Szolgálatvezénylés körüli anomáliák – Kelebia

KELEBIA HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG SZOLGÁLATVEZÉNYLÉSE KÖRÜLI ANOMÁLIÁK

KI AZ IGAZI VÉTKES?

A tudomásunkra jutott információk alapján írásban megkerestük a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség vezetőjét, mivel a korábbi 4 csoportos szolgálatellátás helyett áttértek 3 csoportosra, továbbá az éjszakai szolgálatot ellátók délelőtt (07:00-13:00 óra között) is, illetve este 19:00 -07:00 óráig ismételten szolgálatot látnak el.

Annak tudatában, hogy a szakszervezet szakmai kérdésekben csak javaslatot tehet, kértük az állományilletékes parancsnokot, hogy tájékoztasson a változtatás szakmai okáról, hiszen ezen döntéssel az állomány leterheltsége, ennek kapcsán a dekoncentráció miatti hibázás valószínűsége megnőtt, a másodállás vállalás, a családi problémák megoldásának lehetősége pedig csökkent.

A Kirendeltségvezető úr válaszában bemutatta, hogy a kirendeltség létszáma 2006. évhez viszonyítva 100 fő tiszthelyettessel, zászlóssal, illetve 12 tiszttel lett kevesebb, a csoportok létszáma 2/3-ra csökkent, egy teljes szolgálati csoport hiányzik az állományból, amely a szolgálati feladatok ellátását is veszélyeztetheti. Sajnálatosan ez a tendencia az idei évben sem állt meg, hiszen további létszámcsökkenés várható, azonban a kirendeltség ígéretet sem kapott arra, hogy a létszámhiány kiváltására új embereket kapnának.

A létszámhiány miatt a képzésekre fordítható idő is jelentősen lecsökkent, így az állomány felkészültsége, intézkedő képessége is romlott.

A kirendeltségvezető így döntés kényszerben volt, hiszen a szolgálati feladatok ellátása alól felmentést nem kapott, nem kaphatott elöljáróitól, így – tekintettel arra, hogy a létszámnövelés nem volt megoldható – kényszerűségből a 3 csoportos rendszer kialakítása mellet döntött, amely szerinte is egy „kényszerhelyet egy kényszermegoldásban”. A tájékoztatás alapján megállapítható, hogy egyedi esetekben (családtag súlyos betegsége) a kirendeltségvezető – a vezetői gondoskodás keretében – intézkedett arra, hogy az érintett rendőrt olyan szolgálati helyre vezényeljék, ahol 24 órás szolgálatot lát el, így hozzátartozóját is tudja ápolni.

A 3 csoportos rendszer bevezetésével kapcsolatos problémákat, a keletkezet tapasztalatokat a vezetők munkaértekezlet keretében tárgyalták, amelyen helyi tisztségviselőnk is részt vett.

Az ülésen a csoportvezetők tájékoztatást adtak arról, hogy a 3 csoportos rendszerben a megterhelés nagyobb, akik távolabbról járnak be szolgálatba az utazás nagyobb anyagi megterhelést jelent, mivel többször kell utazni, a szolgálatba járás kiszámíthatatlanabb, így nehezen összeegyeztethető a munka, a család, és az esetleges másodállás.

A kirendeltségvezető feltételezte, hogy 2011. évben további 25 fővel kevesebb lesz a kirendeltség létszáma, amely figyelemmel a szolgálati feladatokra szinte megoldhatatlan problémát fog okozni, hiszen már a jelenlegi helyzetben is jelentős túlterhelés alatt dolgoznak.

A feladatok ellátását továbbá az is veszélyezteti, hogy a kirendeltség összesen kettő darab szolgálati gépjárművel rendelkezik, ennek megoldása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez fordultunk.

Az értekezlet során a 3 csoportos rendszer mellet összesen kettő előnyt említettek meg a vezetők, ezek közül az egyik a csoportokban lévő nagyobb létszám, a másik pedig a helyettesítések, rendkívüli események miatti szolgálatátszervezések megoldása terén a csoportvezető „manőverezési” lehetőségének növekedése. (ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy a 4 csoportos rendszerben is lehetséges a felmerült problémák orvoslása, csak a szolgálatszervező parancsnokoktól nagyobb figyelmet igényel).

A 4 csoportos rendszer esetén hátrányként a csoportok kisebb létszáma, illetve az emiatti kisebb manőverezési lehetőség merült fel. Véleményünk szerint, ha a csoportvezetők együtt működnek, akkor ez a probléma megoldható, továbbá, ha fizetnék a túlmunkát több kolléga bemenne dolgozni, akár a pihenő napján is. A rendelkezésünkre álló információk szerint régebben ez működött is.

A 3 csoportos rendszer kettő előnyéhez képest a 4 csoportosnál ennek dupláját említették, így a megterhelés jóval kisebb, az eligazítás (képzés az úgynevezett „túr” szabadnapra tervezhető, és nem az éjszakai szolgálat előtt kell rajta részt venni, tervezhetőbb lehetőségeket biztosít a családosok, illetve a másodállás tekintetében, bejárás szempontjából kisebb anyagi megterhelés, mert nem 20-21, hanem 12-13 szolgálatot látnak el egy hónapban.

Az értekezlet végén a kirendeltségvezető közölte, hogy átgondolja mindkét szolgálati forma előnyeit, hátrányait és a képzési napokon fogja közölni a döntését az állománnyal.

A kirendeltségvezető korrekt, szakmai érveken alapuló tájékoztatása alapján megállapítható, hogy rajta kívül álló okok miatt kellett döntenie a 3 csoportos rendszer bevezetéséről.

Sajnálatos tényként kell kezelni, hogy a rendőrség egyes szervezeti egységei a létszám, illetve a technikai felszerelésben fellépő hiányosságok miatt egyre nehezebben, vagy egyáltalán nem tudják ellátni a rájuk osztott szolgálati feladatokat.

A rendőri vezetés szakmai munkájának feltételei a rendőrellenes kormányzati döntések következtében egyre nehezebb. A végrehajtó állományra ugyanezen rendőrellenes kormányzati döntések következményeként egyre nagyobb terhek hárulnak, az egyre kedvezőtlenebb, romló és mostoha munkahelyi, anyagi, és egzisztenciális feltételek, lehetőségek miatt. Mindeközben a kormányzat csak az idei évben több mint 10 milliárd forintot költött egy szakmailag semmivel nem indokolható, politikai célok fegyveres biztosítására és – megkockáztatjuk, hogy adott esetben akár a Rendőrség esetleges kvázi éhséglázadása (sztrájk), vagy a rendőrök esküjükben vállalt, de a kormányzat szándékaival ellentétes magatartása „terrorellenes harc” címszavával történő – leverésére.

Minden történés és esemény arra mutat, hogy a rendészet szakmaisága ellehetetlenítése, az állomány szétverése különböző mondvacsinált, de jogszabályban is rögzített álságos és képmutató, farizeus érvek alapján tovább folytatódik.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete álláspontja szerint a kritikus szintet elért működési feltételek mesterséges és tudatos kialakításával a kormányzat ténykedésének egyértelmű iránya, hogy a belpolitikai helyzet alakulását látva tudatosan és leplezett céljai biztosítása érdekében idegen országok fegyveres erejével kívánja a gyarmati sorba eladott Magyar Köztársaság közrendjét, idegen államok érdekeinek megfelelve biztosítani.

Erre is figyelemmel a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete egyik fő célja, célkitűzése – a munka-, és szolgálati körülményekre vonatkozó szabályok betartása és betartatására felhívás mellett – a rendőrség szakmai vezetése figyelmének felhívása arra, hogy csak közösen összefogva lehet megőrizni a rendőrség még nyomokban meglévő szakmai szuverenitását, a rendőri vezetésnek is fel kell ismernie, hogy a rendőri vezetők politikának való kiszolgáltatottsága mélyen megalázó, nemzet- és szakmaellenes az ilyen értékrendet valló és ilyen viszonyulásról tanúságot tévő politikai döntéshozók részéről.

A kormányzat a rendőri szakmai vezetésébe ugyanúgy évtizedek óta beletörli a lábát a politikai alapon történő kinevezésekkel, a szakmai előmenetel lehetőségének lenullázásával, valamint azzal, hogy a Rendőrség állományának ellenőrzésére, a rendőrök kirúgására ma már több figyelmet és energiát fordít, mint a robbanásveszélyes régiók közrendjének biztosítására. A terrorcselekményeket csak nyomokban ismerő fővárosban több száz fős – rendőrség szervezetén kívüli TEK létrehozása, a megbízhatósági ellenőrzés és kifogástalan életvitel gestapos módszereinek a jogszabályi szinten történő megfogalmazása ellen minden magyar, nemzeti érzelmű rendőrnek küzdenie kell a jogszabályok adta és egyre szűkülő de még meglévő lehetőségein belül.

A rendőri vezetésnek rá kell döbbennie, hogy ma a TEK, holnap pedig majd idegen, gyarmatosító szándékú kormányok rendőri vezetésének lesznek alárendelve saját hazájukban. Aki ezt nem látja, vagy aki ez ellen nem viseltetik ellenérzéssel, az meggyőződésünk szerint hibás álláspontot képvisel. Készülni kell a jövőbeli magyarellenes intézkedések fokozódására a rendészet, a közrendvédelem területén is.

Mindennek oka, van, többek között ez is – főleg ez – a Kelebián kialakult nyomorúságos szakmai- és humán feltételek kialakulásának. Ennek felelőse nem csupán az előző, hazugságban fogant Gyurcsány-kormányzat politikai erejét biztosító országgyűlési többsége, hanem a jelenlegi, a rendőrséget Lázár János nevével fémjelezve folyamatosan megalázó kormányzat felelőssége is.

 

 

TMRSZ