Beszámított “KATKO”

Újabb pernyerés katonai kollégiumban töltött növendéki időnek szolgálati időbe történő számítása tárgyában.

Tagunk 1988. 09. 01.-től 1992. 08. 25.-ig tartó időszakban a Magyar Honvédség Lenkey János Honvéd Kollégium Egerben található intézményében növendék volt. Ezen időszak szolgálati idejébe történő beszámítását a Budapesti Rendőr-főkaptányság Vezetőjéhez 2010. május 25. napján benyújtott szolgálati panaszban kérte.

A Budapesti Rendőr-főkapitány a szolgálati panasznak nem adott helyt és azt elbírálásra felterjesztette az Országos Rendőr-főkapitánynak, aki szintén elutasította tagunk igényét.

A TMRSZ, tagunk képviseletében keresettel fordult a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz és kérte, hogy kötelezze a BRFK-t a szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából a katonai kollégiumban töltött növendéki időt a szolgálati időbe való beszámításra.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság kereseti kérelmünknek teljes mértékben helyt adott és kimondta, hogy tagunk 1988. 09. 01. és 1992. 08. 25. közötti növendéki jogviszonya a szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban ténylegesen töltött időnek minősül. Alapos a Hszt. 328.§ (1) bekezdésével megjelölt jogalapra való hivatkozás, miszerint a szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati idő számításáról külön rendelkezést tartalmaz a törvény és tételesen felsorolja, hogy milyen idők vehetők figyelembe. Eszerint a szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött időnek kell tekinteni (…) a Magyar Honvédség hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január 1-jét megelőző hallgatói (növendéki) jogviszonyban töltött időt.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

Az ügy előadója: Dr. Takács Edina

 

 

TMRSZ