Közérdekű adatok kiadására kötelezve

A bíróság a közérdekű adatok kiadására kötelezte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt!

A Tettrekész MAgyar Rendőrség Szakszervezete információt kapott arról, hogy az üdülési csekket forgalmazó – napjainkban az egyre zavarosabbá váló korrupciós ügyek között emlegetett – Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) valamint a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége partnerszervezetei továbbá a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete között együttműködési megállapodás jött létre, melynek alapján azok a vásárlóérték töredéke fejében szereztek üdülési csekket.

Figyelemmel arra, hogy Karácsony Mihály, a MNÜA akkori elnöke az általunk kért iratok kiadásának nem tett eleget, szakszervezetünk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján kereseti kérelmet nyújtott be az illetékes Fővárosi Bíróság felé.

Az eljárás során a MNÜA mint alperes írásbeli beadványában hivatkozott egyrészt arra, hogy az Alapítvány nem minősül közérdekű adatokat kezelő szervnek, másrészt arra, hogy a kért szerződések, megállapodások üzleti titkot képeznek, ezért azokat nem áll módjában kiadni.

Az alperes a bírói kötelezéseknek nem tett eleget, az ügyben tartott két tárgyaláson jogi képviselőjük nem jelent meg, azonban az eljárás során az interneten is fellelhető Alapító Okirat alapján többek között megállapítást nyert az is, hogy az Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai között a társ-szakszervezetek jelenlegi vezetői is megtalálhatók, akik munkájukért természetesen tiszteletdíjban is részesülnek.

Fenti adatok alapján a Fővárosi Bíróság helyt adott a TMRSZ kereseti kérelmének és kötelezte a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége partnerszervezetével kötött szerződések és megállapodások, valamint a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetével kötött szerződések és megállapodások, mint közérdekű adatok kiadására.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

TMRSZ