Tájékoztató – 2011.03.31.

a megyei csapaterős századok tagjai részére

A 2006. őszi eseménysorozatot követően a munkáltató részéről megnőtt az igény a megyék csapaterős századainak igénybevételére, ami miatt a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megtette a szükséges lépéseket. Tagjaink nevében és képviseletében szolgálati panaszokat, majd kereseteket nyújtottunk be a századok tagjai számára különleges bevetési pótlék, illetve vagylagosan megbízási díj megfizetése céljából.

Az ügyekben I. és II. fokon eljáró bíróságok eltérő álláspontra jutottak, volt amelyik az igényt elutasította, de több megyében jogerős helyt adó ítélet született.

Sajnálatos módon a Legfelsőbb Bíróság azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy a csapaterős feladatokért a hivatásos állomány tagjának nem jár ellentételezés, ezért döntésüket követően jellemzően az alsóbb bíróságok is a Legfelsőbb Bíróság által felülvizsgálati eljárásban kimondott ítélete alapján döntenek.

Figyelemmel azonban az országos szinten eltérő ítélkezési gyakorlatra jogegységi eljárást kezdeményeztünk az ügyben, melynek kimeneteléről még nincs tudomásunk. A jogegységi döntés meghozataláig az I. és II. fokú eljárásokban a perek szünetelését tartjuk a legcélszerűbb megoldásnak, ugyanis ez esetben további hat hónap áll rendelkezésünkre a jelenlegi – túlnyomórészt – negatív bírósági hozzáállás megváltoztatására.

A jogegységi eljárás eredményéről természetesen azonnal tájákoztatni fogjuk tagjaink, további kérdés esetén forduljatok bizalommal tisztségviselőinkhez!

 

 

TMRSZ