Helytadó ítélet – fogdaőr 1,2-es szorzó

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság előtt ismét helyt adó ítélet született a TMRSZ által képviselt BRFK Közrendvédelmi Főosztály állományában fogdaőr beosztásban szolgálatot teljesítő tagjának 1,2-szeres szolgálati időszámítás tárgyában kezdeményezett elsőfokú perben.

Tagunk a 2000. június 1. és 2005. december 31. között a BRFK Tolnai Lajos, valamint a Gyorskocsi utcában található rendőrségi fogdán teljesített szolgálatot, melyre vonatkozóan a becsatolt okiratok és tanúvallomások alapján a bíróság I. fokon megállapította, hogy beosztása a szolgálati idejének 50 %-át meghaladóan fokozott igénybevétellel és veszéllyel járó beosztásnak minősül, ezért jogosult a kedvezményes szolgálati időszámításra.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság e tárgykörben hozott helyt adó ítélete azért is jelentős, mert az ellentmond a Legfelsőbb Bíróság kedvezményes szolgálati időszámítás tárgyában hozott elutasító döntésében foglaltaknak. Bízunk abban, hogy a tényleges bizonyítást lefolytató elsőfokú bírói tanácsok azonos tartalmú döntését látva előbb vagy utóbb a Tisztelt Legfelsőbb Bíróság is megváltoztatja álláspontját és belátja a fogdaőri beosztás egyértelműen fokozott igénybevétellel és veszéllyel járó jellegét.

 

Dr. Konkoly Adrienne - TMRSZ Jogi ügyvivő
Az ügy előadója: dr. Konkoly Adrienne
TMRSZ jogi ügyvivő

 

TMRSZ