ által tett intézkedésekről

Az elmúlt közel egy év kormányzati ténykedésének eredményeként ma már általános jelleggel jelenthető ki, hogy a végrehajtói rendőri állomány teljesen kizsigerelt, a hivatásos életpálya megtartó ereje szinte már nyomokban sem létezik.

A munkájukat végző rendőrök sem az ingyenmunka „ellentételezéseként” jogszabályban előírt csúszó órákat, de gyakran még az éves szabadságukat sem tudják kivenni. A kormányzat ténykedése elüldözi a pályáról a rendőröket és a gyorstalpalón, néhány hónap alatt rendőrnek felesküdött állomány nem képes pótolni a meglévő űrt sem létszámban, sem tapasztalatban.

Több helyről származik az az információ, miszerint a rendőrök „Hivatásunk védelmében” megtartott demonstrációját megelőzően szóban kaptak eligazítást, miszerint a parancsnok felhívta a figyelmüket arra, hogy aki nincs szolgálatban, tartózkodjon a lakásán, mert bármikor behívhatják szolgálatba. Ezt követően még az sem tudott eljönni a demonstrációra, akinek szándékában állt, sőt erre lehet számítni 2011. május 6-án is.

Ennyit a kormányzat által kézivezérelt rendőri vezetés írásban adott szava és a valóság közötti különbségről. Ez a ténykedés Heves megyében és más megyékben is jellemző volt.

A Készenléti Rendőrségen szolgáló rendőrök sem kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a demonstráción, mivel a tiltakozás hetében folyamatos szolgálatot láttak el. Elmondták, hogy amikor az eligazítást követően testmellényben már szálltak fel a csapatszállító járművekre, akkor mondták a parancsnokok, hogy aki el akar menni demonstrálni, az mehet.

Az is felszínre került, hogy a kormány és a kormányzati politikusok rendőrellenes hozzáállása alapján már nem bíznak a politikusokban, mert semmi nem változott, sőt a jelenlegi kormányzat alatt romlott a rendészet, a rendőrség addigi, egyébként is kritikus állapota.

Megállapítható, hogy a kormányzat ténykedése mint ha arra irányulna, hogy direkt robbanásveszélyes helyzet alakuljon ki a társadalom egyes csoportjai között, és sajnos úgy tűnik, mint ha ebben a rendőrök is az áldozati bárány, vagy a bűnbakok szerepére lennének szánva a kormányzat által.

Az egyik Rendőrkapitányságon a TMRSZ helyi titkára és a helyettese is kiemelkedően végzi a vállalt társadalmi feladatát. Nevüket azért nem írjuk ki, nehogy érezhető, de nehezen bizonyítható retorzió érje őket akár a szakmai vezetés, vagy akár a rendőrellenes kormányzati politika részéről. Ezen a kapitányságon az elhelyezett faliújságon megtalálhatók a TMRSZ szóróanyagai és az aktuális hirdetmények. A titkár elmondta, hogy a tagoknak e-mailen rendszeresen elküldi azokat a dokumentumokat, amiket a TMRSZ KKI megküld neki, és a tagság részére is szóló tájékoztatást tartalmaznak.

Az elbeszélgetések során az is megállapítást nyert, hogy az utóbbi időben rendkívül nagy kiégettség és fásultság tapasztalható a rendőrök körében, amit az egzisztenciális helyzetük rohamos romlása okoz.

Gyöngyöspata

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság állományának jelentős része Gyöngyöspatára volt vezényelve az ott kialakult helyzet miatt, így néhány Gyöngyöspatán lévő kollégát telefonon megkérdeztünk a kapott ellátmányt illetően.

Elmondták, hogy fejenként 4 szelet kenyeret és hozzá 1 doboz májkrémet valamint 1 doboz dzsemet kapnak, amely 12 órás szolgálatra kevés, ráadásul nagyon hiányzik nekik a meleg étel.

Ezt követően a szakszervezet vezetésével történt egyeztetés után 2011.04.28-án az egyik gyöngyösi Pizzériából rendeltünk annyi frissen sült pizzát, és kávét, melyet 2 fordulóban szállítottunk ki a kollégáknak szakszervezeti tagságukra tekintet nélkül, melynek összegét a TMRSZ fizette ki.
Szégyen, hogy a rendőrellenes kormányzat irányította rendőri vezetés ténykedése a több milliárdos forráselvonás miatt már nem tudott kiterjedni arra, hogy az éjjel nappal a rendet fenntartó kollégák ne olyan mennyiségű és minőségű ellátmányt kapjanak, amelynél még egy ingyenkonyhán is különbet kapnának.

A pizzának és a kávénak tapasztalataink szerint nagyon örültek a kollégák, ízletesnek és mennyiségileg is kielégítőnek tartották. Rendőr aznap éhesen nem maradt, köszönhetően a TMRSZ-nek.

Érdeklődtünk a rendőrök élelmiszer ellátásáról. Azok a kollégák, akik a HMRFK állományában teljesítenek szolgálatot, 4 szelet kenyeret, 1 doboz májkrémet, 1 doboz dzsemet és ásványvizet kaptak. A Készenléti Rendőrségen dolgozók minden nap 3 bagettet kapnak, ami különféle töltelékkel van megtöltve. Ennek a minőségére ugyan nem panaszkodtak, viszont hiányolták a meleg ételt. Vannak akik 2-3 hete minden szolgálatban ezt kapják, ők többnyire már meg sem eszik azt.

Április 29-én telefonon kerestek bennünket, hogy a Gyöngyöspatán lévő újonnan szolgálatba lépő kollegák is érdeklődtek, hogy a TMRSZ tudna-e segítséget nyújtani abban, hogy meleg ételt kapjanak.
A TMRSZ ismételten intézkedett arra, hogy az akkor szolgálatban lévő közel 100 fő rendőrnek megrendelésre kerüljön egy tál meleg étel.

A TMRSZ segítséget kért és kapott a Gyöngyöspatai Önkormányzat Alpolgármesterétől és a helyi Óvodától, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Így került arra sor, hogy a helyi óvodában megfőzettünk közel 100 adag csikós tokányt tésztával. Az ételt, a műanyag tányérokat és evőeszközöket, a szalvétát, a kenyeret, az ásványvizet és a műanyag zsákokat az önkormányzat buszával szállítottuk a Gyöngyöspatai Rendőrőrsre, ahol az óvoda alkalmazottjaival közösen ki is adagoltuk azt az éhes (éhező?) kollégáinknak, remélhetőleg a megelégedésükre.

Sokan hangoztatták hogy nagyra értékelik a TMRSZ gondoskodását, és elismerő szavakkal köszönték meg a segítséget, illetve panaszolták, hogy az összes szakszervezet közül csak a TMRSZ volt jelen segítő szándékkal az árvízi mentéskor, és most is.

Április 30-án és május 01-én a továbbra is fennálló nyomorúságos ellátmányra figyelemmel, kollégáink kérésére mindkét napra szintén közel 100 főre rendeltünk meleg ételt: 30-án párizsi sertésszeletet rizzsel, savanyúsággal, május 01-én pedig pörköltet tésztával, savanyúsággal. Tekintettel arra, hogy hétvégén az óvoda zárva van, így egy helyi étteremben készíttettük el az ételt.

A TMRSZ képviseletében eljáró tisztségviselőink, Fehér Anita titkár és Pap Henriett gyöngyösi titkárhelyettes, valamint Fityó Mónika országos hatáskörű szervező ügyvivőnk is megjelent és segített az elosztásban.

Meg nem erősített információ szerint a Nyírbátorból érkező KR-i kollégák április 30-án sem enni, sem innivalót nem kaptak. Ha ez igaz, az egyszerűen gyalázatos.

A biztosításban részt vevő parancsnoki állomány rendkívüli segítőkészségről tett tanúbizonyságot minden nap. Többen jelezték, hogy írásban fognak köszönetet mondani a TMRSZ-nek, és személyesen Szima Judit főtitkár asszonynak a maguk és a beosztotti állomány nevében.

A TMRSZ ezúton is köszöni a tisztségviselők áldozatos munkáját és büszke arra, hogy tisztségviselőik személyes példamutatással jártak elöl.

A TMRSZ, észlelve, hogy a Gyöngyöspatán történtek vonatkozásában mindenkinek igaza van, mindenki mondja a magáét, a politikusok egymást licitálják túl a szembenálló felek igazát védve, menetelések, üdültetések, utaztatások és álságos politikusi nyilatkozatok váltják egymást a politikai haszonszerzés céljával, nem várhattunk tétlenül.

A kormányzati politikának ismét a látszatintézkedés és a politikai cirkuszolás volt az elsődleges, törvényt módosítottak, tetszelegtek és szokásuk szerint hazudoztak, miközben a munkájukat végző rendőrök helyzete a legkevésbé sem érdekelte őket.

Ez ma, a mai magyar, rendészeti valóság.

 

 

TMRSZ