Fejetlenség továbbra is!

Levélben kerestük meg az ORFK Vezetőjét a másodéves szakközépiskolai hallgatók Budapesten teljesítendő szakmai gyakorlata kapcsán felmerült problémák tisztázása és megoldása érdekében. Levelünk és az arra érkezett válasz a továbbiakban olvasható.

Kü-504/2010.

 

 

Dr. Hatala József r. altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság Vezetője

részére

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Szakközépiskola tanulói az alábbi probléma miatt fordultak szakszervezetünkhöz, melynek megoldása tekintetében ezúton kérem az Ön közreműködését.

A Szakközépiskola másodéves hallgatói által Budapesten teljesítendő gyakorlati képzéssel kapcsolatosan az ORFK illetékes képviselői azt a tájékoztatást adták, hogy szállást, valamint térítésmentes étkezést a rendőrség csak a szolgálatuk első hónapjára biztosít számukra, azt követően a kb. 76 ezer Ft-os illetményből lesznek kénytelenek biztosítani mindennapi megélhetésüket.

A tájékoztatás szerint még arra sincs információ, hogy az így Budapestre vezényelt 900 tanuló hol, milyen szállón fog lakni, így az sem tisztázott, hogy ez milyen költségvonzattal jár majd számukra.

Fentiek alapján kérjük szíves tájékoztatását az alábbiakra vonatkozóan:

1. A szóban forgó hallgatók milyen besorolás szerint, pontosan mennyi illetményben fognak részesülni havonként;
2. Melyik szállón kerülnek elhelyezésre;
3. Az elhelyezésért személyenként pontosan mennyi térítési díjat kell fizetniük;
4. Részesülnek-e majd étkezési hozzájárulásban, amennyiben igen, akkor milyen összeg erejéig;
5. Számíthatnak-e egyéb támogatásra a munkáltató részéről?

 

 

Szekszárd, 2010. december 3.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

 

VÁLASZ