Rendkívüli RÉF ülés kezdeményezése – érdemi tárgyalásokat szeretnénk

Levélben fordultunk a belügyminiszterhez rendkívüli RÉF ülés összehívása és a kormánnyal történő érdemi tárgyalások megkezdése érdekében. Levelünkhöz csatoltuk Dr. Pintér Sándor úrnak az 5 szakszervezet által jegyzett petíciót is.

Szám: Kü.11-15/6/2011.

 

 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak,

 

BUDAPEST

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

A fegyveres és rendvédelmi szervek szakszervezetei a 2011. május 6-ára meghirdetett demonstrációjukkal párhuzamosan továbbra is várják Belügyminiszter Úr tájékoztatását a kormányzat elképzeléseiről.
A csatoltan megküldött és az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága vezetőjének átnyújtott petíciónkban foglaltak szerint a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek a rendszerben lévő munkavállalókra való megőrzését elengedhetetlennek tartjuk.
Úgyszintén ragaszkodunk a már szolgálati nyugállományba kerültek jogainak és járandóságainak a megőrzéséhez.

Kocsis Máté képviselő Úr ígéretet tett arra, hogy a kormányzat részére eljuttatja a petíciónkat, ezért feltételezzük, hogy az eltelt napok elegendőek voltak arra, hogy a kormányzat eldöntse, hajlandó-e a petícióban foglaltak tükrében tárgyalóasztalhoz ülni a rendőrség, illetve a további rendészeti szervek szakszervezeteivel.

A folyamatosan romló közbiztonsági helyzetre is figyelemmel is indokolt a munkavállalók megnyugtatására alkalmas tárgyalások megkezdése, hiszen az emberek egyre inkább nem tartják megfelelőnek a rendészeten belül fennálló kaotikus szakmai és személyi állapotokat, egyre inkább félelemmel tölti el őket a bűnöző hordák megengedhetetlen ténykedése.

A rendészeti munkavállalók szeretnének a munkájukra koncentrálni, de a kormányzat és a kormánypárt egyes vezető politikusainak jelenlegi, a dolgozók elbizonytalanításra, megalázására alkalmas kommunikációja – legutóbb Kövér László hasonlította ürülékhez a rendőröket – tovább fokozza a bizonytalanságot, a megalázottság érzését és az elkeseredettséget. Ennek a helyzetnek a kezelése olyan korrekt és előremutató lépések megtételét követeli meg a szembenálló felektől, hogy ezúton kezdeményezem, hogy Belügyminiszter Úr, vagy a kormányzat által meghatalmazott személy nyilatkozzon a kormányzat képviseletében a rendőrségi szakszervezetek petíciójában foglalt „minimumkövetelmények” elfogadhatóságáról.
Ez esetben ugyanis indokolt lenne a RÉF mielőbbi összehívása és az érdemi tárgyalások megkezdése. Természetesen, ha ezeket a minimumkövetelményeket a kormányzat nem fogadja el, és kommunikációjában továbbra is alaptalan, téves, időnként a rendőröket megalázó nyilatkozatok megtételével igyekszik saját álláspontját elfogadtatni a közvéleménnyel, az esetben idő előtti bármilyen tárgyalások megkezdése is.

Felhívom azonban Belügyminiszter Úr figyelmét, hogy a rendőrségi munkavállalók elkeseredettségének mértéke az utóbbi 20 évre visszatekintve elképzelhetetlen mértékűre nőtt. A kormányzat felelőssége lenne olyan nyilatkozatot tenni, vagy magatartást tanúsítani, amely a munkavállalók megnyugtatására alkalmas és nem vonja el a szakmai feladatok elvégzésének fontosságától a figyelmüket.

A szakszervezetünk által tapasztaltak alapján túlzás nélkül kritikusnak tekinthető jelen helyzetben a kormányzat és a munkavállalók közötti viszony, amelynek felelőssége a magyar kormányé, hiszen olyan lépések megtételét tervezi, amely ellenkezik a nemzetközi jog alapelveivel, és olyan egyoldalú lépéseknek minősülnek, amely sem a jog, sem a korrektség elvei mentén nem tekinthető elfogadhatónak.

A Belügyminiszter Úr felelőssége is fennáll abban a tekintetben, amennyiben a kormányzaton belül nem tudja, vagy nem akarja képviselni az Ön által irányított ágazat munkavállalóinak, illetve az ágazatból nyugállományba került személyeknek az érdekét.

Fentiekre figyelemmel, amennyiben a kormány a petícióban foglaltak vonatkozásában hajlandóságot mutat a szerzett jogaink megóvására, soron kívül indokoltnak tartjuk még ebben a hónapban az érdekegyeztető fórum összehívását és a követeléseink elfogadását tartalmazó megállapodás mielőbbi megkötését, illetve a kormány garanciájának a megtételét.

Csatolom és közvetlenül is megküldöm Belügyminiszter Úrnak az 5 szakszervezet által jegyzett petíciót.

 

 

Szekszárd 2011 április 21.

 

 

Szima Judit főtitkár

 

 

Teljes anyag petícióval PDF formátumban