Salátatörvény módosítás – Előre lemutyizva?

Levélben fordultunk ismételten Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz a salátatörvény-tervezet kapcsán. Kiemelten azért, mert a legnagyobb szakszervezetet ismételten kihagyják a tervezet egyeztetéseiből, illetve nem veszik figyelembe javaslatainkat.

Előzmény:
Közlemény – 2010.09.02.
Belügyminiszteri levél kontra TMRSZ válasz
Salátatörvény-tervezet – TMRSZ javaslatok és vélemény
A Miniszterelnök Úr nem jön, a Lázár levél meg eltűnt.
Salátatörvény-tervezet 3. – Aggasztó koncepció (2010.09.23.)

Az alábbiakban a levelünk olvasható:

Szám: Kü-396-5/2010.

 

 

 

Dr. Pintér Sándor Miniszter Úrnak!

 

 

B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

 

 

Tárgy: egyes rendészeti „Saláta tv. „
újabb módosításai
az ATM/3175/2010. számú kormány-előterjesztés tervezetének
4. koordinációja

 

 

B U D A P E S T

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkáraként – mint a Rendőrség legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet törvényes képviselője – ezúton tájékoztatom Belügyminiszter Urat, hogy a SZÉF Munkavállalói oldalának ügyrendjét korábban sem fogadtuk el és különösképpen nem is nyilvánítunk részvétet az érintett szakszervezetek irányába, hogy a SZÉF Munkavállalói oldala – mint az érdekegyeztető fórumokon a munkavállalókat képviselni akaró „agyonülésező társaság” – a továbbiakban nem működik.

Felhívom Miniszter Úr figyelmét arra, hogy korábbi észrevételeinket mind az Rtv. tervezett módosítása, mind a Hszt. tervezett módosítása kapcsán fenntartjuk és kérjük azok figyelembe vételét.

A Demonstrációs Bizottság felállítása nevű újabb érdekvédelmi trükk, és az ennek nyomán a SZÉF Munkavállalói oldali többségi döntés, amelyről Kónya Péter leköszönő SZÉF Elnök 2010. szeptember 27-én tájékoztatta Miniszter Urat, álláspontunk szerint nem ad felhatalmazást a Kormány részére annak, hogy az ún. salátatörvény-tervezettel kapcsolatos érdekegyeztetés megtörtént.

A Megbízhatósági ellenőrzés intézményének bevezetése ellen a leghatározottabban tiltakozunk.

Értetlenül állunk Kónya Péter leköszönő elnök azon tájékoztatása előtt, miszerint – idézve szó szerint –

„Többségi szavazással a SZÉF Munkavállalói Oldala a(z) –Kormány elé kerülő – egyéb rendvédelmi törvények módosítására vonatkozó törvénycsomag-javaslatot elfogadta.”.

Legjobb információink szerint ilyen többségi döntés nem született, hiszen a Demonstrációs Bizottság megalakítását követően a legutóbb megküldött 3. koordináció tervezetként részünkre megküldött és a SZÉF Munkavállalói Oldalának egységes álláspontja szerint „elfogadhatatlan” tervezeten a BM – mint előterjesztő – semmit nem változtatott, illetve érdemi módosítást nem eszközölt rajta.

Korábbi észrevételeinket továbbra is fenntartjuk. Álláspontunk szerint a SZÉF Munkavállalói Oldalának – amelyben tűzoltók, vámosok, katonák, katasztrófa-védelmis, és büntetés-végrehajtási szakszervezetek vesznek részt – nincs lehetőségük „többségi szavazással” a Rendőrségről szóló törvény olyan irányú módosítási szándékával kapcsolatban szavazni, amelynek értelmében köztörvényes bűncselekmények elkövetésének módszerével ellenőrzik a rendőrség hivatásos állományú tagjainak a megbízhatóságát.

Jelen levelemmel egyidejűleg nyílt színvallást kérek a rendőrségen belül működő szakszervezetek részéről, hogy a „3. fordulós” salátatörvény-tervezetével” kapcsolatban miért vannak csendben, miért hagyják szó nélkül Kónya Péter leköszönő elnök tájékoztatásának azon érdemi részét, miszerint az RKDSZ, RVE, FRSZ, BRDSZ szó nélkül hagyja, hogy a salátatörvény-tervezete a Kormány elé terjesztésre alkalmas.

A munkavállalók, alapvető emberi jogainak korlátozása, az államilag intézményesíteni kívánt törvények felett állóság intézményesítése jogállamban elfogadhatatlan, attól idegen.

Az FRSZ, BRDSZ, RVE, RKDSZ véleményének ismerete nélkül már most leszögezem, hogy ezen szakszervezetek – a rendőrség szervezetén kívüli szakszervezetek pedig pláne – nem rendelkeznek arra felhatalmazással, hogy szerzett jogról, illetve alapvető emberi jogaikról mondjanak le a kormányzat óhajának újból megfelelve.

Rendkívül aggályosnak tartjuk azt az információt, miszerint dr. Bárdos Judit arról tájékoztatta a SZÉF Munkavállalói oldalának résztvevőit, hogy ha az érdekképviseletek nem fogadják el a kormány koncepcióját tükröző salátatörvény-tervezetet, akkor az önkormányzati választásokat követően „a Pintér szétveri a szakszervezeteket”.

Elképzelhetetlennek tartjuk a magunk részéről ezt a fenyegetést, azonban mivel ezt a Demonstrációs Bizottság vezetője, dr. Bárdos Judit állítólag „tolmácsolta”, mint jövőbeli kilátást arra nézve, ha a szakszervezetek nem fogadják el a tervezetet, mindenképpen megkérdezzük ezúton Belügyminiszter Urat, hogy dr. Bárdos Judit asszony ezen tájékoztatása megfelel-e a valóságnak.

Tehát arra kérünk választ, hogy Belügyminiszter Úr kilátásba helyezte-e, hogy ha szakszervezetek „akadékoskodnak”, akkor az önkormányzati választásokat követően azon lesz, hogy 2010. decemberéig szétverje a szakszervezeteket.

Akármelyik információ is a valós, mindenképpen aggályos, hogy vagy olyan belügyminisztere van ma a kormánynak amely ilyen színvonalon fenyegetőzik, vagy pedig az érdekképviseletek szószólója állít valótlanságot. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos kétségeket egyértelmű és nyílt válasszal tegye világossá.

Az újabb demonstrációs színjáték és az annak vezetőjeként újfent tetszelgő BRDSZ vezetőség ugyanis ismét, (sokadszor) becsapja a munkavállalókat, számunkra eddig ismeretlen okból, vagy érdektől vezérelve. Az a BRDSZ, amely eddig tele szájjal harsogta, hogy demonstrálni fog, ha a Kormány megszünteti a SZÉF-et, és a megbízhatósági intézményt vezeti be, most egyszerre csak elhallgatott a Miniszter Úrral szeptember 25-én „zárt ajtók mögött” folytatott „szakértői egyeztetést” követően.

Kérjük Miniszter Urat, nyilatkozzon újra a tekintetben is, mi történt a zárt ajtók mögött a dr. Bárdos Judit asszonnyal folytatott „szakértőinek” mondott tárgyaláson.

Ennek az eredménye a fentiek szerint ugyanis az, hogy a SZÉF munkavállalói oldal „többséginek” mondott szavazással elfogadta a kormány szándékát szőröstül-bőröstül.

Mit ajánlott ezért az elfogadásért cserébe a Belügyminisztérium, vagy a Kormány?

A salátatörvény-tervezet ugyanis már megküldésre sem került a részünkre, tehát úgy tűnik, hogy a színfalak mögött a Bárdos Judit vezette munkavállalói oldal már megint „sikeres” megállapodást ütött nyélbe, csak éppen ennek részletei nem ismertek előttünk, és ennek folyománya, hogy az előzőleg megküldött salátatörvény-tervezet kerül beterjesztésre.

A salátatörvény-tervezet ugyanis – az elfogadhatatlan szándékokkal együtt – jottányit sem változott, hiszen nem került megküldésre részünkre. Csak azt hallottuk, hogy a SZÉF helyett lesz egy RÉF nevű egyeztetői fórum, amelynek apropóján eddig kénytelenek vagyunk levonni azt a következtetést, hogy ha a munkavállalói oldal többségi ülése elfogadta a salátatörvény-tervezetet, akkor Bárdos asszonyék egész harcossága csupán üres hőbörgés volt, saját pozícióik megerősítése céljából, amelyet el is értek a fentiekben idézett Kónya levélből kitűnően.

Kérem Miniszter Urat, tájékoztassa a közvéleményt arról is, hogy a RÉF létrehozásának ígéretén kívül milyen más kedvezményt ígért be a szakszervezeti vezetőknek azért, hogy ők felhatalmazva érezzék magukat arra, hogy a szégyenteljesnek minősíthető salátatörvény-tervezetét elfogadják.

Az elmúlt 8 év kormányzása idején a rendőrök jogainak csorbítása, a járandóságok folyamatos elvonása mögött valamennyi esetben olyan mutyi megállapodások kerültek napvilágra a későbbiekben, amelyet úgy lehetett értékelni, hogy a munkavállalói jogokat az említett sárga szakszervezetek kilóra eladták.

Megdöbbentő, hogy ezzel a régi, „elvtársi” koreográfiával ezek a sárga szakszervezetek saját kicsinyes érdekeiket továbbra is érvényre tudják juttatni a jelenlegi kormányzattal szemben, és közben elveszik a munkavállalók valódi érdekvédelmének fontossága. Elkeserítőnek tartjuk, hogy a Belügyminisztérium az eddigi véleményeinket nem hajlandó figyelembe venni, ehelyett zárt ajtók mögött pusmognak olyan érdekvédőkkel akiket a rendőrség munkavállalóinak a jelentős része olyan álképviselőnek tekint, akivel a BM-nek szóba sem kellene állnia, mivel nem bizonyított, hogy a reprezentativitás kritériumának egyáltalán megfelelnek-e.

Kónya Péter most látszólag bedobta a törölközőt, de nem lennénk meglepődve, ha napokon belül – a kormányzat hálájának jeléül, hogy a fenti levelét megírta – felelős kormányzati közfunkciót kapna.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kéri, követeli, hogy a salátatörvény-tervezetéből az általunk sérelmezett megbízhatósági ellenőrzés intézménye létrehozásának szándéka kikerüljön!

A jelen tervezet azt sem tartalmazza, hogy a közpénztolvajlásból luxus életvitelt biztosító egyes országgyűlési képviselők megbízhatósági ellenőrzése intézményének létrehozására kerüljön sor. A jelenlegi tervezet továbbra is bűnözőkként kezeli a rendőröket és a törvényhozó politikusokról feltételezi, hogy valamennyien ma született ártatlan bárányok, miközben jelenleg is több országgyűlési képviselő ellen folyik bűnvádi eljárás közpénzek elsíbolása (lopás, sikkasztás, csalás, bűnszervezetben, és egyéb gusztustalanságok) miatt.

Arról sem kaptunk érdemi tájékoztatást, hogy ha a BM a közszférában szükségesnek tartja a megbízhatóság ellenőrzését, miért nem kívánja kiterjeszteni a megbízhatóságot arra, hogy az országgyűlési képviselők rendelkeznek-e más állam állampolgárságával is. A jelenlegi salátatörvény-tervezetének az a koncepciója ugyanis, amely lehetetlenné tudja tenni a tisztességes magyar rendőrök munkavégzését olyan aggasztó törekvés, amelyet a hozzánk civil személyek részéről érkező vélemények, észrevételek jelentős része úgy értékelt, hogy az általuk „hazaáruló elit”-nek aposztrofált döntéshozatalban résztvevők tovább bontják az állam egyik legfontosabb alappillérét, a rendészetet.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a rendészet szétverését törvényi szintre emelt büntetlenség útján, bűncselekmények sorának elkövetésével, köztörvényes bűnelkövetőkkel kívánja az állam végrehajtói szervezete kezdeményezni és azt a többségi kormányfrakció elfogadja. Ez a törvénytervezet oly mértékben jog- és államellenes elképzeléseket tartalmaz, amelyet tisztességes, hazaszerető, magyar politikus be sem terjeszt a Kormány elé, és tisztességes, hazaszerető kormány be sem terjeszt az Országgyűlés elé, és tisztességes, hazaszerető országgyűlési képviselő meg sem szavaz.

Amennyiben mégis ennek az ellenkezője valósulna meg, az üzenet lesz minden tisztességes, hazaszerető magyar ember és magyar rendőr számára.

Bízunk abban, hogy a BM felülvizsgálja eddigi koncepcióját és a megbízhatósági ellenőrzést nem a rendészet szétverésére használja fel, nem hoz létre állami hivatalt annak érdekében, hogy ott köztörvényes bűnelkövetők sokasága részesüljön a magyar adófizető állampolgárok által megtermelt forrásokból.

Eddig csak azt tapasztaltuk, hogy egyes ügyészek sorozatosan bűncselekményeket valósítanak meg a TMRSZ sérelmére már most büntetlenséget élvezve, és törvények felett állva, de a jelenlegi folyamatokat észlelve egyáltalán nem tartjuk ma már kizártnak azt a kormányzati szándékot, hogy a tisztességes magyar rendőröket azért provokálják, azért rúgják ki sorban méltatlansági döntésekkel, hogy helyet csináljanak olyan rendfenntartóknak, akik adott esetben nem is, vagy nem csak magyar állampolgárok.

Elképesztő és abszurd, hogy a Magyar Hon több évszázados, vérrel, verejtékkel megszerzett és megvédett magyar földjén maholnap idegen államok rendőrei védjék a rendet és idegen államok állampolgárságával is rendelkező országgyűlési képviselők döntéseivel bontsák le a Magyar Állam alappilléreit, bűnözők ellenőrizzék a rend őreit.

Elképesztő, hogy a Rendőrség mellett a kormány létrehoz két olyan állami szervezetet és tart fenn közpénz tízmilliárdokból éves szinten, akiknek legfőbb tevékenysége a rendőrök kifogástalan életvitelének ellenőrzése – bűncselekmény elkövetésének útján akár -, valamint a „terroristák” elleni küzdelem jegyében fogalmazódik meg.

A világpolitikában hangoztatott lózungokkal szemben, a terrorizmus elleni küzdelem valódi arcáról a magyar állampolgárok meggyőződhettek, a globális világ feletti ellenőrzés, a gyarmatosított nemzetek feletti uralkodás jegyében ezek a kormányok minden olyan törekvést „terrorizmusnak” minősíthetnek ma már a sajtóval, a joggal és a demokratikus elvekkel való visszaélés útján, amely térnyerési törekvéseiknek ellenáll.

A TEK – mint egy kvázi rendőri szerv – valójában ennek a globális hatalmi törekvéseknek a magyarországi fegyveres szerve lesz és ezt mindennél jobban bizonyítja az a tény, hogy a TEK állományába kerülő személyek illetménye és javadalmazása nagyságrendekkel kedvezőbb lesz az átlag magyar rendőrökénél.

Kérem tolmácsolja jelen levelemet Miniszterelnök Úr irányába, mert az Ön vezetése alatt álló Belügyminisztériumban olyan folyamatok körvonalazódnak, amelynél kevesebb esetén is néhány száz évvel ezelőtt körbehordozták a Kárpát-medencében a véres kardot.

 

 

Miniszter Úr!

 

 

Ki kell mondani, hogy veszélyben látjuk hazánk szuverenitását és függetlenségét, azt látjuk, hogy a jelenlegi salátatörvény-tervezetének kigondolói nem a Magyar Állam érdekeit kívánják szolgálni.

Az a tény, amely szerint a legnagyobb rendőrszakszervezet TMRSZ határozott ellenérvei mellett is a Belügyminiszter úr beterjesztette a kormány elé ezt a salátatörvény-tervezetet, ismét csak azt támasztja alá, hogy az előző 8 év „alapozási” munkálatait követően a jelenlegi kormány tudatosan kívánja előidézni azt a helyzetet, hogy a Magyar Állam védekező képessége gyengüljön, a rendészet leépítésre kerüljön.

Az általunk csak mutyi szakszervezetekként értékelt Munkavállalói oldalon a kormány elképzeléséhez asszisztáló szakszervezetek olyan megállapodás tervezetet írnak, illetve írtak alá, amely a kormányt lényegében semmire nem kötelezi. Az érdemi érdekképviseletet nem, csupán saját önös érdekeit tükröző törekvések mentén ezek a szakszervezetek a minimálisan elvárható kiállást sem tanúsítják a magyar rendőrök érdekeit védendő.

Jelen levelünket nyílt levél formájában tesszük közzé és felszólítjuk a Magyar Országgyűlés képviselőit – különösképpen a kormánypárti frakció tagjait -, hogy az Rtv. módosítására irányuló tervezetet ne szavazzák meg, mert az a Magyar Állam alappillérét jelentő rendészet szétverésére, a bűn intézményesítésére irányuló törekvést tükröz.

Kérjük az ellenzéki pártok képviselőit arra, hogy a TMRSZ levelében megfogalmazott aggályokkal kapcsolatban fejtsék ki a véleményüket a tervezet általános és részletes vitája során, és amennyiben a Kormány elfogadásra javasolná a tervezetet, kérjenek név szerinti szavazást.

Azt is kérjük az országgyűlési képviselőktől, hogy a megbízhatósági ellenőrzés intézménye – amennyiben azt a Kormány beterjeszti a rendőrökre vonatkozóan – elfogadás esetén terjedjen ki az országgyűlési képviselőkre és ennek kapcsán kerüljön bele az a passzus, miszerint az Országgyűlés tagjainak a magyar mellett más állam irányában meglévő állampolgársága közérdekű nyílt adatként kerüljön fel az Országgyűlés honlapjára, minden magyar állampolgár által elérhető módon.

 

 

Szekszárd, 2010. szeptember 29.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit főtitkár

 

 

Előre elfogadva?

 

 

Előzmény:
Közlemény – 2010.09.02.
Belügyminiszteri levél kontra TMRSZ válasz
Salátatörvény-tervezet – TMRSZ javaslatok és vélemény
A Miniszterelnök Úr nem jön, a Lázár levél meg eltűnt.
Salátatörvény-tervezet 3. – Aggasztó koncepció (2010.09.23.)