300%-os bevetési pótlék irodistáknak?

Szám: Kü.546/2010.

Szám: 30000/5398/2010/BM.

 

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úrnak,

Belügyminisztérium

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

Munkatársaimmal tanulmányoztuk a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet és a Rendőrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló BM rendelet tervezetét.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a Nemzeti Együttműködés Kormányának Belügyminisztériuma ismét egy olyan jogszabálytervezet koordinációját teszi közzé, amelyben az együttműködés látszólagossága – korábban megfogalmazott szakmai véleményeink tükrében – egyértelműen megállapítható.

Az újabban megküldött tervezetről ugyanis, a korábbi, koordinációra bocsátott tervezetekkel összhangban, ismételten megállapítható, hogy szakmaiatlan, koncepciója a Rendőrség szervezetén kívül létrehozott elit egység (továbbiakban: TEK, valamint NVSZ) anyagi kiváltságainak olyan megteremtését vetíti előre, amely a Rendőrség végrehajtói állománya megalázására alkalmas, és a rendőrség szervezetrendszerén belül uralkodó szakmaiatlanság újabb térnyerését eredményezi.

Nem tudjuk ugyanis másnak értékelni azt a tervezetben megfogalmazódó rendelkezést, miszerint irodisták részére 300%-os különleges bevetési pótlék folyósítását írja elő a jogszabály a TEK szervezetében, miközben a Rendőrség szervezetén belül továbbra is csupán 150%-os mértékű bevetési pótlék adható a legnehezebb, legveszélyesebb rendőri feladatokat közvetlenül végrehajtó állománya részére.

A kormányra nézve szégyennek tartjuk, hogy a Rendőrség kb. 2.000 munkavállalója részére – akik csapatszolgálati századok tagjaiként nemzeti ünnepek, sportrendezvények, politikai demonstrációk során – testi épségük közvetlen kockáztatásal és eddig több száz rendőr kórházba kerülésének ténye sem elegendő érv a kormányzatnak arra, hogy ezen munkavállalók részére legalább 150%-os mértékben különleges bevetési pótlék folyósítása megteremtésére történjen intézkedés, vagy belügyminiszteri szakmai javaslat.

Így a 20/1997. (III.19.) BM rendelet 2. számú melléklete a/ pontjának minimálisan szükséges kiegészítése elmaradását – amely nevesítené a megyei és fővárosi csapatszolgálati századok tagjai részére 150%-os különleges bevetési pótlék folyósítását – olyan mulasztásnak tekintjük, amellyel kapcsolatban javasoljuk a tervezet ennek megfelelő felülvizsgálatát és kiegészítését.

Ezzel szemben a tervezet előterjesztésében az viszont szerepel, hogy a Rendőrség szervezetén kívül létrehozott új szervezeti egységek valamennyi hivatásos állományú tagja minimum 150%-os bevetési pótlékban részesül!

Szakmaiatlan, és cinikus is a tervezet azon része, amely a TEK-en belül 450%-os bevetési pótlék folyósítását rendeli el a bevetési tevékenységet nem is végző vezetők számára, valamint az, hogy a nem szakmai szervezeti egységek – jellemzően a pénzügyesek, személyügyesek, hivatalnoki munkát végző irodisták – hivatásos állománya egészen elképesztő módon annak megjegyzése mellett, hogy bevetési tevékenységet ők nem is végeznek – 300%-os bevetési pótlékban részesül!

A fenti tervezet alapján folyósításra kerülő különleges bevetési pótlék forrásigénye számításaink szerint több, mint ha az ország összes megyéje – bevetési pótlékban nem részesülő – csapatszázadai tagjai részére folyósításra kerülne a TEK-nél minimálisan megállapításra kerülő 150%-os bevetési pótlék.

Nem értjük és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a választási kampány során a rendészet megerősítését ígérő kormány a nehéz helyzetben lévő, legnehezebb és legveszélyesebb munkáját végző rendőreit cserben hagyva olyan elit-jellegű, rendőrségen kívüli szervezeti egységeket hoz létre, amelynek még azok a tagjai is 300%-os különleges bevetési pótlékban részesülnek, akik tagjai közterületi rendőri munkát sem eddig, sem ezt követően nem végeznek majd. A különleges bevetési pótlék folyósításának rendeltetése a 140/1996. Korm. Rendelet értelmében az, hogy olyan tevékenységet kompenzál, amely az átlag rendőri munkánál lényegesen veszélyesebb. Ahogy a Korm. Rendelet meghatározza a pótlék funkcióját: „(1) A különleges bevetési pótlék a különlegesen veszélyes szolgálati feladatok ellentételezésére, továbbá e feladatok végrehajtásához szükséges folyamatos intenzív felkészülés ösztönzésére szolgál, kizárólag az ilyen jellegű tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére.

Elfogadhatatlan, hogy egy irodai munkát végző munkavállaló esetében mi az a különlegesen veszélyes szolgálati feladat, amely a pótlék ilyen mértékű folyósítását biztosítja és ezzel szemben a valóban közterületi, valóban rendőrszakmai munkát végző, valóban ilyen veszélyes feladatot közvetlenül ellátó állománytól megtagadja a jogosan járó bevetési pótlék megfizetését. Ez elfogadhatatlan.

Ehhez képest a jellegét és tartalmát is tekintve alacsony szakmai színvonalon megfogalmazott felsorolás szerint, amíg a rendőrség bevetési pótlékra jogosító tevékenységet ellátó tagjai maximum 150%-ban, vagy egyáltalán nem részesülnek pótlékban, addig a TEK kiváltságos állományán belül a jellemzően irodista munkát végző hivatalnokok részére a tervezet 300%-os pótlékot rendel megfizetni. Ez amellett, hogy bérfeszültséget okoz, minden bizonnyal ellenszenvet is kelt azon állomány részében, akik vagy csak 150%-os pótlékot, vagy semmilyen pótlékot nem kapnak, miközben utcai, közterületi és különlegesen veszélyes szolgálati feladatokat végeznek.

Ugyanez a bevetési pótlék folyósítási anomália a Nemzeti Védelmi Szolgálat vonatkozásában is megfogalmazható.

Indokolatlan és szánalmas körülmény egyébként az a tervezetben megfogalmazódó azon elképzelés is, hogy a legmagasabb mértékű bevetési pótlékban a szervezetek azon igazgatói részesülnek, akik műveletekben lényegében ugyanúgy nem vesznek részt, mint a szervezeteik irodistái. Eközben részükre vezetői pótlék is folyósításra kerül a világ legtermészetesebb módján.

Fentiekre figyelemmel a tervezet koncepcióját és a tervezet konkrét rendelkezéseinek átdolgozását, felülvizsgálatát tartjuk indokoltnak. Kérjük, hogy a Rendőrség, a TEK, illetve a Nemzeti Védelmi Szolgálat illetményrendszerén belül a bevetési pótlék mértékét azonos mérőszempontok alapján dolgozza ki a tervezet előkészítője.

Aggályosnak tartjuk, hogy eddigi észrevételeink zömét a Nemzeti Együttműködés Kormánya Belügyminisztériuma továbbra is a formaság és komolytalanság szintjén hagyja figyelmen kívül, és a meghirdetett Kormány programmal ellentétben semmilyen szakmai és jogi észérvet nem fogad el.

Megfontolandónak tartjuk továbbá, hogy a TEK bevetési pótlékban részesülő állományát – a 300%-os pótlékban részesülő irodista állományt is beleértve – a kormány lássa el csapatszolgálati tevékenység ellátását biztosító védőfelszereléssel, és amennyiben a pótlékban nem részesülő rendőri csapatszázadok erősítésre szorulnak, ne idegen országok fegyveres intervenciós erejét hívja be a kormány, hanem a TEK 300%-os bevetési pótlékban részesülő több száz fős irodista állományát rendelje ki az utcára a rendfenntartó erők megerősítésére. Ugyanis ha már az adófizetők pénzét ilyen értelmetlen célokra tapsolja el a tervezet koncepciója szerint a Nemzeti Együttműködés Kormánya, akkor legalább szórakozzon és derüljön a nép a TEK irodista állományának látványában a Panem et Circenses követelményének megfelelve, igazodva a körvonalazódó, alkotmányos jogokat a kormány szerint arányosan korlátozó demokráciánk jellegét hűen bemutatván.

Koordinációs észrevételünket tagságunk tájékoztatása céljából honlapunkon is megjelentetjük.

 

 

Szekszárd, 2010. december 14.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

TMRSZ