Válasz a BRDSZ-nek

és mindegyik munkavállalókat eláruló szakszervezetnek
a Kollektív Szerződéssel kapcsolatos ténykedésüről

 

Tisztelt BRFK “36. alapszervezet” ismeretlen szerző!

 

Megdöbbenéssel olvastuk 2010. november 05-én a honlapjukon megjelent „Eredményes volt a szavazás a BRFK-n” című írást. Először is sajnálattal vettük tudomásul, hogy aki ezt az írást közzé tette , nem adta a nevét és sajnos az írásból egyáltalán nem derül ki, hogy ki is Ő.

Szavazás előtti nap 2010. november 03-án a délutáni órákban, a Bűnügyi Információs Főosztály hivatalos fax-ot kapott a BRFK Hivatalától, melyben tájékoztatták a Főosztályvezetőt, hogy 2010. november 04-én Kollektív Szerződéssel kapcsolatos közalkalmazotti szavazás lesz és kérték a parancsnoktól, hogy biztosítsa a közalkalmazottak részére, hogy a szavazáson részt tudjanak venni . Ekkor értesültünk egyáltalán a KSZ tervezet meglétéről.

Itt most nem részleteznénk azokat a gondolatokat, ami úgy hirtelen megfogalmazódott a Főosztály közalkalmazottainak részéről, de azért egy-kettőt ismertetnénk. A Főosztályon dolgozó közalkalmazottak – 2 fő BRDSZ tag, 1 fő RKDSZ tag, szakszervezetüktől, illetve a szakszervezeti tagsággal nem rendelkező közalkalmazottak, a Közalkalmazotti Tanácstól – semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak arról , hogy a szavazást megelőzően hol tudnak hozzáférni a Kollektív Szerződés Tervezetéhez, hogy annak tartalmát megismerve, érdemben tudjanak szavazni. Itt azért annyiban pontosítanék, RKDSZ tag felhívta 2010. november 03-án az alapszervezetét -előzetes tájékoztatást ő sem kapott -, ahol azt mondták neki, hogy az intranetre felrakták a KSZ tervezetet.

A KSZ áttanulmányozására nem volt elég idő, így Önök valóban áthárították a döntést a közalkalmazottakra, hogy adják-e szavazatukat arra, amit ténylegesen időben meg sem ismerhettek.

Számunkra ez az eljárás kísértetiesen emlékeztet arra a SÖTÉT korszakra, amikor az embereket úgy szavaztatták sorsukat meghatározó dolgokról, hogy azokat akiket érintett meg sem ismerhették, hogy mire is szavaznak. Csak remélni tudjuk, hogy ez a korszak már a múlté.

Szavazás napja 2010. november 04.

A BRDSZ részéről megjelent két fő a Főosztályunkon egy urnával, közölték, hogy miért jöttek.

Idézet BRDSZ honlapról:

Volt közülük egy nagy hangú hölgy aki kiabálva kérdéseket tett fel.

Ez valóban így történt. Volt egy hölgy, aki bátorkodott Önöknek kérdéseket feltenni , mint érdekképviseleti szerv tagjainak, amire sajnos korrekt válaszokat nem kapott.

Idézet a BRDSZ honlapról:

Pl. a közalkalmazott miért nem kapja a ruha pénzt, a hivatásostól miért nem veszik el. A válasz egyébként nem érdekelte. Azt sem tudta, hogy ő is választhatta volna a cafeteriában a ruhapénzt, csak valószínűleg a magas adótartalom miatt nem ezt kérte. De csak mondta a maga butaságait.

Azt szokták mondani, buta kérdésre buta a válasz. Mi a kérdést nem tartjuk butának, egyébiránt úgy gondolom, hogy az érdekképviselet részéről nem ildomos semmilyen jelzőt használni, még ha esetlegesen buta kérdést is tesznek fel neki.

A választ nem minősítjük, azonban FIGYELMÜKBE AJÁNLjUK , hogy ha eddig nem igazán voltak tisztában azzal, hogy született egy ORFK Vezetői Utasítás, mely – a Rendőrség személyi állományának 2010. évi cafeteria juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szól. Ennek az Utasításnak a 3. pontja részletezi, hogy milyen juttatásokat választhat a munkavállaló. Ezek az alábbiak:

a) üdülési csekk
b) melegétkezési utalvány
c) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári, munkáltatói hozzájárulás
d) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás
e) internethasználati-díj hozzájárulás
f) hidegétkezési utalvány
g) ajándék utalvány
h) lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás (a hivatásos állomány számára)

továbbá a BRFK Közgadasági Főosztály 2010. január 27-én küldött egy TÁJÉKOZTATÓ-t – A cafeteria rendszerről és az annak keretében 2010-ben választható juttatások köréről -. Ennek a tájékoztatónak 3. pontjában az alábbi szerepel:

megszűnik köztisztviselők és közalkalmazottak ruhapénze

Tehát a hölgy a fentiek ismeretében tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a ruhapénzt a közalkalmazottaktól elvették, viszont sajnos Önök válaszából az derült ki, hogy fogalmuk sincs, hogy a cafeteri juttatásában szó sincs a ruhapénz választhatóságáról.

Ezek után megkérdőjelezhető , hogy ki kinek milyen érdekét képviseli.

Idézet a BRDSZ honlapról:

A kolleganői mondták, hogy ők látták az intézkedésben.

Az nem derült ki, hogy a kolléganők milyen intézkedésben láttak erre vonatkozó utalást. Nem feltételezzük, hogy ők rossz szándékkal mondták azt, amit mondtak, viszont Önöknek pontosan tudniuk kellett volna, hogy ilyen intézkedés nem létezik.

Idézet a BRDSZ honlapról:

Majd valóban akkor még 2009-ben ígéret volt, ha mindenki elfogadja és aláírja a KSZ-t, akkor jan. 1-ig visszamenőlegesen kifizetésre kerül a soros előrelépés mindenkinek. Ezt követően gazdasági igazgató váltás volt, majd közölték, hogy pénz nincs nem adják meg a visszamenőleges összeget. Koordináció következett, én is írásban kértem, és ragaszkodtam a 2009 januári visszamenőleges kifizetéshez. Majd többszöri egyeztetés után, 2009-ben világossá vált, hogy a munkáltató semmiképpen sem fogja kifizetni, így a többiek érdekében, hogy minél kevesebb ember károsodjon mi elfogadtuk 2009. dec.23-án, hogy csak 2010 évtől érvényesíthető a soros kifizetése.

Tisztelt “36. alapszervezet” ismeretlen szerző!

Arra szeretnénk választ kapni, hogy Önök miért a munkáltató és miért nem a munkavállaló érdekeit képviselik?

Önök gyakorlatilag partnerek voltak abban, hogy azon közalkalmazottak, akik 2009-ben sorosan előreléptek fizetési kategóriában , és az ezzel együtt járó törvény által biztosított illetményüket ne kapják meg. Önök milyen alapon rekesztik ki ezeket a közalkalmazottakat. Jó lett volna ha lemerték volna írni, hogy ez hány főt érint.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy csak a mi Főosztályunkon négyet.

Idézet a BRDSZ honlapjáról:

A TMRSZ-től minden tárgyaláson más vett részt, ezen a dec. 23-ain a Mohácsi Zsigmondné, aki azt mondta semmiképpen nem fogadják el a 2010. évi érvényesítést, mivel neki is 2009-ben járt volna. Őt nem érdekli még ha sok embernek ez miatt várnia is kell. Ő ki akarja kényszeríteni mert neki ez kell. Itt kértük a munkáltatót vizsgálja újra a létszámot, hátha történt változás a reprezentativitásban és a TMRSZ-t kihagyva alá tudjuk irni.

Semmi kivetni való nincs abban, sőt dicséretes, hogy Önökkel ellentétben, a TMRSZ részéről Mohácsi Zsigmondné kitartott azon álláspontja mellett, hogy igenis ki szeretné kényszeríteni a munkáltató részéről a közalkalmazottak részére járó törvénnyel megállapított juttatást.
Ismételten megkérdeznénk: Önök tulajdonképpen kinek az érdekét képviselik? Önök miért nem támogatták a TMRSZ-t, az energiájukat miért arra pazarolták, hogy a TMRSZ-t miképpen tudják kihagyni?

Szeretnénk segíteni a munkájukat az alábbi információval:

A XXI. században élünk. Minden egység rendelkezik telefax készülékkel. Gyorsabb és hatékonyabb a tájékoztatás, amennyiben egy körfaxot küldenek, minthogy BÜFÉK-ben faliújságra tűzdelik ki a Felhívásukat. Gondolom az eszükbe sem jutott, hogy van olyan közalkalmazott, aki azt sem engedheti meg magának , hogy a BÜFÉ-ben étkezzen, mi ismerünk ilyet. Ő is BRDSZ tag.

Ezúton szeretnénk megköszönni Mohácsi Zsigmondné kitartását, küzdelmét , – amit a TMRSZ honlapján is megteszünk – azon közalkalmazottak nevében is, akiket 2009-ben soroltak előre.

 

 

Dr. Molnár Józsefné
Kiripovszky Katalin
Tóthné Éhik Éva
Vargáné Farsang Anikó
közalkalmazottak

 

 

Előzmény: Eredményes volt a szavazás a BRFK-n

 

 

Még egy válasz, mert mi segítünk:

“Érthetetlen a BRDSZ számára, hogy a TMRSZ honlapja szerinti időpontban 2010. november 03-án 04:07 órakor , hogyan alkothatott előre véleményt a következő napon zajló eseményről????? Az általuk említett napon senki nem járt a Nádasdy utcában, így nem is lett volna lehetőség senki elzavarni, mivel a szavazás a következő napon zajlott. Lehet, hogy a TMRSZ képviselője jóslással is foglalkozik?”

Tájékoztatjuk a BRDSZ aggódó képviselőjét, hogy a TMRSZ a tagjait érő folyamatos támadások és vegzálások miatt már régóta azzal IS védi tagjait, hogy az egyes írásokhoz történő hozzászólások ideje nem valós időt mutat. Mert mi védjük tagjainkat. – Szerkesztő