Beszámoló a 2011.04.05-i RÉF ülésről

RÉF 2011. április 5-én megtartott rendkívüli ülésén a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók hatályos nyugdíjszabályainak kormányzat által kilátásba helyezett szigorításával kapcsolatban 2011. március 25-én megkezdődött tárgyalások folytatásként került volna megtartásra. A RÉF ügyrendjének megfelelően.

20110405-ref-000
Balról jobbra: Dr. Kontrát Károly, Dr. Pintér Sándor, Lepsényi Éva, Powell Pál

Az ülésen a kormányzati oldalt Dr. Pintér Sándor belügyminiszter képviselte, míg az érdekképviseleti oldal oldalelnöki tisztét Powell Pál úr látta el. Az ülésen részt vett továbbá Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, valamint a Hszt. hatálya alá tartozó szervek országos parancsnokai.

A TMRSZ-t Szima Judit főtitkár, Bárány Zoltán elnök, Dr. Baracz Vilmos és Ökrös Attila TMRSZ Vezető tisztségviselő képviselte.

20110405-ref-007

Az ülés sajtónyilvánosság mellett került megtartásra.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a saját maga által is aláírt RÉF Alapszabályával ellentétesen újfent nem adott sem írásbeli, sem szóbeli tájékoztatást, hogy a hatályos nyugdíjszabályok megváltoztatását a Széll Kálmán terv szerint miként kívánják megváltoztatni, a nyugdíjban lévők nyugdíjához miként, és hogyan kívánnak hozzányúlni.

Ugyanakkor a korábbi (március 25-ei) ülésen elhangzott konkrét kérdéseket is megválaszolatlanul hagyta a kormányzat: leszereltek, nyugdíjrögzítettek, FÜV előtt állók sorsa, stb.

20110405-ref-003

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter napirend előtti felszólalásában nehezményezte, hogy a március 25-ei RÉF ülésen elhangzott kérése ellenére az érdekképviseletektől – egy kivételtől a Rendőr Szakszervezetek Védegylete- eltekintve nem kapott használható javaslatokat az életpályamodellt, illetve a nyugdíjváltozásokat illetően: milyen elemeket javasolnak a szakszervezetek beépíteni az életpályamodellbe, illetve miként látják a nyugdíjszabályok változásának lehetőségét, azaz a Belügyminiszter nehezményezésének oka az volt, hogy a szakszervezetek nem adtak javaslatokat a szerzett jogok elvételéhez!

Belügyminiszter úr ismételten hangsúlyozta, hogy a nyugdíjtörvények múltjában nincs arra precedens, hogy a változások a még aktív dolgozókat ne érintették volna, ezért a szakszervezetek azon elképzelését, hogy kb. 47 évre bebetonozzák a hatályos nyugdíjszabályokat (65 éves nyugdíjkorhatárral és 18 évesen felszerelt hivatásos állományúval számolva) utópisztikusnak minősítette. A nyugdíjváltozás tekintetében maximum átmeneti időszak biztosításának lehet realitása. Miniszter úr ugyanakkor hozzátette, hogy pl. egy 15 éves átmeneti időszakot feltételezve – a tervezett 65 éves nyugdíjkorhatárt alapul véve, és az életkori megoszlás adatait tekintve – az csak kb. 95 fő, azaz az állomány kevesebb mint 1 %-át érintené.

20110405-ref-002

Dr. Pintér Sándor úr a Hszt. hatálya alá tartozó szervek országos parancsnokainak feladatul szabta azt, hogy az állomány minden tagja (tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, stb.) legyen megkérdezve az életpályamodellt érintő elképzeléséről, és hogy tegyenek arra vonatkozóan javaslatokat. Az állomány nyilatkoztatásának és a javaslatok felterjesztésének határidejét belügyminiszter úr április 7-ében jelölte meg. Belügyminiszter úr ezen határidőig az érdekképviseletek számára is ismételten határidőt biztosított a javaslattételre. Ez a parancsadás már önmagában nevetséges volt, és még nevetnénk is rajta, ha nem az életünkről lenne szó. Megjegyzendő az is, hogy a Főkapitányi Klub- ami inkább egy szabadkőműves páholynak nevezhető, tudomásunk szerint még Pintér jelenlegi Belügyminiszter hozta létre, mint az akkori ORFK Vezetője. Ennek a Klubnak vannak napirendi pontjai, és az ORFK munkatársai dolgoznak a Klubnak, ami a rendőrség szervezetében sehol sem található, vélelmezhető az is, hogy közpénzből működik- már 2011.04.08-ra öszegyűjtötte a javaslatait és egyes magas rendőri vezetők a „ Széll Kálmán” tervben megfogalmazottakat igyekeztek „túllihegni”. Mindegyik főkapitány el is küldte az írásos javaslatait.

20110405-ref-001
Íme az egyik….

Természetesen az állomány élet és munkakörülményeit tárgyaló Főkapitányi Klub összejövetelére a szakszervezetünket kifejezett kérésünk ellenére sem küldték meg, illetve a szervezetek vezetőinek írásos véleményeit sem prezentálták a mai napig, sőt erről szemérmesen hallgatnak.

Dr. Pintér Sándor úr tájékoztatása szerint a javaslatok (parancsnoki kar?!, állomány, szakszervezetek) beérkezése után kerül lerögzítésre a Belügyminisztérium álláspontja, melynek tartalmáról a szakszervezeteket tájékoztatni fogja, illetve az egy újabb RÉF ülés keretében is megtárgyalásra kerül. Az újabb ülésre várhatóan még a jövő hét végéig sor kerül.

Érdekes volt az események sodrában az, hogy a szakszervezetek taktikájukat megbeszélték, melyről az RÉF ülésen a szakszervezeti vezetőknek az volt az érzése, hogy dr. Pintér Sándor tud a szakszervezetek taktikájáról, döntéséről. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szakszervezetek egyeztetését követően az RKDSZ Vezetője Vincze Tibor az ülés megkezdése előtt kb. 15 perccel a Belügyminiszter irodájába vette az útját. Az ülés után történt szakszervezeti oldal számonkérésekor egyik szavával tagadta, hogy a belügyminiszterhez bement volna, a másik szavával pedig kikérte magának, hogy semmi köze ahhoz a szakszervezeti oldalnak, hogy ő egy–két jó szót váltson a Belügyminiszterrel.

TMRSZ álláspontja változatlan szerzett jogok elvételében nem tárgyal és nem is tárgyalhat.

Az ülésen is megismételtük a nyugdíjrendszert érintően korábban már megfogalmazott, és a kormányzati oldal tudomására hozott elvárásainkat:

– „halálpálya” helyett kiszámítható és tisztes megélhetést nyújtó életpályát! Sajnos a rendvédelem területén érvényesülő átlagéletkort (kb. 62 év) tekintve a tervezett 65 éves nyugdíjkorhatárral nagyobb az esélye a szolgálatból a temetőbe, mint nyugdíjba történő vonulásnak.
– A jelenleg állományban lévők változatlan feltételekkel vonulhassanak nyugdíjba!
– A már nyugállományban lévők státuszának és juttatásainak megőrzése!
– Az ülésen nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy elvárásainkból nem engedünk, de a konkrét kormányzati elképzeléseket tartalmazó írásos anyagról készek vagyunk tárgyalásokat folytatni.

Az ülésen voltak kisebb-nagyobb beszólások: „ mondjon le, ne hazudozzanak, mi az a főkapitányi klub?” stb.

Az érdekképviseleti oldal teljes egyetértésben döntött, a 2011.04.16-i demonstrációt egységesen fogjuk megvalósítani, ha a Kormány nem hajlandó visszavonni a kezdeményezését és nem rendezi a béreket.

 

Hanganyag:

{mp3}20110405-ref{/mp3}

 

 

TMRSZ

 

 

Kapcsolódó anyag: Médiában a RÉF 2011.04.05-i üléséről