Helyt adott a BRFK vezetője

objektumőr kollégánk megbízási díj iránti szolgálati panaszának

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály állományában objektumőr beosztásban szolgálatot teljesítő kollégánk képviseletében eljárva szolgálati panaszt nyújtottunk be, amelyben a 2008. november 16. napjától 2010. augusztus 31. napjáig rendszeresen teljesített 12 órás ügyeleti szolgálat ellentételezéseként a Hszt. 50. §-a alapján minden hónapra az illetményalap 100 %-ának megfelelő összegű megbízási díj – összesen bruttó 773.000,- Ft – és ezen összeg középidő-arányos késedelmi kamata – megfizetését kértük.

A szolgálati panaszt arra alapítottuk, hogy a panaszos a fent megjelölt időszakban szóbeli megbízás alapján, objektumőr beosztásához tartozó feladatai ellátásán túlmenően folyamatosan és rendszeresen – összesen 83 alkalommal – ügyeletesi beosztást is ellátott, amely többlet-tevékenységért díjazásban nem részesült.

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság vezetője a szolgálati panasznak nem adott helyt; azt a Hszt. 194. § (3) bekezdése alapján a BRFK vezetőjéhez felterjesztette.

A BRFK vezetője a 01000-101/8209/2010. számú határozatával a panaszos megbízási díj iránti szolgálati panaszának helyt adott; a panaszos részére a szolgálati panaszban megjelölt teljes időszakra (20 hónap) járó havi bruttó 38.650,- Ft törvényes kamattal történő kifizetése iránt intézkedett.

 

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea

 

 

TMRSZ