Panasz teljesítményértékelésre – helyt adtak a panasznak

Helyt adott a Készenléti Rendőrség parancsnoka a TMRSZ által tagunk teljesítményértékelése ügyében benyújtott szolgálati panasznak

A Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat állományában szolgálatot teljesítő tagunk képviseletében eljárva 2010. december 22-én szolgálati panasszal fordultunk a Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat Parancsnokához, miután tagunk sérelmezte, hogy a 2010. évi teljesítményértékelése a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen alacsonyabb minősítést tartalmazott, annak több megállapítása nem objektív, mindemellett az értékelés nem felelt meg a 8/2002. (BK 4.) BM utasításban és annak mellékletében foglaltaknak.

A fentiekre tekintettel a 2010. év vonatkozásában az irányadó jogszabályoknak megfelelő, konkrét és valós mérőszámokon alapuló, objektív, részletes, komplex szöveges teljesítményértékelés elkészítését kértük.

A szolgálati panasz indokolásában felhívtuk a figyelmet arra, hogy a panaszos 2010. évi teljesítményértékeléséről készült feladat- és értékelő adatlap az egyes kompetenciák részletes indokolását nem tartalmazta, holott az értékelőnek a szöveges értékelésben részletesen ki kellett volna térnie arra, hogy amennyiben az egyes kompetenciák tekintetében hiányosságok állapíthatók meg, azok mikor, milyen mértékben befolyásolták hátrányosan a panaszos munkavégzésének minőségét, illetőleg a panaszos munkakörének mely területén bírtak volna jelentőséggel.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy az értékelés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközött; a panaszos munkához való hozzáállása, jellembeli tulajdonságai tekintetében nagymértékben szubjektív volt, kedvezőtlenül befolyásolta volna a panaszos további szakmai előmenetelét.

A Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálata átiratban arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy a Készenléti Rendőrség parancsnoka a szolgálati panasznak helyt adott; a sérelmezett teljesítményértékelés visszavonásra került, és a panaszos részére új teljesítményértékelés kerül kiadásra.

 

TMRSZ