Jár a helyi utazási bérlet a közalkalmazottaknak a BRFK-n!

A TMRSZ a mai napon levelet intézett a BRFK vezetőjéhez a helyi bérlet közalkalmazottaknak történő kiadása tárgyában.

A BRFK-nak a hatályos Kollektív Szerződésre figyelemmel a közalkalmazotti jogviszonyban állóknál a cafetéria juttatásoktól függetlenül, alanyi jogon járó helyi utazási bérlet ellenértékét továbbiakban önálló juttatásként kell biztosítania.
A Kollektív Szerződés nem teszi lehetővé azt, hogy a közalkalmazottak részére a a munkáltató utóbb a cafetéria juttatási keretbe beépítse az alanyi jogon járó helyi utazási bérletet.

Idézet a BRFK.hatályos Kollektív Szerződéséből

“25.1. A közalkalmazott részére éves (havi bontású) BKV bérlet-szelvénytömb biztosítására évi egy alkalommal kerül sor. A munkába járáshoz, illetve a munkaköri feladatok ellátásához biztosított bérlet-szelvénytömböt tartós távollét (felmentési idő, tartós egészségügyi szabadság, szülési szabadság, stb.) esetén a KM GEI-n le kell adni. A munkába járás újbóli megkezdésekor a bérlet-szelvénytömb ismételt kiadására közvetlen felettes vezetőjének írásbeli megkeresésére a KM GEI szakterületi vezetője intézkedik. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a bérlet-szelvénytömb véglegesen bevonásra kerül. A szelvénytömb hiánya esetén a közalkalmazott a beszerzési érték időarányos részét köteles megtéríteni.”

 

 

Melléklet:

BRFK Vezetőjének irt levelünk
BRFK levele az ORFK Gazdasági Igazgatójához