Névkitűző anomália

A TMRSZ-hez eljuttatott dolgozói levél újból megerősíti azt az álláspontunkat, hogy a Rendőrség szervein belül létrehozott ellenőrzési egységek az érdemi munkát nehezítik, akadályozzák, és sok esetben az ellenőrök sincsenek tisztában a vonatkozó előírásokkal. A BRFK vezetője lényegében elismerte a TMRSZ által továbbított jelzés (panasz) jogosságát, de valamilyen homályos, nem megjelölt, számunkra ismeretlen ORFK vezetőjétől származó utasításra hivatkozva azt válaszolták, hogy az ORFK vezetőjének álláspontja szerint a saját maga által kiadott belső normában foglaltakkal ellentétben a névkitűzőt a láthatósági mellényre is ki kell tűzni. Ugyanis tény, hogy egy hatályos ORFK utasítás konkrétan előírja, hogy a névkitűző viselése a láthatósági átvetőn nem kötelező.

Most akkor, ha van rajta az a baj, vagy az a baj, ha nincs?

A helyes megfejtést beküldőknek tiszteletbeli látnoki oklevelet ajándékozunk.

 

1.) Megkeresés a BRFK dolgozóitól:

 

 

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

 

 

Szima Judit főtitkár asszony részére

 

 

S Z E K S Z Á R D

 

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

 

Sajnálatos módon rendőri vezetőink a felelősség alól kibújva az állomány “sanyargatásában” és “terrorizálásában” látják a jövőt. Az új védelmi szolgálatnál érdekes módon az ellenőrzéseik nagy százaléka arra terjed ki, hogy a névkitűző, jelvény a megfelelő helyen legyen.

10 / 2010 . ( OT 6 ) hatályos ORFK utasítás szabályozza a Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési szabályait.

E szabályzat alapján X bekezdés szabályozza Szolgálati azonosító jelvény és a jól láthatósági átvető ( láthatósági mellény ) viselhető rendfokozati jelzés és hímzett azonosító viselésének rendjét.

A bekezdés meghatározza, hogy a mellényen jelvényt, tépőzáras rendfokozati jelzést és hímzett azonosító számot kel viselni a kialakított helyeken.

 

NÉVKITŰZŐT NEM

 

A fenti utasítás 5. melléklet 12 pontja b. bekezdése alapján az egyenruházati öltözetek jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső részének tűzésén.

( zsebfedő a láthatósági mellényen nincs )

Mégis az Ellenőrzési Osztály olyan fényképet küldött szét a parancsnokok és az állomány részére amelyben meghatározzák jogszabálytól eltérően a névkitűző használatát a láthatósági mellényen ill. még az is a probléma, ha valaki a rendszeresített ” gagyi ” névkitűző helyett hímzett a tépőzáron elhelyezhető névkitűzőt használ.

A fenti anomália megszüntetésére és a megfelelő ruházati alap ellátásra, kérem hívják fel a rendőri vezetők figyelmét mert csak azt tudjuk hordani, karbantartani amit megfelelő minőségben megkapunk.

Az elmúlt évek során mint a ruházati normák változása ill. módosulása miatt az állomány részére az alap ruházat nem lett kiosztva, ill. a jogszabályok nem lettek megfelelően korrigálva.

 

 

Tisztelettel

 

 

BRFK dolgozói

 

 

2. levél a BRFK.vezetőjének:

 

 

Szám: Kü.452/2010.

 

 

Dr. Tóth Tamás r. ezredes

rendőrségi tanácsos

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Vezetője részére

 

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Az Ön állományában szolgálatot teljesítő kollegák részéről az elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tisztségviselőihez az alábbi problémával kapcsolatosan, melynek kivizsgálása érdekében kérem az Ön segítségét.

A BRFK Ellenőrzési Osztály részéről a mellékelt kép formájában kiadásra került egy kötelező előírás az egyenruhás állomány öltözékével kapcsolatosan.

Figyelemmel a 10/2010. (OT.6.) ORFK utasítás X. fejezetében foglaltakra azonban megállapítható, hogy a jó láthatósági átvevőn (láthatósági mellény) névkitűző viselése nem kötelező.

Figyelemmel a fenti előírásra valamint arra, hogy az állomány tájékoztatása szerint a mellény jobb oldalára a mágneses névkitűző felszerelése nem lehetséges, ezért kérjük szíves közreműködését annak érdekében, hogy a jogszabályellenes és a gyakorlati szempontokat teljes egészében nélkülöző előírás a BRFK Ellenőrzési Osztály részéről az ORFK utasításban foglaltak szerint megváltoztatásra kerüljön.

Fentieken kívül kérem szíves közbenjárását annak érdekében, hogy a tévesen kiadott előírás alapján az állomány tagjait hátrányos következmények (pl. fegyelmi eljárás) ne érjék!

Kérem, hogy a megtett intézkedésekről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

 

 

Együttműködésében továbbá segítő közreműködésében bízva, az állomány nevében tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

Szekszárd, 2010. október 15.

 

 

BRFK válasz:

 

BRFK válasz

BRFK válasz