Meg sem kapták, előző nap még is döntöttek! Hogyan?

Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa
Még meg sem kapta a TMRSZ által hivatalosan megküldött beadványt,
de már a megérkezése előtti napon döntöttek!

 

Annak ellenére, hogy egy kizárási indítványt csak augusztus 24-én küldött tovább a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiuma döntéshozatal céljából, a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa már jóval korábban, július 26-án döntött a kizárással kapcsolatban, oly módon, hogy a Fővárosi Bíróság arról tájékoztatta a TMRSZ-t, hogy levelünk 2010.07.27-én érkezett be hozzájuk. Ehhez egyszerűen nincs mit fűzni annyira nonszensz, mindenesetre a helyzet nagyon is tanulságos és elgondolkodtató. Mindenki maga vonja le a következtetést…

 

 

Fővárosi Bíróság Elnökének

valamint

Fővárosi Bíróság

Katonai Tanácsa

 

Budapest

 

 

Tisztelt Cím!

 

 

Alulírott Szima Judit a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkáraként, a szervezet törvényes képviselőjeként (székhely: Szekszárd, 7100 Tanya u. 4.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 262/A. § (1) bekezdése alapján B.XX.299/2010. számú ügyben az alábbi

 

k i f o g á s t

 

terjesztem elő.

 

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a 2010. július 12-én kelt Kbny. IV.33/2010/2. számú végzésével a Katonai Főügyészség Bf.V.244/201. számú határozata elleni panaszt elutasító határozattal szemben előterjesztett felülbírálati indítványt elutasította.

Ezt követően 2010. július 23. napján kizárási indítványt terjesztettem elő a felülbírálati indítványt hozó Dr. Tóth Szabolcs hb. szds. úr ellen, aki álláspontom szerint teljes mértékben elfogult mind személyem, mind az általam vezetett szakszervezettel szemben.

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa, Dr. Kovács Sándor hb. dandártábornok, kollégiumvezető helyettes a 2010. július 26-án kelt I.Gy.163/2010. számú levelében arról tájékoztatott, hogy a sérelmezett határozat jogerős, így befejezett ügyben kizárási indítvány előterjesztésének nincs helye.

Azonban a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumvezető nevében Dr. Frech Ágnes a 2010. augusztus 24-én kelt 2010.EI.X.A.235/2-II. számú levelében arról tájékoztatott, hogy a 2010.07.23-i dátumozásu levelünk 2010.07. 27. napján érkezett hozzájuk, melyet az elfogultság tárgyában beadott beadványomat döntéshozatal céljából megküldte a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsának.

A fentiekből levezethető, hogy annak ellenére, hogy beadványomat csak augusztus 24-én küldték tovább döntéshozatal céljából, Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa már jóval korábban,- amikor még a Fővárosi Bíróságra még meg sem érkezett a levelünk– a Fővárosi Bíróságra történő megérkezés előtti napon 2010. 07.26-án elbírálta a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa, döntöttek a kizárási indítványommal kapcsolatban.

Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy ez miképpen fordulhatott elő, ezt hogyan csinálták?

Továbbá az eljárás elhúzódása miatt kifogást jelentek be, mert a 2010. július 23-án kelt kizárási indítványom tekintetében a mai napig egyértelmű válasz nem érkezett, ennek eredményeképpen indokolatlan jogsérelmet okoztak.

Hivatkozom a Legfelsőbb Bíróság BH2008.212 számú eseti döntésére, melyben foglaltak szerint az alaptalan büntetőeljárás sérti az emberi méltóságot, becsületet, jóhírnevet és az ún. általános személyiségi jog kategóriájába tartozó jogterületet. Nyilvánvaló, hogy a jogsértő büntetőeljárás az egyén számára súlyos fizikai és lelki terhet jelent a konkrét életviszonyaitól függően. A Legfelsőbb Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a jogellenes büntetőeljárás sérti az Alkotmány, valamint a Ptk. 76. §-a által védett, emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogot. Nem kétséges ugyanis, hogy büntetőeljárás megindítása és lefolytatása súlyos beavatkozás az érintett személyi életébe, társadalmi megítélését, a róla kialakított véleményt hátrányosan befolyásolja. Az eljárás ténye jelentős lelki terhet ró az érintettre, függetlenül attól, hogy a környezete avagy a szélesebb nyilvánosság előtt mennyire válik ismertté.

Álláspontom szerint a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete székhelyén tartott házkutatás elleni panaszom elbírálására kihatással volt a kizárási indítványomban megjelölt személy, akinek véleményem szerint önként kellett volna bejelentenie az elfogultságot, ezért az ilyen körülmények között hozott végzést hatályon kívül kell helyezni.

Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa I.Gy.163/2010. számú levelében foglalt megjegyzéssel ellentétben a kizárási indítványt a Be. 23. § (2) bekezdésének megfelelő személy terjesztette elő.

 

 

Szekszárd, 2010. szeptember 30.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Főtitkár

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06