Ismét helyt adtak a BRFK-val szemben

Újabb keresetnek helyt adó ítélet a BRFK ellen indított illeménykülönbözet iránti perben

A BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály Őr- és Kísérőőr- szolgálati Osztály Kutyás Alosztály állományában “járőr (kutyavezető)” beosztásban szolgálatot teljesítő tagunk képviseletében eljárva 2009. február 23. napján szolgálati panaszt nyújtottunk be a BRFK vezetőjéhez, amelyben 2006. március 1. napjáig visszamenőlegesen a II./III. beosorlás szerinti “kutyavezető” beosztás után járó illetmény, valamint a felperes részére ténylegesen kifizetett II./III. besorolás szerinti illetmény különbözete kamatokkal növelt összegének megfizetését kértük.

A szolgálati panasz első-, majd másodfokon történt elutasítását követően a TMRSZ keresetet terjesztett elő a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon, amelyben a szolgálati panaszt elutasító ORFK határozat hatályon kívül helyezését kértük a BRFK átiratára is kiterjedően, valamint alperes kötelezését a szolgálati panaszban előterjesztett illetménykülönbözet felperes részére történő megfizetésére és perköltségünkben történő marasztalására.

Az alperessel lefolytatott egyeztetés során a kereseti követelésünk összegét bruttó 911.769,- Ft és annak késedelmi kamatai összegben pontosítottuk.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a perben becsatolt tanúnyilatkozatok, az ORFK szakrefens tanúnyilatkozata, valamint a felperesi képviselet által hivatkozott jogszabályok és belső normák alapján a felperes kereseti kérelmének helyt adott, a keresettel megtámadott munkáltatói döntéseket hatályon kívül helyezte, és kötelezte az alperest a felperes részére járó bruttó 911.769,- Ft illetménykülönbözet kamatokkal növelt összege valamint a TMRSZ részére 45.000,- Ft elsőfokú perköltség megfizetésére.

Az ítélet indokolása szerint a felperes a II./III. besorolás szerinti “kutyavezető” beosztás feltételeinek maradéktalanul megfelelt, az általa ténylegesen végzett szolgálati feladatok a “kutyavezető” beosztás keretében ellátandó szolgálati feladatokkal egyeznek, ezért jogszerűtlen és indokolatlan volt, hogy az alperes a felperest ténylegesen nem ezen magasabb beosztásban alkalmazta.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea