NINCS MEGEGYEZÉS – 2011.04.19.

A TMRSZ
ÚJABB RENDVÉDELMI DEMONSTRÁCIÓT TART
A TÖBBI RENDVÉDELMI SZAKSZERVEZETEKKEL KÖZÖSEN!

Közel három órán át tartott az egyeztetés a parlament rendészeti bizottsága és a rendvédelmi dolgozók demonstrációs bizottsága között, ami semmiféle eredményre nem vezetett.

A szakszervezetek részéről kijelölt képviselők újra elmondták követeléseinket, és kijelentették, ragaszkodunk a korkedvezményes nyugdíjhoz.

A tárgyaláson Kocsis Máté, a bizottság fideszes elnöke többször hangoztatta, hogy bár érdekük a megállapodás, sem a bizottság, sem a kormány előtt nincs egyetlen javaslat sem, így tulajdonképpen nincs miről tárgyalni – mondta. Ugyanakkor ujfent kifejtette a már ismert kormányzati álláspontot, hogy a kormány álláspontja világos, a korkedvezményes nyugdíj rendszerét módosítja, és “valami mással ” kompenzálja, a nyugdíjba vonult 65 év előtti embereket pedig visszavezeti a munka világába.


Dr. Kocsis Máté a kép jobb oldalán

Arról, hogy mit jelent az a valami más, többszöri kérdésünk ellenére sem válaszoltak.

A meghallgatás végén a bizottság még azt sem volt hajlandó megszavazni, hogy javasolják a kormánynak a szakszervezetekkel való érdemi tárgyalások megkezdését. Harangozó Tamás MSZP-s képviselő erre vonatkozó indítványát csak a 4 ellenzéki képviselő szavazta meg, a Jobbik és a kormányzati oldal mind a 11 tagja tartózkodott a szavazástól!

A tárgyalások ideje alatt a demonstrációs bizottságot alkotó szakszervezetek tagjai, köztük az TMRSZ több mint 50 fős csapata a Parlament épülete előtt fejezte ki tiltakozását a kormány tervezett intézkedései ellen. Jelenlevő tagjainknak és hozzátartozóiknak ez úton is köszönetünket fejezzük ki azért, hogy személyes megjelenésükkel is támogatták a tisztségviselőket, és kifejezték a tiltakozásukat.

A  Demonstrációs Bizottságnak a tárgyalások ereménytelensége okán nem maradt más választása, mint egy újabb tiltakozó akció szervezésének a bejelentése. Ennek részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk tagságunkat.

A bizottság ülésén a Rendőrségi Szakszervezetek felhatalmazása alapján eljárva a TMRSZ főtitkára Szima Judit a rendőrségi szakszervezetek alábbi közös álláspontját ismertette a képviselőkkel, majd beszéde után kiosztotta a rendőrök jogairól és kötelességeiről szóló dokumentumot.


Szima Judit felolvassa a szakszervezetek közös nyilatkozatát

Íme a közös nyilatkozat:

A kormányzat Széll Kálmán tervének rendészeti vonatkozású részével kapcsolatban a hivatásos állományú és szolgálati nyugdíjba vonult személyek körében, az eddig megismert koncepció kapcsán rendkívüli mértékű elégedetlenség tapasztalható. A kormányzati fenyegetés hatására a rendészeten belüli szakszervezetek egységes álláspontot alakítottak ki, amelynek tolmácsolására személyemet bízták meg.

A hivatásos állományúak szerzett jogaival kapcsolatos kormányzati elképzelések kapcsán a tárgyalásos formában történő rendezés érdekében, a szakszervezetek arra kérik a Tisztelt Elnök Urat, hogy az alábbi álláspontunk elfogadhatósága tekintetében a kormányzat nyilvánítsa ki azon szándékát, miszerint elfogadja azokat a szakszervezetek részéről megfogalmazott sarkalatos alapokat – mint garantált minimumkövetelményeket -, amely érdemi alapot teremthet a fennmaradó, esetlegesen vitás kérdések megtárgyalására.

Ennek elmaradása esetében is hajlandóak vagyunk ugyan a tárgyalásos formában történő egyeztetésre, de ez esetben a múlt héten elkezdődött figyelemfelhívó és tiltakozó jellegű demonstrációs lépések továbbfolytatását, illetve a mozgósított munkavállalók és szimpatizánsok létszámának a növelésére szükséges intézkedéseket is megtesszük. Tesszük ezt annak érdekében, hogy ha másképp nem megy, akkor ennek az eszköznek a segítségével vizsgálja felül a kormányzat a fegyveres és rendvédelmi dolgozók, illetve szolgálati nyugdíjasok jogainak csorbítása kérdéskörében kinyilvánított szándékát.

Nem tudjuk ugyanis elfogadni azt a szándékot, hogy az államot, a társadalmat éveken, évtizedeken át szolgáló, alapvető állampolgári jogaikról éveken, évtizedeken át lemondó munkavállalókat a jelenlegi kormányzat kisemmizze, a törvényi szinten évtizedek óta meglévő jogaikat elvonja.

Azok a munkavállalók ugyanis annak idején éppen azért vállalták, hogy lemondanak bizonyos alkotmányos jogaikról, hogy ezért cserébe az állam bizonyos juttatásokat, mint kompenzációt biztosított részükre. A szakszervezetek álláspontjának az eredője ugyanakkor nem csupán a munkavállalók és az ő jogaik védelme, hanem meggyőződésünk szerint a hivatás, a magyar rendészet és magyar honvédelem presztízsének, értékének a megőrzése is. A rendészet és a honvédelem a magyar állam fennmaradásának olyan pillérei, amelynek megőrzése nem csupán a kormányzat, hanem az egész magyar társadalom felelőssége. Ezeknek a pilléreknek a lényegi tartalmát jelenti a benne dolgozó munkavállalók helyzete, a helyzetüket meghatározó jogszabályi rendelkezéseknek az összessége és az állam irányítását végző kormányzat ténykedése. Jelen helyzetben a kormányzati szándék a pillér másik két eleme ellen fordult olyan okokra hivatkozva amelyek álságosak, csúsztatásokkal telik és arra irányulnak, hogy a hivatásos állományú személyek szerzett jogainak az elvétele illetve a csorbítása társadalmi összérdek.

Ezt az érvelést, ezt a kommunikációs hadviselést nem tudjuk elfogadni és küzdünk ellene a rendelkezésünkre álló eszközökkel, amennyiben ezt kényszeríti ki a kormányzat. Úgy gondoljuk, hogy ennek a vitának az elmérgesedéséből senki nem kerülhet ki totális győztesen, sem a kormányzat, sem a kormányzati akaratot megszavazó politikusok, sem a munkavállalói oldal. A kimeneteltől függetlenül a győztes is kemény sebeket lesz kénytelen elviselni, de kérjük értsék meg és tolmácsolják ezt Miniszterelnök úrnak is, a rendészeti dolgozók nem fognak tovább hátrálni, és tűrni, ha továbbra is azt lesznek kénytelenek tapasztalni, hogy a politika a lábát törli bele a fegyveres és rendvédelmi szervezetek munkavállalóiba.

Tisztelt Elnök Úr!

A fegyveres és rendvédelmi dolgozók képviseletét ellátó szakszervezetek arra kérik Önt, hogy szíveskedjen tolmácsolni a kormányzat és az Országgyűlési frakciók részére az alábbi kérésünket:

Kérjük, hogy a Kormányzat képviseletében eljáró személy, vagy személyesen dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úr, továbbá az Országgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője adjon közjegyzői hitelesítés mellett írásos ígérvényt, garanciát arra, hogy:

1. A fegyveres és rendvédelmi szervezeteken belül dolgozó munkavállalók – értve ezalatt valamennyi foglalkoztatási státusban dolgozó munkavállalót – szerzett jogainak minősülő jelenleg hatályos szolgálati-nyugdíj szabályaival, továbbá a szolgálati nyugdíjba vonulás szabályaival kapcsolatban nem szavaz meg olyan egyéni képviselői módosító indítványokat, és nem terjeszt be olyan jogszabály-módosító javaslatot sem, amely tartalmában a jelenleg hatályos jogszabályi feltételeknek a módosítását jelentené.

2. Az előző pontban foglaltakkal kapcsolatban – amennyiben ilyen szándék mégis megfogalmazódik akár egyéni képviselő, akár a kormányzat részéről javaslatként, vagy tervezetként – a munkavállalói érdekképviseletek szakszervezeteinek a vétója esetén a javaslatot a kormánypárti frakció a frakciófegyelem eszközét felhasználva nem javasolja megszavazni, nem szavazza meg, illetve kormányzati beterjesztési szándék esetén attól eláll.

3. Ígérvényt kérünk továbbá arra, hogy a már szolgálati nyugdíjba vonult személyek státusához és nyugdíjához sem nyúlnak.

4. Ígérvényt kérünk továbbá arra, hogy hazánk EU-s csatlakozására figyelemmel a kormányzat az EU-s bérfelzárkóztatást már ez évben megkezdi a fegyveres- és rendvédelmi területen dolgozó munkavállalók körében.

A fenti minimum követelmények elfogadása esetén a szakszervezetek a demonstrációs lépések továbbfolytatását felfüggesztik és a fennmaradó esetleges vitás kérdések érdemi megtárgyalására és a kormányzattal konszenszus kialakítására törekszik.

 

 

A kiosztott dokumentum

A hivatásos állomány tagjának kötelezettségei

 

Kapcsolódó anyagok:

Újra tüntetnek a rendvédelmisek – Népszava

Kónya: állóháború a rendvédelmisek és a kormány között – Hiradó Online

Állóháború – A rendvédelmi dolgozók szerzett jogukért harcolnak. N1 Híradó

Videók