Tájékoztató – 2011.02.16.

a nyugdíjjogosultság megszerzését követően levonásra kerülő
munkavállalói járulékok jogszerűtlensége ügyében

A már nyugdíjjogosultságot szerzett és továbbra is szolgálatot teljesítő kollégák munkavállalói járulékának munkáltató által történő esetleges levonásával kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel az érintettek figyelmét:

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság eseti döntésében a már nyugdíjjogosultságot szerzett, de hivatásos állományban továbbra is szolgálatot teljesítő kollégának a fegyveres szerv ellen – korábban levonásra került munkavállalói járulék visszafizetése iránt – indított perében a keresetnek helyt adott.

A felperes 25 éves tényleges szolgálati ideje alapján szolgálati nyugdíjra való jogosultsággal rendelkezett. Ezt követően a munkáltató által a jogosultság időpontjától kezdve is levonásra került tőle a munkavállalói járulék. Emiatt szolgálati panaszt terjesztett elő, amelyet a munkáltató elutasított. A felperes ezt követően a bírósághoz fordult, s keresetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41. szakaszában, az APEH-OMK tájékoztatójában, és a Munkaügyi Minisztérium állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételét, illetve az illetményéből jogalap nélkül levont munkavállalói járulék és késedelmi kamata megfizetését kérte.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41. szakasza szerint nem kell munkavállalói járulékot fizetnie annak, aki – az 58. szakasz (5) bekezdés i) pontja figyelembe vételével – nyugdíjjogosultságot szerzett. Tehát nem csak a nyugdíjasra nem vonatkozik a járulékfizetési kötelezettség, hanem arra sem, aki a nyugdíjra jogosulttá válik, azaz a járulék levonása nem jogszerű.

Fentiek alapján kérjük, hogy hasonló jellegű vitás helyzetekben az érintettek forduljanak bizalommal a TMRSZ tisztségviselőihez.

 

 

TMRSZ