Vörösiszap – kárelhárításban dolgozók védelme

A Készenléti Rendőrség parancsnokához fordultunk, sürgős – a kárelhárításban részt vevő kollégák egészségének védelme okán – intézkedés érdekében a helyszínen dolgozó kollégák jelezései alapján. A levelünk az alábbiakban olvasható.

Szám:Kü 500/2010.

 

 

Sürgős, azonnali intézkedést igényel!

 

 

Készenléti Rendőrség

 

P a r a n c s n o k a
részére

 

 

BUDAPEST

 

 

 

Tisztelt Parancsnok Úr!

 

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az irányítása alá tartozó szervezeti egység egy századát, illetve folyamatos váltással századait a Veszprém megyében történt események miatt a „Vörösiszap” szerencsétlenség helyszínére vezényeltek.

A megyében veszélyhelyzet kihirdetésére is sor került, a katonaság, illetve a katasztrófavédelem nagy erőkkel folytatja a veszélyeztetett területek mentesítését. Mind a híradásokból, mind a szakértői nyilatkozatokból megállapítható, hogy a szennyeződés, főleg, ha kiszárad, és por alakúvá válik, úgynevezett respirábilis (belélegezhető) lesz, tüdőgyulladást, szilikózist okozhat, illetve nagyobb mennyiségben rákkeltő hatású.

A helyszínen lévő kollégák közül többen is jelezték, hogy fémes „vasízt” éreztek szájukban, ezért védőmaszkot kértek, de a parancsnokok közölték velük, hogy nem engedélyezik a viselést, mivel „nem illik” az egyenruházathoz. Ezt követően több beosztott sérelmezte ezt, így rövid időt követően mégis felvehették a maszkot.

Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartjuk az érintett vezetők magatartását, hiszen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Büntetőeljárásról szóló 1978. évi IV. törvény is több – a beosztotti állomány egészségének megőrzésével, életének megóvásával kapcsolatos – kötelezettséget ír elő, ennek ellenére a „csak azért se” óvodás gyakorlatot követve nem engedélyezik a szükséges és indokolt védőfelszerelés használatát.

Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosa általános helyettesének 2004. évben írt jelentése is azt tartalmazta, hogy a védőeszközökkel kapcsolatos felvetett és feltárt problémák alkotmányos jogokat sértenek.

Felhívnánk tisztelt figyelmét, hogy az Mvt. alapján a munkavállalók súlyos veszélyeztetésének minősül az, ha nem biztosítják, vagy nem engedélyezik számukra a megfelelő védőeszköz használatát.

Felhívnánk a figyelmét, hogy egy belső norma – mint az öltözködési szabályzat – nem állhat magasabb helyen a végrehajtási sorrendben egy törvénynél, illetve jogszabálynál.

Arra is felhívnánk a figyelmét, hogy a jelen helyzetben az állománynak vegyvédelmi ruhában (szigetelő típusú, úgynevezett nehéz ruhában), hadi szűrővel (aktív szénszűrős) ellátott PV keretálarcban kell a szolgálatot ellátnia, nem pedig egyenruhában. A hadi szűrők esetében fontos megjegyezni, hogy csak 8 óráig nyújt megfelelő védelmet, utána cserélni kell.

A leírtak alapján soron kívül kérjük intézkedését, azaz a veszélyes helyen dolgozókat azonnal lássák el megfelelő védőruházattal.

Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a szájban érzett „fémes íz” nehézfém mérgezés egyik tünete is lehet, ezért a veszélyelhárítási feladatokat ellátó személyek azonnali orvosi vizsgálatát (kiemelten labor) is el kell végezni.

Tájékoztatjuk, hogy levelünket az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének is megküldtük.

 

 

Szekszárd, 2010. október 6.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
főtitkár