Jogerős ítélet: 1,2 millió Ft – túlóra

A Fővárosi Bíróság jogerősen 1,2 millió Ft túlóradíj kifizetésére kötelezte a BRFK-t!

Felperes a keresettel érintett időszakban a BRFK egyik kerületében dolgozott osztályvezető beosztásban, hivatali munkaidőben. Nevében és képviseletében a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2009. február 4-én szolgálati panaszban, majd figyelemmel a munkáltató szolgálati panaszt elutasító határozatára keresetlevélben – az elévülési időn belül szolgálatteljesítési naponként teljesített egy óra túlmunka ellenértéke fejében járó távolléti díj valamint kamatai megfizetését kérte.

A kereseti kérelem indoka szerint felperes számára kapitányságvezetője előírta, hogy a napi szolgálatkezdést megelőzően 15 perccel korábban felkészülten jelenlen meg a parancsnoki értekezleten. Ehhez felperes részéről szükség volt a szolgálatot leadó ügyeletes tiszthelyettes beszámoltatására is, így az általa teljesített túlmunka szolgálatonként kb. 1 órát tett ki. Miután a felperes időközben nyugállományba vonult, ezért esetében csak a túlóra pénzbeni megváltása kerülhetett szóba.

A BRFK az eljárás során arra hivatkozott, hogy felperes osztályvezetői beosztásából eredően vezetői illetménypótlékban részesült, mely az ilyen és ehhez hasonló többletterhek ellentételezét szolgálja. Az ügyben eljáró I. és II. fokú bíróságok azonban a TMRSZ érvelését elfogadva arra a megállapításra jutottak, miszerint a vezetői pótlék a vezető beosztásból eredő minőségbeli és nem mennyiségbeli túlmunka ellentételezését szolgálja, így az túlóradíj ellentételezéseként semmiképp nem szolgálhat.

Az eljárás során meghallgatott tanúk valamint a becsatolt okirati bizonyítékok alapján a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a TMRSZ keresetének helyt adva 1,2 millió Ft, plusz kamatai, valamint perköltség megfizetésére kötelezte a BRFK alperest. Az ítélet ellen a BRFK fellebezést nyújtott be, azonban a Fővárosi Bíróság az I. fokú ítéletet hatályban tartva megállapította, hogy felperes jogosult a szolgálatonként teljesített 1 óra távolléti díj túlszolgálatként történő kifizetésére.

 

 

TMRSZ