Jogszolgáltatás az államhatalom érdekeinek megfelelően?

Dr. Tálné dr. Molnár Erika tanácselnök bíró

Dr. Stark Marianna bíró és

Dr. Földényi Gyuláné bíró – akik a különleges bevetési pótlék kapcsán már tanúbizonyságát adták annak, hogy a végrehajtó hatalom érdekeinek megfelelő döntés meghozatala akkor sem okoz számukra problémát, ha annak jogi és szakmai tarthatatlansága józan paraszti ésszel is megállapítható – újfent egy olyan abszurd Legfelsőbb Bírósági eseti döntést hozott, amely fényévekre áll a jogállamiság és az igazságosság alapértékétől.

 

A bírói logika újabb csodája az államhatalom szolgálatában.

Tagunk, aki az ORFK GEI jogtanácsosaként bizonyos gazdasági tranzakciók ellenjegyzésére – azok törvényességi aggályosságára hivatkozva – nem volt hajlandó, az ORFK GEI átszervezésre hivatkozva bánt el az alábbi módon. A rendeltetésellenes joggyakorlás iskolapéldáját a magyar bíróságok törvényesnek fogadták el, mutatva, hogy a munkavállalók kiszolgáltatottságában, megalázásában már a Legfelsőbb Bíróságtól sem lehet pártatlan és jogszerű jogszolgáltatást elvárni 2011. Magyarországán.

A tagunkkal történt igazságtalanság és jogsértés nyilvánvalóságát meg akarjuk osztani a tagságunkkal, hogy lássák mire lehet számítani ma egy munkavállalónak a függetlennek és pártatlannak és befolyásolástól mentesnek mondott Legfelsőbb Bíróságának dr. Tálné dr. Molnár Erika tanácsvezető bíró által elnökölt tanácsától.

A tényállás:

Az ORFK GEI átszervezési tervezetében javasolta a „kellemetlenkedő” jogtanácsos státuszának megszüntetését és helyette jogi főelőadói hely létrehozását, oly módon, hogy azt a már jól bevált „korszerűsítésre”, ésszerűségre hivatkozva terjesztette elő.

Meg is hirdette a jogi főelőadói helyet tárgy év szeptember hónapjában, remélvén és tudván hogy az átszervezésre vonatkozó előterjesztést minden esetben jóvá szokta hagyni a minisztérium.

Bizonyított tény volt, hogy tárgy év október 3-án az átszervezést a minisztériumban jóváhagyták és azt tárgy év október 10-e körüli időpontban az ORFK megtudta.

Az ORFK – mint az ORFK GEI jogutódja – azonban állította, hogy erről a döntésről ő csak tárgy év november 10-e körül értesült és minő csoda a meghirdetett jogi főelőadói helyre a „sógor, koma, jóbarát” belső normában is rögzített elve(!!!) alapján fel is vették az ORFK Gazdasági Főigazgatósága Hivatalánál dolgozó személy közvetlen hozzátartozóját.

A magyar rendőrség állapotát mutatja, hogy az ORFK szerint a hozzá október közepén eljutott átszervezés jóváhagyásáról szóló döntést a legfőbb érintett ORFK GEI kb egy hónapig nem tudta meg, így került sor a rokon felvételére.

Közben tárgy év november 15-én közölték tagunkkal, hogy sajnos megszűnt a státusza és nem is tudnak neki felajánlani státuszt, ezért tárgy évet követő év március 1-jén munkaviszonya megszűnik.

Január 1-jével az ORFK GEI beolvadt az ORFK-ba. Eközben január 1-jével bizonyított módon legalább egy üres jogi státusszal rendelkezett az ORFK, ahová újabb – perképviseleti tevékenységre – külsős, civil jogászt vettek fel.

A felmentési idejét töltő tagunknak ezt a státuszt sem ajánlották fel, noha ekkor már az ORFK állományába tartozott. Ezt is bizonyítottuk az eljárás során, amelyet a Legfelsőbb Bíróság – az ítéletből kitűnően – azzal hárított el, hogy a felmondás idején, azaz tárgy év november 15-én az ORFK GEI még nem ajánlhatott fel olyan státuszt amely felett nem rendelkezett.

A Legfelsőbb Bíróság említett tanácsát a legkevésbé sem zavarta, hogy a felmentési idő alatt már az ORFK-hoz tartozott tagunk – így ha el is fogadjuk azt az abszurd ORFK álláspontot, hogy nem számított az átszervezés során a saját maga által kezdeményezett jogtanácsosi státusz megszüntetésére -, akkor is kétséget kizáró módon bizonyítottuk, hogy a tagunktól átszervezésre való hivatkozással történő kirúgása nem felel meg a rendeltetésszerű munkáltatói magatartásnak.

A Legfelsőbb Bíróság dr. Tálné dr. Molnár Erika vezette tanácsát az sem érdekelte, hogy korábbi Legfelsőbb Bíróságok által hozott eseti döntések során kifejtett jogértelmezés is alátámasztotta, hogy az ORFK nem rendeltetésszerű módon járt el.

A TMRSZ által benyújtott fellebbezésből kitűnik a teljes tényállás és tagságunk tájékoztatása céljából közzé tesszük azt az eseti döntést, amely egy gyermekét nevelő édesanya kirúgását, a vele szemben tanúsított embertelen bánásmód közönyét bizonyítja a felülvizsgálatot hozó bírák részéről.

Az említett bírói tanács ismét tanúbizonyságát adta annak, hogy a végrehajtói hatalom érdeke és a jogszolgáltatásra hivatott bírói hatalom érdekei nagyon sokszor összecsengenek. A Legfelsőbb Bíróság említett tanácsa már nem először hoz olyan döntést, amely tartalmában szégyenletes a magyarországi munkavállalói érdekvédelem területén.

Dr. Tálné dr. Molnár Erika bírónő ismét tanúbizonyságát adta annak, hogy a Legfelsőbb Bíróságtól elvárható minimális szakmai színvonal mércéjét sem üti meg az a jogértelmezési színvonal, amely joggal elvárható lenne a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának valamennyi tanácsától. Úgy gondoljuk, hogy a hálózatok országában még ma is olyan kapcsolatok állhatnak fenn, amelyek végkifejlete egy ehhez hasonló tartalmú és a jogállamiság alapkövetelményét, a tisztességes eljáráshoz való jogot nagy ívben figyelmen kívül hagyó eseti döntésekben testesülhetnek meg.

 

 

2011. január 3. Magyarország

 

 

TMRSZ

 

 

Melléklet: LB ítélet és felülvizsgálati kérelem PDF