Újabb pernyertesség – Baranya megye

A csapaterős tevékenységet végző pécsi kollégák ügyében.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Pécsi Rendőrkapitányság állományában járőr, járőrvezető valamint körzeti megbízott beosztásban dolgozó tagjaink képviseletében eljárva 2009. szeptember 9-én szolgálati panaszt nyújtottunk be a Pécsi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, amelyben a panaszosok csapatszolgálati tevékenyégének ellentételezéseként különleges bevetési pótlék, illetve vagylagosan a Hszt. 50. §-a alapján megbízási díj megfizetését kértük a 3 éves elévülési időn belül.

A szolgálati panasz első-, majd másodfokon történt elutasítását követően keresettel fordultunk a Pécsi Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító határozat hatályon kívül helyezését valamint a jogerős ítélet meghozataláig terjedően alperes kötelezését kértük a szolgálati panaszban érvényesített igény és annak késedelmi kamata megfizetésére.

A felperesek a perben a kereseti követelésüket akként módosították, hogy a megbízási díj jogcímen érvényesített igényüket a csapatszolgálati berendelésekről készített alperesi kimutatás alapján a csapatszolgálattal érintett hónapokra az illetményalap 50 %-ának megfelelő összegben és annak kamataiban határozták meg.

A perben eljárt bíróság alperesi kimutatással kapcsolatosan arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felperesek kizárólag azon berendelések esetén jogosultak a megbízási díjra, amelyek során a Készenléti Rendőrség állományával együtt láttak el csapatszolgálatot, illetőleg a Készenléti Rendőrség feladataival azonos biztosítási feladatokat végeztek, beleértve a készenléti szolgálatot is. Erre tekintettel valamennyi hónapra, amikor a felperesek a fenti tevékenységeket látták el, az illetményalap 50 % -ának megfelelő mértékű megbízási díjat állapított meg a felperesek részére.

Az ítélet nem jogerős.

 

Dr. Gruber Andrea - TMRSZ

Ügyintéző: dr. Gruber Andrea