Jogellenesen bocsátottak el egy TMRSZ tisztségviselőt

A Győri Munkaügyi Bíróság első fokon helyt adott a TMRSZ által képviselt tisztségviselőnk fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése iránt előterjesztett kereseti kérelmének és a Győr-Moson-Sopron megyei RFK-t TMRSZ tisztségviselőnk szolgálati viszonyának helyreállítására, 1.055.000,- Ft elmaradt illetmény és kamatai, valamint perköltség megfizetésére kötelezte.

Felperes a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság állományában segédelőadó beosztásban szabálysértési ügyeket intézett, amikor a munkáltató célellenőrzés során “hiányosságokat” fedezett fel a munkájában. Felperessel szemben a parancsnoka fegyelmi eljárást rendelt el, ami a szolgálati viszonya megszüntetésével zárult.

Az eljárás során bizonyítást nyert az, hogy a fegyelmi fenyítés kiszabása során figyelmen kívül hagyták a fokozatosság elvét különös tekintettel arra, hogy magatartása az elmúlt három évben nem volt kifogásolható, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelésére nem került sor. Megállapítást nyert, hogy a fegyelmi eljárás során a vétkesség és tisztségviselőnk, mint munkavállalószemélyes körülményeinek vizsgálatát, – nevezetesen azt, hogy tisztségviselőnket a Soproni rendőrkapitány kötelezte hetente minimun két alkalommal térfigyelő szolgálat elvégzésére, íly módon a szabálysértési ügyek intézésére aránytalanul kevesebb ideje maradt – teljes egészében figyelmen kívül hagyták.

Fentiek alapján került sor a fegyelmi fenyítést kiszabó határozat hatálytalanságának megállapítására, a szolgálati viszony helyreállítására. Az ítélet nem jogerős.

 

 

TMRSZ