Többmilliós MNÜ-s pénzek nyomában a TMRSZ

FELJEGYZÉS

amely készült TMRSZ felperesnek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alperessel szemben közérdekű adat kiadása tárgyában a Fővárosi Bíróság előtt 22.P.24.003/2010. számon folyamatban lévő perében.

A Fővárosi Bíróság 2011. január 20. napjának 11.00 órájára kitűzött folytatólagos tárgyalásán a felperesi jogi képviselet jelent meg, az alperes a tárgyalástól távolmaradt.

A bíróság tájékoztatott arról, hogy az alperes bizonyítási indítványt, illetve az ellenkérelmen túl további beadványt nem terjesztett elő a bíróságon.

Kereseti kérelmünket fenntartottuk, kértük az alperes kötelezését a megjelölt közérdekű adatok kiadására, illetve perköltség megfizetésére.

A bíróság ezt követően a tárgyalást berekesztette, majd ítéletet hirdetett.

Ítéletével a Fővárosi Bíróság kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül bocsássa a felperes rendelkezésére a kereseti kérelem második, harmadik francia bekezdésében megjelölt adatokat, azaz az FRDÉSZ partner szervezeteivel kötött együttműködési és egyéb szerződéseket, megállapodásokat, valamint a BRDSZ-szel kötött szerződéseket, megállapodásokat.
A Kuratórium és FB tagjainak díjazása, részükre kifizetett tiszteletdíj összegének megjelölésére a bíróság nem kötelezte az alperest, tekintve, hogy az adatok azon része, melyek közérdekűek, az Alapító Okiratban szerepelnek, a többi tekintetében pedig nincs helye az Avtv. alapján azok kiadásának.

Kötelezte továbbá az alperest a bíróság 30.000,- Ft perköltség megfizetése a felperes javára.

 

 

Budapest, 2011. január 20.

 

 

TMRSZ