Érpataki Modell

a biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Kulcsmondatunk, kiindulópontunk és legfontosabb alapelvünk: “Rend a lelke mindennek“.

Álláspontunk szerint a település vezetőinek és a település közügyeivel kapcsolatban lévő hivatásos köztisztviselőknek és felelős civileknek a legnagyobb erőfeszítéseket mindenek előtt a rend kialakítása, fenntartása és megszilárdítása érdekében és irányába kell kifejteni, ezután jöhet minden egyéb (vagyis csak ezután jöhetnek a fejlesztések és beruházások is), mert a rend az a szilárd és nélkülözhetetlen alap, melyen múlik minden egyéb fejlesztés hatékonysága és sikere a közösség és az egyén boldogulása szempontjából egyaránt.

A települési vezetőknek a meglévő jogszabályokat merni kell alkalmazni,  valamint meg kell követelni és ki kell kényszeríteni a jogalkalmazóktól egy olyan jogalkalmazást, mely kivételezések nélkül, következetesen és hatékonyan, szükség esetén a romboló személyekkel a konfliktusokat is bátran fel meri vállalni. A település vezetőinek élen járva kell felvállalni a szükséges konfrontációkat, szövetséges segítségnyújtás mellett, a könnyelmű konfliktuskerülés helyett, a támogató segítségnyújtás aktív biztosítása által (a gyermekjóléti szolgálat képviselőjétől , a védőnőtől kezdve a szabálysértési előadón, a gyámügyi előadón, a jegyzői gyámhatóságon, a gyámhivatalon keresztül, a rendőrjárőrig, az ügyészig  és a bíróságig bezárólag) minden jogalkalmazóval fel kell vállaltatni a konfliktusokat a “problémás személyekkel” : vagyis a törvényen kívüliekkel, a bűnözőkkel, a seftesekkel, az ügyeskedőkkel, az adóelkerülőkkel, a fehérgalléros jogkerülőkkel-ügyeskedőkkel és minden típusú közösségrombolóval, úgy, hogy a törvényeket korrekten, következetesen és kivételezések nélkül, kellően visszatartó erejű szankciókkal a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályai, vagyis a biztonságos és élhetővé váló települések szent érdekei szerint betartatjuk. Az Érpataki Modell egyik legfontosabb tétele, hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb személyeket kell szembesítenünk a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. Behódolás és gyáva konfliktuskerülés helyett példát statuálunk rajtuk, ami olyan eredménnyel jár, mintha egy kígyó fejét vágnánk le.

A legfontosabb szempont, ami alapján megkülönböztetjük a közösség egyes tagjait, az nem a faji vagy társadalmi rangbeli vagy politikai hovatartozásbeli különbség, hanem a következő: a konkrét tevékenysége során a közösség szempontjából építő, vagy romboló tevékenységet folytat-e az adott személy! Az építő szándékú embereket minden rendelkezésre álló eszközzel támogatjuk és szövetségesnek tekintjük, a romboló tevékenységet folytatókat ellenségnek tekintjük és ellenük harcot kezdünk, igyekszünk minél előbb megszüntetni a romboló tevékenységeket, mégpedig azért, mert a hajót lékelgetők lékütögető hobbija veszélyt jelent az egész közösségre és a közös hajóra. Ha eltűrjük a lékelgetést, akkor egy idő után a romboló személy előbb utóbb egyre nagyobb lékeket fognak ütni a hajón és egyre több személyt kezdenek erre buzdítani, amit a hajó süllyedésekor már sokkal nehezebb és több energiát áldozva lehet orvosolni, ezért javasoljuk a településvezetőknek, hogy a romboló tevékenységeket mindíg csírájában, gyorsreagálással és példastatuálással igyekezzenek megszüntetni.

Ha nincs rend egy településen, akkor a közösség haldoklik, akkor a beruházásoknak és a különböző fejlesztéseknek nem lesz igazi közösség-fejlesztő hatása. Csak a rendre, mint szilárd alapra lehet építeni a munkahelyteremtő beruházásokat és a településfejlesztéseket. Ha a településen belül van rend, ha az együttélés során definiálódtak a megfelelő játékszabályok, a helyi szokásjog megerősítése által körvonalazódtak a határok, ha mindenki előtt világos, hogy eddig lehet elmenni és tovább egy jottányit sem, ha már tudják a lakosok, hogy hol van a zéró tolerancia határa, akkor mindenki fellélegzik  és a közösség tagjai elkezdhetik végre saját tehetségüknek, ötleteiknek megfelelő tevékenységet folytatni, elkezd a közösség a saját értékei és a magában hordozott talentumok szerint működni és elkezdi a saját hagyományait megteremteni. Csak a gyökereihez visszatalált közösség tud szárnyra kapni és csak így lehet a vérszerződő őseinkhez méltóvá válva az egeket meghódítani.

Maximálisan támogatjuk a helyi közélet megerősödését, az emberek egymás közti kommunikációját és egymás iránti segítségnyújtását, a közösségépítő projektek megvalósítását, a helyi hagyományok ápolását, a helyi identitás megerősítését, a hagyományteremtő kezdeményezéseket, hogy felmerülhessen a település lakóiban egy újfajta személetmód, az egymásért való felelősség, valamint a  közösségért történő tenni akarás.

Mi Érpatakon egy egyenes, és világos úton járunk. Harcban edzett, gyakorlatban bevált, jó gyümölcsöket termő módszereinket és elveinket  közkincsnek tekintjük, eredményeinket büszkén hirdetjük, tapasztalatainkat szívesen átadjuk. Jó szándékú és helyi közösségükért felelősséget érző embereknek tanácsot, segítséget nyújtunk, mintát és példát mutatunk, a tapasztalatok továbbadása által mi is gazdagodunk és igaz barátságok megkötése által további testvéri közösségeket építünk.

 

Forrás: Érpatak község hivatalos honlapja