Bírósághoz fordulunk

A TMRSZ bírósághoz fordul. Az egyeztetés eredménytelesége okán a munkáltató a munkavállalók felé a parancsokat nem foganatosíthatja addig, míg a bíróság jogerős végzésében nem dönt a vita tárgyában.

 

Egyeztető tárgyalás 2010. november 11.

Tárgy: Szakszervezeti kifogás

 

 

EMLÉKEZTETŐ

 

 

A TMRSZ által 2010. november 10. napján benyújtott szakszervezeti kifogás miatti egyeztető tárgyalásra 2010. november 11. napján 13:30 óra kezdettel a BRFK, (Teve u. 4-6.), V./501. tárgyalójában került sor.

 

TMRSZ részéről jelen voltak:

Szima Judit, TMRSZ Főtitkár

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos

Mohácsi Zsigmondné, TMRSZ Vezetőségi Testületi tag

dr. Takács Edina, TMRSZ jogi ügyvivő

 

BRFK részéről jelen voltak:

Dr. Soós Istvánné r. ezredes, BRFK Hivatalvezető

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője

Pappné Dr. Kovács Judit, BRFK Személyzeti Osztályvezető

 

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony a tárgyalás megnyitását követően ismertette, hogy 2010. november 10. napján benyújtott szakszervezeti kifogás okán kerül az egyeztető tárgyalásra sor, illetőleg az alapkifogás a kollektív jogsérelemre való hivatkozás, miszerint a munkáltató nem tartotta be a Hszt. 30§-ban foglalt szakszervezeteket érintő tájékoztatási kötelezettséget. Erre reagálva hivatalvezető asszony közölte, hogy 2010. október 6. napján megküldésre került egy meghívó a 2010. október 12. napján tartandó a BRFK szervezetének korszerűsítésével kapcsolatos tájékozató értekezletről. A Hszt. nem szabályozza azt, hogy a tájékoztatásnak szóban vagy írásban kell-e megadni.

Szima Judit főtitkárasszony közölte, hogy a TMRSZ ilyen meghívót nem kapott, ezen értekezletről nem volt tudomása. A felmutatott meghívó, amelyen faxértesítő megjelölés található nem fogadható el bizonyítékként, ugyanis az a TMRSZ Központi Irodájába nem érkezett meg.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Az 2010. október 12. napján megtartott értekezletről küldtek-e tájékoztatást a TMRSZ részére?

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Kár vitatni ezt, mivel TMRSZ-t nem érdekelte, mivel nem jelent meg.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: A kérdés azon tényre irányul, hogy volt- e tájékoztatás a munkáltató részéről, eleget tett-e a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének valamilyen módon a BRFK.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: A munkáltató megpróbált eleget tenni, ne feltételezzük, hogy megkülönböztető jelleggel ki akarták hagyni a Szakszervezetünket.

Szima Judit főtitkárasszony: Sajnos ez nem képezheti vita tárgyát, ugyanis többször megtörtént ez az eset. Legutóbb akkor, amikor a BRFK.Vezetőjének előléptetésekor a november 2-ra szóló meghívó 6 nappal később 8-án érkezett a szakszervezethez.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: A tájékoztatási kötelezettség nem merül ki a meghívásban, ha történik egy az állomány nagy részét érintő munkáltatói döntés, akkor arról a Szakszervezetet tájékoztatni kell, ez egy törvényben meghatározott kötelezettség.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: a munkáltató jóhiszemű volt a meghívó elküldésével. Feltételezte hogy az a szakszervezet megkapta, utólag kérhettünk volna az értekezletről tájékoztatás és az iratok megküldését.

Szima Judit főtitkárasszony: Mivel nem volt tudomásunk róla, így nem is kérhettünk.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: A munkáltatót kötelezettség terheli a tájékoztatást illetően, ami nem kérelemhez kötött.

Szima Judit főtitkárasszony: Kérnénk, hogy most akkor szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani a 2010. október 12 napján tartott értekezletről készült jegyzőkönyvet.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Adjanak be írásos kérelmet, annak függvényében meg fogjuk küldeni.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Szakszervezti kifogásunkban megjelöltük, hogy kértük a jelen tárgyban keletkezett és megelőző iratok megküldését. Az egyeztető tárgyalásnak alapvetően a kellő tájékoztatás megadása lenne a célja.

Többször elhangzott BRFK részéről, hogy csak írásos kérelem függvényében adják ki, amelyet a TMRSZ a helyszínen megírt és átadott a BRFK képviselőinek. Majd a TMRSZ részére átadásra került a 2010. október 12. napján megtartott értekezleti jegyzőkönyv, az értekezletre való meghívó.

Szima Judit főtitkárasszony: A kifogásunk benyújtását követően azonnali hatályú felfüggesztés a kifogásolt intézkedéssel kapcsolatosan történt-e? Kérem nyilatkozzék, igen vagy nem.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: a többször megismételt kérdésre érdemben választ nem ad.

Szima Judit főtitkárasszony: Önök ma kinek a felhatalmazása alapján vannak jelen, nyilatkozataikat kinek a felhatalmazása alapján és nevében teszik meg?

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Miért kellene ezt igazolni?

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Az állományilletékes parancsnok jogköre az egyeztető tárgyalás lefolytatása, Tekintettel arra, hogy Főkapitány Úr nincs jelen, akkor meghatalmazással képviseltetheti magát. Ha leadta a Főkapitány Úr ezt a jogkörét akkor igazolni kell, hogy kinek.

Szima Judit főtitkárasszony: Hivatalból kellett volna tájékoztatni a jogkör átadásáról, miért nem vette a fáradságot, hogy közölje a szakszervezettel, hogy milyen okból nem vesz részt a tárgyaláson. Ismételten kérdezem, hogy miért nem tettek azonnali hatályú intézkedést az felfüggesztésről?

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Először arra irányul a kérdés, hogy mi ellen nyújtották be a kifogást.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Kifogás tárgya eljárásjogi szempontból irreleváns, ugyanis a Hszt. kötelező jelleggel mondja ki, hogy a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetőleg a végrehajtását fel kell függeszteni.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: A tájékoztatás elmaradása miatt a szakszervezet kifogást nem nyújthatott volna be, ugyanis a tájékoztatási kötelezettségének a meghívó megküldésével a BRFK eleget tett, átszervezés nem történt, a Külképviseleti és Objektumvédelmi Osztály (KOVO) állományának szervezeti „korszerűsítés” tárgyában tartott tájékoztató, azért ilyen formában történtek, hogy az állománnyal el tudjanak beszélgetni, és ha kérdésük lenne azt szintén fel tudjuk tüntetni a jegyzőkönyvekben, mivel ott olyan technikai felszerelést biztosítottak, amellyel ez megvalósítható. Ennek a tájékoztatásnak a formája postai levél formátumban is megtörténhetett volna.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Nem ilyen formátumban történt, tehát ez irreleváns. Szeretnénk kérni ezen jegyzőkönyvekből egy anonimizált példányt.

Mohácsi Zsigmondné, TMRSZ Vezetőségi Testületi tag: A jegyzőkönyvekben semmilyen formátumban nem történt módosítás az állománnyal kész jegyzőkönyveket vetettek át.

Dr. Takács Edina TMRSZ jogi ügyvivő: A mai napon mikor a személyzeti beszélgetésen részt vettem, a Humán Igazgatási Szolgálat munkatársával folytatott beszélgetésem jegyzőkönyvezését kértem, melyre az a válasz érkezett, hogy erre nincs meg a megfelelő technikai felszerelés, és a kézzel írott jegyzőkönyvemet sem hajlandó aláírni.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: Az érintett szervezeti korszerűsítés a Közrendvédelmi Főosztály alárendeltségében működő Objektumvédelmi- és Őrszolgálati Osztály megnevezése Őrszolgálati osztályra módosul. A Metró- és Vasútbiztonsági Osztály, valamint a Kutyás Alosztály megszűnik és a Bevetési Főosztály alárendeltségébe integrálódik. A KOVO a Bevetési Osztály szervezetéből a Közrendvédelmi Főosztály alárendeltségébe kerül átcsoportosításra. A KOVO-soknak eddig juttatott különleges bevetési pótlék a jövőben illetmény-eltérítés illetve illetmény-kiegészítés címen munkabérükben feltüntetésre egészen odáig amíg ezt a beosztást ellátják.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Tehát aki a jövőben a Közrendvédelmi Főosztályra újonnan érkezik az ilyen illetmény-eltérítést illetve illetménykiegészítést nem kap? Illetve hogy alakul a jövőben a KOVO-sokat érintően a fizetés-emelés?

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: A jövőben az újonnan érkező állománytagoknak nem jár.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Ha jól értelmezem, az illetmény-beállás a KOVO-soknak a beosztási illetmény 137 %-ra ugrik a beépített illetmény-eltérítés és kiegészítésnek köszönhetően, tehát ha egy 20%-os béremelést foganatosít a BRFK, akkor nem kapnak béremelést a 100%-ot meghaladó illetménybeállás miatt. Az újonnan érkező tagoknak nem fog járni a kérdéses illetményeltérítés és kiegészítés, míg egyes állománytagoknak igen ez bérfeszültségeket fog szülni.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: Az erről való tájékoztatás a jegyzőkönyvben szerepel.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Megközelítőleg az állománytábla szerint ez hány főt érint?

Pappné Dr. Kovács Judit, BRFK Személyzeti Osztályvezető: Megközelítőleg nem tudjuk megmondani, a mai napon tartandó BRÉF ülésen fogunk ezzel kapcsolatban nyilatkozni.

Szima Judit főtitkárasszony: Szakszervezeti elfoglaltságaink miatt a BRÉF ülésen a főtitkár személyes megjelenése nem lehetséges, ezért kérem jelen tárgyaláson az erről való írásos tájékoztatást.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Egyértelművé vált, hogy ezen intézkedésekkel a bérek megkurtítása folyik, és hogy a nyereség a két létszám közti különbség.

Pappné Dr. Kovács Judit, BRFK Személyzeti Osztályvezető: Tévesen számol, ezen intézkedés által nyereség nem keletkezik.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Kérem nyilatkozzanak, hogy a BRFK 2010-es költségvetési tervezetében a KOVO-sok után hogyan igényelték a különleges bevetési pótlékot, illetőleg a 2011-es költségvetési tervezet meghatározása során a régi vagy már az új, korszerűsített állománytábla alapján került-e sor? A korszerűsítést pénzügyi szempontból ki vizsgálta felül, ez előnnyel vagy hátránnyal jár-e? Illetőleg ezen előterjesztést ki nyújtotta be, és ki hagyta jóvá?

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Pénzügyi szempontból igen, megvizsgáltuk, de csak a tárgyban, hogy plusz kiadással jár-e. A BRFK főkapitánya előterjesztése alapján és az ORFK jóváhagyásával történt a korszerűsítés.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Kérnénk az előterjesztés és a jóváhagyás rendelkezésünkre bocsátását, valamint az előterjesztésnek van-e olyan része, hogy a szervezeti korszerűsítés bérmegtakarítással jár-e és azt mire használják fel?

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Az előterjesztésnek nincs ilyen része. A BRFK nem azért foganatosítja az átszervezést, hogy bérmegtakarítás legyen. Jelenleg nem áll módunkban az előterjesztés és annak jóváhagyása, megvizsgáljuk, hogy kiadhatjuk-e ezen dokumentumokat.

Szima Judit főtitkárasszony: Milyen számon hagyta ezt jóvá az ORFK?

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: 60/22/2010. ált. számon hagyta jóvá az ORFK vezető.

Dr. Szabó Csaba a tárgyalóterembe való visszaérkezését követően átadta a TMRSZ- nek a kért számadatokat, melyet Pappné dr. Kovácsné Judit ismertetett. A KOVO-tól 196 fő plusz 2 közalkalmazott megy a Bevetési Osztályhoz és Metró- és Vasútbiztonsági Osztálytól 98 fő, míg a Kutyás Alosztály részére 6 státuszt biztosítanak, ezek rendszeresített státuszok.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Az előterjesztés a korszerűsítésről 2010. szeptember 20. napján kelt, a visszaigazolás az ORFK-tól október 6. napján érkezett.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Október 6. napjától november 10. napjáig miért nem tájékoztatták a szakszervezeteket a szervezett korszerűsítésről? A jövőre nézve, mivel az előzetes tájékoztatás nem volt meg, valószínűsíthető, hogy az egyeztető tárgyalás nem lesz eredményes, az új állományparancsok elkészítését a törvény értelmében fel kell függeszteni, és az egyedi eseteket megvizsgálva, hogy keletkezett-e joghátrány, annak tekintetében a szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Arra reagálva, hogy az egyeztetés nem lesz eredményes, felkért arra minket, hogy terjesszük elő kérésünket, hogy mit szeretnénk, nem egyértelmű számára, hogy milyen jogsérelem keletkezett.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: A szervezeti korszerűsítés bér-megtakarítási célzattal történt, az illetmény eltérítés és kiegészítés 137%-os illetménybeállást eredményezett, így a KOVO állományába tartozók a jövőbeni illetményemelésekben nem fognak részesülni. Az egyéni jogsérelem feltéve de nem megengedve, hogy a szakszervezetnek erről tájékoztatást kellett volna kapni.

Továbbra is aggályosnak látjuk és kérdésként merül fel, hogy a 2011 évi költségvetés-tervezetbe a különleges bevetési pótlék melyik állománytábla szerint került igénylésre.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: Erre a kérdésre sajnos nem tudok pontos választ adni, de mivel gyanítható, hogy az előirányzat szeptember környékén lett leadva, míg a régi állománytábla szerinti, de nem tudok konkrét választ adni.

Szima Judit főtitkárasszony: A KOVO-s állomány részére beosztás változásával marad-e az illetményeltérítés és kiegészítés.

Dr. Soós Istvánné r. ezredes BRFK Hivatalvezető Asszony: Más beosztás esetén már nem jár.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Tekintve, hogy ilyen nagy horderejű munkáltatói intézkedésről a szakszervezet felé a BRFK a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az egyeztetés nem tekinthető eredményesnek.

Szima Judit főtitkárasszony: Kérjük a törvényben foglalt azonnali hatályú felfüggesztés felől intézkedjenek. Ez a munkáltatói intézkedés nem korszerűsítésnek, hanem átszervezésnek minősül.

Dr. Szabó Csaba, BRFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetője: Továbbra is vitatjuk, hogy jogellenes munkáltatói intézkedés történt.

Dr. Baracz Vilmos, TMRSZ vezető jogtanácsos: Ilyen nagy volumenű korszerűsítésnél az írásos előterjesztés, valamint az értekezletről való jegyzőkönyv megküldése a szakszervezetekkel való együttműködés keretében a munkáltató kötelessége lett volna, eleget téve a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének.

Ezután a felek részéről megállapítást nyert, hogy az egyeztető tárgyalás eredménytelenült zárult.

Az egyeztető tárgyalás befejezve 14:50.

 

 

TMRSZ