Szerzett jog elvételében a TMRSZ nem tárgyal

Szerzett jog elvételében a TMRSZ nem tárgyal
és nem is tárgyalhat a kormánnyal

Jelen levelünket tájékoztatás céljából megküldjük a RÉF munkavállalói oldalának is.
Kérem továbbá, hogy jelen levelünket belügyminiszter úrnak a kormány tájékoztatása céljából megküldeni szíveskedjen. Csatolom továbbá a 2011. március 15-én írott levelünket, amelyben a magyar választópolgároknak adtunk tájékoztatást állásfoglalásunk közzétételével a rendészet területén a kormány által eddig végzett „zavarkeltésről”, a rendészet ellehetetlenítését eredményező ténykedéséről és a hivatásos állományú személyek megalázásáról. Elkerülendő az abban megfogalmazott gondolatok ismétlését, engedje meg, hogy a RÉF tervezett napirendjével és a kormány ún. „Széll Kálmán” tervével (továbbiakban: terv) kapcsolatban néhány gondolat erejéig kifejtsem a kialakult helyzetről a véleményem.

 

 

Teljes levél

 

Szám:Kü- /2011.

BM/4327/2011.

 

 

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úrnak,
BELÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

 

Köszönettel vettük a RÉF 2011. március 24-i ülésére szóló meghívóját, de azon egyelőre nem kívánunk megjelenni az alábbi okok miatt.

Jelen levelünket tájékoztatás céljából megküldjük a RÉF munkavállalói oldalának is.
Kérem továbbá, hogy jelen levelünket belügyminiszter úrnak a kormány tájékoztatása céljából megküldeni szíveskedjen. Csatolom továbbá a 2011. március 15-én írott levelünket, amelyben a magyar választópolgároknak adtunk tájékoztatást állásfoglalásunk közzétételével a rendészet területén a kormány által eddig végzett „zavarkeltésről”, a rendészet ellehetetlenítését eredményező ténykedéséről és a hivatásos állományú személyek megalázásáról. Elkerülendő az abban megfogalmazott gondolatok ismétlését, engedje meg, hogy a RÉF tervezett napirendjével és a kormány ún. „Széll Kálmán” tervével (továbbiakban: terv) kapcsolatban néhány gondolat erejéig kifejtsem a kialakult helyzetről a véleményem.

A társadalom megújításának szándéka nemes és indokolt….lehetne, azonban a körvonalazódó elképzelések – és e körben csupán a rendészet területén tapasztaltakra és a tervezett jövőbeli intézkedésekre utalok – olyan abszurd, szakmaiatlan elképzeléseket tartalmaznak amelyek egyrészt a rendészet személyi bázisának elbizonytalanítását, a pályáról elriasztást, végső soron a javításra szoruló rendészeti állapotok további romlását vetítik előre.

Az országgyűlési választásokon nyertes Fidesz a jelenleg körvonalazódó törekvésekkel ellentétben a rendészet rendbetételét, a rendőrök megbecsültségét ígérte. A választásokat követően azonban ezzel éppen ellentétes ténykedések következtek be.

Első lépésként a kormánypárti frakció megszavazta, hogy a munkáját végző rendőrök a köztörvényes bűnözőknél is kevesebb alkotmányos alapjoggal rendelkezzenek, amikor az Alkotmány módosításával a „Lex Borkai” megszavazásával a rendőröket megfosztották passzív választójoguktól.

Tudomásunk szerint ez példa nélküli nem csupán az Európai Unióban, hanem a fejlett világnak tekinthető bármelyik országban. Szégyen és gyalázat, hogy az Országgyűlésben helyet foglaló és szavazatukat adó képviselők felsorakoztak annak a Lázár Jánosnak az egyéni módosító javaslatához, akinek utóbbi időkben a viselt dolgaival voltak tele a médiumok, és aki köztudomásúan pénzben, vagyonban méri az emberek lényegiségét. Akinek ez nincs az pedig szerinte egy senki. Természetesen olvastuk, hallottuk, hogy nem úgy és kiragadva és etc.etc., de a lényegen ez a magyarázkodás nem változtat.

Ezt követte a semmisségi törvény, amellyel kapcsolatban egyedül a TMRSZ szögezte le, hogy a társadalmi béke megteremtése érdekében szemet lehet hunyni annak jogállamiságot megerőszakoló jellege felett, amennyiben a kormány ezzel párhuzamosan a rendőrök megbecsültségéről tanúskodó magatartást fejt ki, ha azt láttuk volna, hogy a rendőri élethivatás megbecsültsége, a szerzett jogok megtartása ugyanolyan fontosságú kérdés a kormánynak, mint az állampolgárok rehabilitálása a 2006. őszi események kapcsán.

Nem ez történt.

Az a kommunikációs hadviselés, amelyben az utca emberét szembesítik a rendőrök szolgálati nyugdíj kedvezményével és harsogják annak társadalmi igazságtalanságát, szemforgató és hazug érvelés.

A rendőrök úgy szereltek fel a testületbe, hogy ezen szerzett jogaikat az állam – mint foglalkoztató – tiszteletben fogja tartani és nem süllyed le egy gagyizó bűnöző szintjére, aki megcsillantja az esélyt, majd rútul becsapja a benne megbízót.

Önök, most úgy viselkednek a Széll Kálmán terv megfogalmazásával, mit az a gagyizó, akinek a ténykedését már kezdi felismerni a becsapott személy, a rendőrök tízezrei. Ez a mentalitás elfogadhatatlan a jelenlegi állomány szemében.

Az pedig a rendőri hivatás halála lesz, ha Önök a ma már szinte egyetlen kedvezményt, a szolgálati nyugdíj rendszerét kívánják megszüntetni.

Menjünk tovább a sorban.

Önök a közelmúltban egy olyan törvénytervezetet terjesztettek az Országgyűlés elé, amely a rendőrök további megalázását jelentette a megbízhatósági ellenőrzés, és a kifogástalan életvitel megteremtésével. Már annak a tervezetnek a véleményezése során is kifejtettük, hogy álságos a minisztérium és a kormányzat „fogjuk meg és vigyétek” mentalitása, hiszen ha a cél nemes, akkor először talán a képviselő uraknak a saját házuk táján kellett volna elkezdeni a söprögetést.

Ma ugyanis már köztudomású tény a politikusok korrupcióra hajlamossága, a közpénzlenyúlásokban hónapok, hetek alatt rutint tudnak szerezni, majd amikor lebuknak, akkor a „nem tudtam, hogy nem vehettem volna fel ezt a pénzt” jellegű magyarázkodással védekeznek, miközben megvalósítják a csalás törvényi tényállását.

A megbízhatósági ellenőrzéssel kapcsolatos „beleegyező nyilatkozat” megtételének a kötelezettsége pedig már a vicc kategóriája a jogalkotás – nem pedig az eredmény – szempontjából, ugyanis a nagytudású képviselő urak ezzel lényegében a köztörvényes bűncselekmény (kényszerítés, Btk. 174.§) ipari méretű elkövetésének törvényességét teremtették meg, hiszen aki nem írja alá, azt eltávolítják a testületből.

Ezek a fenti, öntömjénezéstől sem mentes jogalkotói ténykedések mind jogi, mind szakmai tekintetben olyan mértékben szinten aluliak, amely csak akkor lenne meglepő, ha a kormánypárti frakciót nem az a személy vezetné, aki sajnos még ma is vezeti.

A kormányzat eddigi ténykedése a rendészet rendbetétele vonatkozásában elégtelen, ha úgy tetszik, a kormány megbukott a rendészeti munkavállalók jelentős részének a szemében.

Ennek ellenére a magabiztosnak látszó kormányzati kommunikáció előrukkolt a semmiből egy ún. „Széll Kálmán terv”-vel. A tervről – szigorúan a rendészet vonatkozásában értékelve – elmondható, hogy továbbra sem a lényegre koncentrál. A sok szoknya alatt vézna a test.
A terv „bűnbakokat” keres és a „majd mi bezzeg megmutatjuk” infantilis szintű prognózisokkal talán saját magát is szuggerálva próbálja a tévedhetetlenség látszatát kelteni.

A rendészet vonatkozásában kifejtettekkel kapcsolatban alaptalanok és igazságtalanok a szerzett jogok elvonásában körvonalazódó elképzelések.

Első hiányossága, hogy nincs benne adat arra vonatkozólag, hogy hány olyan rendőrségtől szolgálati nyugdíjba vonult személy „terheli” a nyugdíjkasszát, aki nem egészségügyi okok miatt vonult szolgálati nyugdíjba és aki nem éri el az 57 éves életkort.

A második hiányosság, hogy összesen sincs feltüntetve a rendőrségtől szolgálati nyugdíjba vonult és az 57. életévet el nem ért rendőrök létszáma.

További hiányosság – ugyanúgy, mint a képviselői megbízhatóság és kifogástalan életvitel elmaradása vonatkozásában – hogy szó nincs arról, hogy a képviselők, polgármesterek „szolgálati nyugdíj” rendszere is megszüntetésre kerülne.

Köztudomású tény, hogy a rendszerváltó politikai pártok felelőssége Magyarország gazdasági ellehetetlenülése, nem pedig a szolgálati nyugdíjba vonuló rendőröké.

A Széll Kálmán terv legnagyobb hiányossága, hogy abban nyomokban sincs jelen az önvizsgálat szükségessége, az önkritika legcsekélyebb jele, vagy a képviselői felelősség férfias vállalása sem fedezhető benne fel.

Úgy gondoljuk, ha nincs vita abban, hogy a politikusok juttatták a szakadék szélére az országot, akkor nem a társadalom értéket teremtő tagjainak a nadrágszíját kell húzogatni Bokros módra, hanem először példát kellene mutatni a dolgozó tömegeknek.

Javasoljuk a kormánynak, hogy mind a képviselői mentelmi jog kerüljön eltörlésre, mind pedig teremtse meg a kormány a képviselői visszahívhatóság jogszabályi feltételrendszerét.

Már most jelzem Államtitkár Úr részére, hogy a rendőrök szolgálati nyugdíjának elvonása esetén a rendelkezésemre álló eszközökkel, magánszemélyként, polgári jogi aktivistaként a magyar választópolgárokhoz fogok fordulni, amelyben aláírások gyűjtésével fogom barátaimmal megpróbálni arra rádöbbenteni és lehetőség szerint rákényszeríteni a képviseleti demokráciát a jelek szerint kinőtt kormányt, hogy a képviselői mentelmi jog eltörlődjön és a képviselők meghatározott számú választópolgár aláírásával visszahívhatók, illetve a közéletből kitilthatók legyenek.

Felháborító ugyanis, hogy a politikusok, mint élősködő piócák továbbra is dolgoztatják az embereket, lemondásokat, áldozatokat, adókat várnak el tőlük, miközben luxus audikon, több milliós költségtérítések és illetmények pofátlan és sokszor jogsértő felmarkolása mellett mutatják a lenini utat Hódmezővásárhelytől Budapestig, Debrecentől Szombathelyig.

A rendőrök szolgálati nyugdíj rendszere olyan szerzett jog, amelyről nem hogy nem mondhat le, de lényegiségének korlátozásáról még tárgyalni sem tárgyalhat egy magát érdekvédelmi szervezetnek tartó tömörülés!

A tárgyalóasztalhoz leülés szándéka – amely a BRDSZ és a Vámosok egyik szakszervezete részéről fogalmazódott meg igényként -, számunkra érthetetlen, hiszen nincs miről tárgyalni.

A szakszervezetek sem jogi, sem erkölcsi felhatalmazással nem rendelkeznek arra a tagságuktól, hogy a szerzett jogok elvételéről tárgyaljanak, vagy annak esetleges csorbítását eredményként kommunikálják.

A 13. havi külön juttatás eltrükközése is azzal kezdődött, hogy a szakszervezetek leültek tárgyalni azzal az előző kormányzattal, amelyiknek még akkor sem lehetett hinni a szavát, ha kérdezett valamit.

A jelenlegi kormányzat ténykedése kísértetiesen hasonlít az előző kormányzat rendészet és rendőrellenes politikájához.

Ma már tényként lehet kijelenteni, hogy a kormánypárt és annak képviselői amit megígértek a magyar rendőröknek, annak éppen az ellenkezője valósult meg eddig.

A Széll Kálmán terv néhány gyermeteg jelmondatával kapcsolatban az alábbiakat szeretném közölni.

„Megmentettük a nyugdíjrendszert”, írja a szerző. Kérdésünk az, hogy akkor mi szükség van a szolgálati nyugdíjrendszer bolygatására? Csak nem hazudik a szerző?

Kicsivel később ez olvasható:

„Ezt az elvet követve a nyugdíjkassza egyensúlyba kerül”.
Tessék mondani: most akkor megmentették a nyugdíjrendszert, vagy még nem került egyensúlyba? A kettő ellentétes egymással. Mikor hazudik a szerző? Van a terv végén válasz megoldás is a felmerülő ellentmondásokra, mint egy igazi rejtvény kiadványban?

„Véget vetettünk a közpénzek elherdálásának”.
Ismereteim szerint nem a kormánypárt, hanem az ellenzéki pártok mutattak rá a kettős költségtérítést felvevő fideszes képviselők ténykedésére. Vagy ez nem közpénz elherdálás?
Esetleg havi 600 ezer forintért luxus Audit bérelni és havonta 300 ezer forintért benzint tankolni bele, nem közpénz herdálás?

A BM közpénz felhasználása során nem vetődik fel a közpénz herdálás gyanúja, ha egy motoros ruháért 720 ezer forintot kell fizetnie az adófizetőknek? Vagy 6 milliót egy motorkerékpárért?

„Megtévesztették a magyarokat”.
Miért a múlt idő? Lett rend 2 hét alatt? Volt olyan hét ebben az évben amikor nem vertek agyon vidéki idős embert? Lázár János megígérte, hogy a kezdő rendőrök nettó 150 ezer forintos fizetéssel kezdenek ha a Fidesz kormányra kerül. A jelzett személy az Országgyűlésben 2/3-os többséggel rendelkező kormánypárti frakció vezetője. Ő nem tévesztette meg a magyarokat?

Nem szó szerint, de lényegében
„A csalás következménye: régiónk többi országához képest hazánkban kétszeres a rokkantak aránya”.
Tessék mondani, miből gondolják azt, hogy a magyar orvosi szakbizottságok tagjai csalók? Vagy táppénzcsalók bűnsegédei? Esetleg hivatásukra alkalmatlanok? Nem lehetséges, hogy az állampolgárokat nyomorító bérrendszer, adórendszer nyomorítja le az emberek egészségét? Nem lehet, hogy a rokkantak magas száma a politikusok gátlástalan 4 éves váltásban megvalósuló rablógazdálkodásának az oka, az, hogy kizsigerelik a munkavállalókat, kizsebelik az adófizetőket?

Nem szó szerint, de lényegében:
„Dolgozzanak a rokkantak, nyomorékok, fogyatékosak is”.
Gratulálok. Esetleg a Széll Kálmán tervnek van egy rejtett záradéka is nemzetbiztonsági okból 80 évre titkosítva és megkerülve a közbeszerzést, a magyar Taigetosz felépítéséről?

„Egységessé kell tenni a nyugdíjszámítás módját is”.
Jelenleg a rendőrök számos alkotmányos alapjoga korlátozva van. Amennyiben megszűnik a szolgálati nyugdíj rendszere, és a nyugdíjszámítás módja is civilesítésre kerül, akkor mi lesz az a vonzerő, amely alapján épeszű magyar fiatal rendőrnek jelentkezik? Vagy az a cél, hogy a magyar állam önvédelmének egyik pilléreként is funkcionáló magyar rendőrség véglegesen szétverésre, lezüllesztésre kerüljön? Esetleg a rendőr munkavállalók visszakapják alkotmányos alapjogaikat? Vagy jog semmi, de kötelezettség ezer? Ez a jövő Fidesz által vázolva?

Mi ennek az oka? Miért körvonalazódnak olyan elképzelések, amelyek révén a rendészet megszűnik erős, stabil személyi alapokon állni, és a fegyvertelen, védtelen lakosságot a bűnöző hordák elé dobja prédaként a kormány, vagy idegen államok gyarmatosító szándékának szolgáltatja ki?

„Az elmúlt években az állam túl sokat költött magára, ugyanakkor nem végezte megfelelően a feladatát. Nehézkesen és átláthatatlanul működött, s teret adott a korrupciónak.” …”Az állami vezetők visszaéltek a hatalommal, elfordultak az emberektől és magánérdekeiket érvényesítették. Fölösleges luxuskiadásokkal terhelték a központi költségvetést, miközben évről évre brutális megszorításokkal sújtották az embereket.” Mire a múlt idő? Ez érthetetlen, a jelenre ugyanis szintén mint ha ez lenne a jellemző.

„Nem lehet egy ország nehézségeit leküzdeni úgy, hogyha az emberek nem bízhatnak az államban és az állami vezetőkben.”
Merem remélni, hogy Önök a magyar rendőröket embereknek tekintik. Ez esetben viszont egészen biztos, hogy a nehézségek leküzdése akadályokba fog ütközni, a rendőrök többsége (emberek ők is, még ha folyamatosan alázzák is őket a kormány részéről) ugyanis nem bíznak a jelenlegi állami vezetőkben sem. Fölösleges a múlt idő használata, nyugodtan lehet fogalmazni jelen időben is.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A fenti álláspontunk tükrében talán sikerült rávilágítanom arra, hogy a RÉF soron következő üléséről miért maradunk távol.

 

 

Szekszárd, 2011. március 24.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár