Helyt adtak a szolgálati panasznak

Helyt adott a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója tagunk illetménykülönbözet iránti szolgálati panaszának

Tagunk 2008. február 16-i hatállyal a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola Rendészeti Szakcsoport szolgálati helyre főtanár státusz terhén II./IV. besorolás szerinti szakoktató beosztásba került kinevezésre; havi bruttó illetménye 238.278,- Ft-ban került megállapításra. Nevezett a Személyzeti Osztályra 2008. március hónapban leadott, a Rendőrtiszti Főiskola által 2008. március 19. napján 022530 sorszámon kiállított oklevéllel igazoltan „rendőrszervezető /tiszt/” képesítést szerzett.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a 173/189/2008. számú állományparanccsal a panaszost a Hszt. 47. § (1) bekezdése alapján – szakirányú felsőfokú iskolai végzettségére tekintettel – 2008. július 1. napjával I./IV. besorolás szerinti „főtanár” beosztásba nevezte ki, melyre tekintettel bruttó illetménye 298.572,- Ft-ra emelkedett.

A TMRSZ tagunk képviseletében eljárva 2011. január 7. napján szolgálati panaszt nyújtott be, amelyben a „főtanár” beosztásba történő kinevezésének időpontjának 2008. április 1. napjára történő módosítását, valamint tagunk részére a 2008. április 1. és 2008. június 30. közötti időszakra visszamenőlegesen az I./IV. besorolás szerinti „főtanár” beosztás valamint a II./IV. besorolás szerinti „szakoktató” beosztás után a 2008. április 1. és 2008. június 30. közötti időszakra járó illetmény különbözete – összesen bruttó 180.882,- Ft – és ezen összeg Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti középidő-arányos késedelmi kamata megfizetését kértük.

A szolgálati panasz indokolása hivatkozott a Hszt. 46. § (2) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 71. § (1)-(2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 3. számú mellékletére, amely szerint a BM irányítása alá tatozó területi szerveknél az I. besorolási osztály IV. beosztási kategória szerinti főtanár beosztás betöltésének feltétele: szakirányú felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség; a II. besorolási osztály IV. beosztási kategória szerinti szakoktató beosztás betöltésének feltétele: szakirányú középfokú (középiskolai) végzettség.

A fentiek alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának – a Hszt. 5. §-ában deklarált rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének eleget téve, valamint a Hszt. 71. § (1) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően – tagunkat az előírt szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének igazolását követően haladéktalanul ki kellett volna neveznie a magasabb főtanári beosztásba, amely státusz terhére a korábbiakban foglalkoztatta. Ehhez képest a munkáltatói jogkör gyakorlója tagunkat 2008. június 30-ig továbbra is a II./IV. besorolás szerinti „szakoktató” beosztásban foglalkoztatta, a magasabb beosztásba történő kinevezéssel indokolatlanul késlekedett, melyből aódóan tagunkat anyagi hátrány érte.

A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója a szolgálati panaszban előterjesztett illetménykülönbözet iránti igénynek helyt adott, tagunk részére bruttó 120.588,- Ft illetménykülönbözet és 24.944,- Ft késedelmi kamat kifizetése iránt intézkedett. Ugyanakkor a kinevezésről szóló állományparancs visszamenőlegesen történő módosítása tárgyában – arra hivatkozással az első tiszti kinevezés miniszteri hatáskörbe tartozik – nem született döntés.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea