Első fokon helyt adtak a keresetnek

Helyt adott a Fővárosi Munkaügyi Bíróság tagunk áthelyezése
valamint illetménypótléka folyósításának megszüntetése miatt benyújtott keresetének

A BRFK Rendészeti Szervek Bevetési Főosztály Akció Osztály állományában kiemelt főnyomozó beosztásban 2010. január 24. napjáig szolgálatot teljesítő tagunkkal szemben – titkos információgyűjtésre irányuló tevékenység végzésére, valamint alosztályvezető-helyettesi beosztás betöltésére hivatkozással – “C” típusú nemzetniztonsági ellenőrzés elrendelésére került sor, amely ellenőrzés keretével a Nemzetbiztonsági Hivatal kockázati tényezőt állapoított meg.

A nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményére tekintettel a BRFK vezetője a 2010. január 18. napján kelt állományparancsban rendelkezett az érintett vezényléséről, majd áthelyezéséről a BRFK XIII. Kerleti Rendőrkapitányság állományába vizsgáló, majd kiemelt főnyomozó beosztásba, ezzel egyidejűleg rendelkezett a különleges bevetési pótlék folyósításának felfüggesztéséről, majd megszüntetéséről.

Tagunk képviseletében eljárva a TMRSZ szolgálati panaszt nyújtott be a BRFK vezetőjéhez, amelyben a BRFK vezetőjének fenti állományparancsainak hatályon kívül helyezését, valamint az elmaradt különleges bevetési pótlék megfizetését kérte.

A szolgálati panasz elutasítását követően keresettel fordultunk a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszokat elutasító munkáltatói határozatok hatályon kívül helyezését, a felperes szolgálati viszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedések, e körben a vezénylés, az áthelyezés valamint a különleges bevetési pótlék megvonása jogellenességének megállapítását, továbbá a BRFK kötelezését kértük a felperes illetménypótlékának visszamenőlegesen történő megfizetésére és perköltségünkben történő marasztalására.

Keresetünkben a fentieken túlmenően kifogásoltuk, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelésének jogszabályi feltételei nem álltak fenn, a kockázati tényező tartalmát a felperessel nem ismertették, valamint hivatkoztunk a 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 2010. január 16. napjával hatályba lépett módosítására, amelynek értelmében a kiemelt főnyomozó beosztásban lévők kikerült a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyi körből.
Erre tekintettel álláspontunk szerint a 2010. január 16. napját követően történt munkáltatói intézkedések szempontjából a nemzetbizonsági ellenőrzés eredménye irreleváns volt, ezért arra a BRFK a vezénylés valamint áthelyezés indokokaként alappal nem hivatkozhatott.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a 2011. március 24. napján meghozott ítéletében a felperes keresetének részben helyt adott; a felperes áthelyezéséről szóló állományparancs ellen benyújtott szolglati panaszt elbíráló munkáltatói határozatokat hatályon kívül helyezte, valamint kötelezte az alperest a felperes eredeti beosztásába történő visszahelyezésére, a felperes elmaradt illetménypótléka és annak késedelmi kamatai megfizetésére, továbbá 20.000 Ft perköltséget állapított meg.

Az ítélet indokolásában a bíróság kimondta, hogy – a nemzetbiztonsági ellenőrzés eredményére tekintet nélkül – a felperes áthelyezésére a Hszt. alapján nem volt jogszabályi lehetőség, ezért a munkáltatónak a vezénylést követően a felperest korábbi beosztási helyére kellett volna visszahelyeznie, egyidejűleg rendelkeznie kellett volna a felperes részére megállapított különleges bevetési pótlék továbbfolyósításáról.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea