Bohózatba illő hercehurca egy rendőri igazolvány körül

A Zala megyei főkapitány elvette a rendőrigazolványt.
Miért is?
Mert pert vesztett?
Kiborult?
és csak….

Végül megint a munkavállaló győzött ….

Tagunk a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozik, jelenleg GYES-en van.

Nevezettet a munkáltató jogellenesen nem léptette elő rendőr századossá, ezért a munkaügyi bírósághoz fordult.

A Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 2010. június 4. napján jogerőssé vált ítéletével kötelezte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjét, hogy tagunkat visszamenőlegesen 2001. január 1. napjától léptesse elő rendőr századossá.

A munkáltató a jogerős ítélet alapján 2010. június 28-án tagunkat előléptette századossá, majd – mivel a visszamenőleges hatály miatt időközben az őrnagyi rendfokozatot is elérte – 2010. augusztus 10. napján – 2009. január 1-jei ! hatállyal – előléptette rendőr őrnaggyá.

Tagunktól a megyei Rendőrfőkapitány Úr az általa hozott előléptető parancs ellenére az időközben elkészült őrnagyi igazolvány átadását saját hatáskörben megtagadta.

Ezt megelőzően a Humánigazgatási Szolgálat Vezetője tagunktól a főhadnagyi igazolványt elkérte – mely kérésnek tagunk szolgálati kötelessége szerint eleget is tett – így rendőrünk szolgálati igazolvány nélkül maradt.

Történt mindez annak ellenére, hogy jogerős bírói ítélet, és főkapitányi parancs rendelkezett tagunk munkáltató általi előléptetési kötelezettségéről.

Tagunk, majd képviseletében eljárva szakszervezetünk 2010. október 1-jén kelt szolgálati panaszt nyújtott be a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjéhez a jogellenesen át nem adott rendőr őrnagyi igazolvány tárgyában, melyet a megyei Rendőrfőkapitány Úr elutasított.

Felterjesztés révén a panaszt az Országos Rendőrfőkapitány Úr megvizsgálta, és annak 2010. december 6. napján helyt adott.

Dr. Hatala József r. altábornagy Úr határozatában kimondta, hogy a munkáltatónak kell gondoskodnia a megfelelő rendfokozatot tartalmazó szolgálati igazolvány megkéréséről, és annak kiadásáról.
A határozat indokolása kifejti továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének ki kellett volna adnia tagunk részére a szolgálati igazolványát, megfelelő jogalap hiányában ugyanis nem jogosult azt visszatartani.

A panasznak helyt adó határozat tartalmáról értesülve tagunk a munkáltatónál érdeklődött az őrnagyi igazolvány átvételéről, azonban számára kitérő választ adtak, szakszervezetünk 2010. december 13-i érdeklődésére a Főkapitány Úr azt a választ adta, hogy az igazolvány kiadására az idén fog sor kerülni.

Még aznap írásban fordultunk a Főkapitány Úrhoz kérve az őrnagyi igazolvány haladéktalan kiadását tagunk részére.
Megjegyezzük, hogy az igazolvány elkészítéséről ekkor már nem kellett a munkáltatónak gondoskodnia, hiszen az már hónapokkal ezelőtt elkészült.

2010. december 14-én tagunk megjelent a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon, ahol némi huzavonát követően végül átadták számára a jogosan kért, és őt már régóta jogosan megillető rendőr őrnagyi igazolványt.

Feltételezhetően a munkavállalója szolgálati igazolvány kiadásának izgalmai elkerülése végett a főkapitány úr az átadás napján szabadságra vonult.

 

 

2010. december 14.

 

 

TMRSZ